25.5.2022

HUS anställer en socialpolitisk sakkunnig

NYHET

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är ett offentligrättsligt samfund med 27 000 universitetsstudenter som medlemmar. HUS fungerar som intresse- och serviceorganisation för sina medlemmar och för de föreningar som verkar inom studentkåren.

HUS söker nu en socialpolitisk sakkunnig för en tillsvidareanställning från och med 12.8.2022 eller enligt överenskommelse.

Studenternas boende och välmående, stadspåverkan – är det här teman som du skulle vilja jobba med? Vår nuvarande socialpolitiska sakkunniga går vidare mot nya utmaningar och vi söker nu en sakkunnig med ansvar för stadspåverkan, studentboende och frågor som berör studenthälsan. Till den sakkunnigas uppgifter hör också att ansvara för HUS förberedelser inför riksdagsvalet.

En viktig del av ditt arbete är att ha ansvar för HUS socialpolitiska intressebevakning. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat beredning av utlåtanden och ställningstaganden till studentkårens styrelse samt att samarbeta med betydande intressentgrupper, särskilt HOAS och SHVS. Ytterligare fungerar du som representant för studentkåren i olika organ och du informerar både internt på kansliet och externt om sådant som hör till ditt ansvarsområde. Dina närmaste kollegor är studentkårens övriga sakkunniga.

Vi är:

 • En studentkår med cirka 27 000 medlemmar
 • En effektiv, aktiv och entusiastisk intressebevakare
 • En engagerad arbetsgemenskap bestående av bland annat 9 sakkunniga och 12 styrelsemedlemmar, som sköter saker tillsammans på ett sakkunnigt och avspänt sätt.

Vi förväntar oss:

 • Förståelse för det politiska beslutsfattandet i Finland och Helsingfors
 • Erfarenhet av samhällelig påverkan
 • Förståelse för studenternas vardag
 • Förmåga att aktivt jobba med intressentgrupper
 • Ett självständigt grepp, förmåga att arbeta i team och goda problemlösningsfärdigheter
 • Noggrannhet i arbetet, förmåga att hantera också stora helheter
 • Högskolestudier
 • Utmärkta kunskaper i finska

Goda kunskaper i svenska och engelska ses som en fördel.

Vi erbjuder dig:

 • Intressanta, självständiga och utmanande arbetsuppgifter
 • Lön enligt studentkårernas kollektivavtal inklusive eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg*
 • Möjligheter till vidare utbildning och utveckling
 • Flexibla arbetstider och möjlighet att jobba på distans
 • Fantastiska kollegor

Ansökningstiden pågår till torsdagen 9.6 kl. 12:00. Skicka oss en fritt formulerad ansökan på högst en sida och bifoga din meritförteckning. Skicka ansökan till adressen hallinto@hyy.fi med rubriken “Sakkunnig”.  Vi kvitterar att vi mottagit ansökan.

Intervjuerna hålls tisdagen 14.6 och inbjudan till intervjun skickas fredagen 10.6. De som kallas till intervju får en förhandsuppgift. HUS styrelse väljer den nya socialpolitiska sakkunniga vid mötet 16.6.

HUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi hoppas att vi får så många ansökningar som möjligt från sökande med olika slags bakgrund. I första skedet av anställningsprocessen behandlas ansökningarna anonymt.

 

Närmare information

Mikko Kymäläinen
generalsekreterarew
0400 816 426
mikko.kymalainen@hyy.fi

 

*Grundlönen för HUS sakkunniga är 2398,50 euro/månad (löneklass III enligt kollektivavtalet) Tidigare erfarenhet och utbildning inverkar också på lönen. Lönen för en person som avlagt lägre högskoleexamen och som inte har tidigare erfarenhet av motsvarande uppgifter kunde till exempel vara 2458,50 euro/månad. Generalsekreteraren ger gärna mera information om lönen.