6.2.2023

Miten järjestösi madaltaisi kynnystä osallistua toimintaan?

UUTINEN

HYY ja Helsingin yliopisto haluavat yhdessä tukea opiskelijajärjestöjen tärkeää työtä kilpailun muodossa. Tavoitteena on koota yhteen ideoita, joiden avulla yhä useampi opiskelija uskaltautuisi ja innostuisi mukaan järjestöjen toimintaan.

Onko järjestösi vahvuus osallistavien aktiviteettien suunnittelussa? Vai kannustaisiko vuorovaikutuksellinen toiminta parhaiten jäsenistöänne mukaan?

Ehdota kilpailuun järjestösi tapahtuma- tai toimintakonsepti, joka madaltaa kynnystä osallistumiseen ja tavoittaa nekin, jotka eivät yleensä osallistu opiskelijajärjestöjen toimintaan! Voit ehdottaa jo olemassa olevia konsepteja tai täysin uusia ideoita.

HYYn ja yliopiston edustajat valitsevat yhdessä neljä parasta ideaa. Jokaisen voittajan idean toteutusta tuetaan 500 eurolla sekä tarjoamalla yliopistolta sparraustukea konseptin hiomiseen.

Näin osallistut kilpailuun

Kilpailun hakuaika on käynnissä 6.–28.2.2023. Kilpailun voittajat julkaistaan viikolla 12. Hakemus jätetään Webropol-lomakkeelle ja idea tulee kuvailla siinä mahdollisimman tarkasti.

Arvioinnissa painotetaan tarkkaa kuvailua

  • Tapahtuma- tai toimintaidea on kirjoitettu auki mahdollisimman yksityiskohtaisesti.
  • Hakulomakkeella on kuvattu selkeästi, miten ja miksi idea tekee osallistumisesta kaikille helppoa ja madaltaa kynnystä osallistua.
  • Hakemuksessa on perusteltu huolellisesti, kuinka tapahtuma- tai toimintaidealla lisätään turvallisuuden tunnetta osallistua tapahtumaan.

Rahapalkinnon voi käyttää esimerkiksi tapahtuman järjestämiseen

Esitä lomaketta täyttäessä alustava arvio siitä, mihin mahdollinen palkintosumma aiotaan järjestösi tapahtumassa tai toiminnassa käyttää.

Palkintosummalla on mahdollista kustantaa esimerkiksi:

  • Tilavuokraa
  • Tarjoiluja (ei alkoholia)
  • Puhujapalkkioita
  • Materiaalikuluja

Kisassa ei voida maksaa takautuvasti järjestön laskuja. Huomioithan myös ideaa suunnitellessa, että rahapalkinto on käytettävä aikavälillä 20.3.–31.10.2023.  Helsingin yliopisto tarvitsee lyhyen kirjallisen raportin idean toteutuksesta.

Lisätietoja rahapalkinnosta antaa Helsingin yliopiston Ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin kehittämisprojektin projektipäällikkö Mari Räsänen, mari.rasanen@helsinki.fi.

Kilpailuun voi osallistua HYYn piirissä toimiva järjestö

Kilpailu on avoin kaikille HYY:n piirissä oleville järjestöille (esim. tiedekunta- ja ainejärjestöt, harrastusjärjestöt, yhteiskunnalliset järjestöt ja osakunnat). Kilpailuun toivotaan monipuolisia ehdotuksia kaikenkokoisista järjestöistä. Järjestön ei tarvitse olla rekisteröity yhdistys voidakseen osallistua kilpailuun.

 

Lisätietoja

Janne Salokoski
Asiantuntija, järjestöt
janne.salokoski@hyy.fi

Marianna Suokas
Asiantuntija, korkeakoulupolitiikka
marianna.suokas@hyy.fi