2.6.2023

Ge oss en framtid

BLOGG

Förhandlingarna om regeringsprogrammet pågår som bäst i Ständerhuset och situationen för studenterna ser igen hotfull ut. Av någon oförklarlig anledning diskuterar förhandlarna ett förslag om att skära ner på studenternas försörjning. Det här beslutet skulle vara fullständigt fel och leda till en ännu djupare psykisk hälsokris, som det skulle vara mycket svårt att hitta en lösning på.

 

Finansministeriet har föreslagit att det totala antalet studiestödsmånader minskas, att villkoren för studielånskompensationen stramas åt och att det ska införas terminsavgifter för dem vars studier räcker längre än den målsatta tiden (nyhetsartikeln på finska).

Studenterna har redan nu stora svårigheter att få sin splittrade ekonomi att gå ihop. En student kan i regel få allmänt bostadsstöd, studiestöd, studielån och ha löneinkomster. Vi känner oss mycket utmattade av att allting hela tiden blir sämre, då till exempel villkoren för att avlägga examen och för försörjningen under studietiden har stramats åt. Vi betalar fortfarande ett högt pris för de nedskärningar i utbildningen och studiepenningen som Sipiläs regering gjorde.

Studenterna upplever att det är tungt att arbeta vid sidan av studierna och de stressar över hur studierna framskrider. Studenterna måste hela tiden oroa sig för hur deras försörjning och krafter ska räcka till. Allt detta gör att den psykiska hälsokrisen blir bara värre. Det kan inte på något vis vara hållbart för Finland i framtiden att studenterna är utmattade. Om nedskärningarna förverkligas blir ett av de största hoten, dvs. den psykiska hälsokrisen, ett enormt problem.

Redan nu är studenterna tvungna att göra omöjliga val i sin vardag, som till exempel välja om de ska köpa mat eller medicin eller betala hyran. Det är otroligt att man i den här situationen ännu föreslår ytterligare nedskärningar. Studenterna befinner sig nu på gränsen till vad de orkar med och ändå föreslår man helt kallt att vi ska studera snabbare eller jobba mera. Våra krafter räcker inte längre till.

Det kan vara ett oöverkomligt svårt problem att studiestödsmånaderna tar slut mitt i studierna. Då stödmånaderna tar slut borde studenterna fortsätta studera samtidigt som de jobbar heltid. I den här situationen är det risk att man avbryter studierna och aldrig avlägger examen. Det här är inte till fördel för den enskilda individen eller samhället.

Som tur har jag en lösning som jag kan ge till dem som förhandlar i Ständerhuset! Samhället måste stödja och göra det möjligt för studenterna att studera på heltid. Med det här unika och revolutionerande förslaget kan vi hjälpa Finland tillbaka på rätt spår. Om vi däremot stramar åt villkoren för att studera, minskar antalet studiestödsmånader och eventuellt ännu introducerar terminsavgifter, blir utbildning i ännu högra grad en fråga om något som går i arv, vilket betyder att en högskoleutbildning är möjlig bara för dem som har en god ekonomi.

Det är möjligt att förbättra studenternas välmående och psykiska hälsa helt enkelt genom att man garanterar att studenterna har en tillräcklig försörjning. Om studiepenningen räcker för att täcka de grundläggande levnadskostnaderna och om man kan koncentrera sig på studierna, utan att konstant behöva oroa sig för sin försörjning, är det mera realistiskt att man avlägger sin examen inom den målsatta tiden. Studiestödsmånader som täcker hela studietiden ger en möjlighet att försäkra att studierna framskrider och att man kan ta hand om sin egen arbetsförmåga.

Enligt Yle avlägger bara ca 30 procent av universitetsstuderandena examen inom den målsatta tiden. Om vi vill att studenterna avlägger examen snabbare måste vi först se till att studenterna har tillräckligt med resurser. Det finns en mängd forskning om hur en knapp försörjning påverkar den psykiska hälsan, till exempel den här rapporten från THL (rapporten på finska).

Studenterna behöver arbetsro istället för konstant hårdare villkor. Grunden för vår välfärdsstat är utbildade och välmående unga. Det är på dessa som vi bygger vår framtid. Därför är det synnerligen viktigt för hela Finlands framtid att vi tar hand om studenternas välmående.

Om vi inte nu börjar inse att studenterna inte mår bra, kommer följderna att bli ohållbara både ur mänsklig och ekonomisk synvinkel.

 

Linnéa Partanen

Styrelsemedlem med ansvar för försörjning

linnea.partanen@hyy.fi