6.2.2023

Hur skulle din förening sänka tröskeln för att delta i verksamheten?

NYHET

HUS och Helsingfors universitet vill tillsammans stödja studentföreningarnas viktiga arbete i form av en tävling. Syftet är att samla idéer som får allt fler studenter att våga sig in i och få intresse för föreningarnas verksamhet.

Är styrkan hos din förening att planera aktiviteter som involverar? Eller skulle en interaktiv aktivitet vara det bästa sättet att få medlemmarna att delta?

Föreslå ett evenemangs- eller verksamhetskoncept som sänker tröskeln för deltagande och når även dem som normalt inte deltar i studentföreningarnas verksamhet. Du kan föreslå redan befintliga koncept eller komma med helt nya idéer.

Representanter för HUS och universitetet väljer tillsammans ut de fyra bästa idéerna. Varje vinnande idé stöds med 500 euro och föreningen får stöd från universitetet för att finslipa konceptet.

Så här deltar du i tävlingen

Tävlingen pågår under tiden 6–28.2.2023. Tävlingens vinnare offentliggörs vecka 12. Bidrag lämnas in via Webropol-formuläret, och idén ska beskrivas så utförligt som möjligt.

I bedömningen betonas en noggrann beskrivning

Vid utvärderingen läggs särskild vikt vid

  • att idén för evenemanget eller verksamheten beskrivs så detaljerat som möjligt
  • att det tydligt framgår hur och varför idén gör det enkelt för alla att delta och sänker tröskeln för deltagande
  • att det i ansökan omsorgsfullt har motiverats hur det föreslagna konceptet ökar känslan av trygghet för deltagarna i evenemanget eller verksamheten.

Prissumman kan användas till exempel för att ordna ett evenemang

När formuläret fylls i görs en preliminär uppskattning av vad den eventuella prissumman kommer att användas till vid föreningens evenemang eller verksamhet.

Prissumman kan till exempel användas för att bekosta:

  • lokalhyra
  • servering (ingen alkohol)
  • arvoden för talare
  • materialkostnader.

Prissumman kan inte användas för att retroaktivt betala föreningens räkningar. Observera vid planeringen att prissumman ska användas mellan den 20 mars och den 31 oktober 2023. Helsingfors universitet behöver en kort skriftlig rapport över hur idén genomfördes.

Mer information om priset ges av Mari Räsänen, projektchef för utvecklingsprojektet för handledning och välbefinnande bland studenterna vid Helsingfors universitet, mari.rasanen@helsinki.fi.

I tävlingen kan delta en organisation som verkar inom HUS

Tävlingen är öppen för alla föreningar inom Helsingfors universitets studentkår (t.ex. faktultets- och ämnesföreningar, hobbyföreningar, samhällsorganisationer och studentnationer). Vi hoppas på mångsidiga bidrag från föreningar av alla storlekar. Föreningen behöver inte vara en registrerad förening för att delta i tävlingen.

 

Mer information

Janne Salokoski
Sakkunnig, föreningar
janne.salokoski@hyy.fi

Marianna Suokas
Sakkunnig, högskolepolitik
marianna.suokas@hyy.fi