2.6.2023

Antakaa meille tulevaisuus

BLOGI

Hallitusohjelmaa puserretaan paraikaa Säätytalolla kasaan, ja opiskelijoiden päät ovat jälleen pölkyllä. Jostain käsittämättömästä syystä neuvotteluissa on esillä opiskelijoiden toimeentulosta leikkaaminen. Päätös olisi täysin väärä ja johtaisi vain entistä syvempään ja vaikeammin ratkaistavaan mielenterveyskriisiin.

 

Valtiovarainministeriö on ehdottanut opintotukikuukausien kokonaismäärän alentamista, opintolainahyvityksen ehtojen kiristämistä sekä lukukausimaksuja tutkinnon tavoiteajan jälkeisille vuosille.

Opiskelijoilla on jo nyt merkittäviä vaikeuksia pallotella pirstaleisen toimeentulon kanssa. Opiskelija voi pääsääntöisesti saada yleistä asumistukea, opintotukea, opintolainaa sekä palkkatuloja. Olemme erittäin uupuneita jatkuvaan kurjistamiseen, kun esimerkiksi ehtoja valmistumiselle ja opintojen aikaiselle toimeentulolle on kiristetty. Maksamme edelleen kalliisti Sipilän hallituksen tekemistä leikkauksista koulutukseen ja opintorahaan.

Opiskelijat kokevat kuormitusta opintojen aikaisesta työskentelystä, stressaavat opintojen etenemisestä, joutuvat jatkuvasti huolehtimaan toimeentulon ja voimavarojen riittävyydestä. Nämä kaikki ruokkivat mielenterveyskriisiä. Opiskelijoiden uuvuttaminen ei ole Suomelle millään tavalla kestävä tulevaisuus. Jos leikkaukset toteutetaan, aikamme aikapommi nimeltä mielenterveyskriisi alkaa tikittämään entistäkin kovempaa tahtia.

Jo nyt opiskelijat joutuvat tekemään arjessaan mahdottomia valintoja sen väliltä ostetaanko ruokaa, maksetaanko vuoka vai lääkitys. On uskomatonta, että tällaisessa tilanteessa ehdotetaan vielä lisää kiristyksiä. Tälläkin hetkellä voimavarojensa äärirajoilla oleville opiskelijoille ehdotetaan aivan pokkana ratkaisuksi: opiskele nopeammin ja työskentele enemmän. Meillä ei ole tähän enää voimia.

Opintotukikuukausien loppuminen kesken opintojen voi olla ylitsepääsemätön ongelma. Kun tukikuukaudet loppuvat, opintoja pitäisi jatkaa täysipäiväisen työskentelyn ohessa. Tässä vaiheessa opinnot saattavat keskeytyä ja valmistuminen jäädä kokonaan saavuttamatta. Tämä ei ole yksilön eikä yhteiskunnan edun mukaista.

Onneksi minulla on antaa Säätytalon neuvottelijoille ratkaisu! Yhteiskunnan tulisi tukea ja mahdollistaa opiskelijoille täysipäiväinen opiskelu. Tällä aivan ennenkuulumattomalla ja vallankumouksellisella ehdotuksella voimme palauttaa Suomen oikealle uralle. Sen sijaan kiristämällä opiskelun ehtoja, vähentämällä opintotukikuukausia ja mahdollisesti vielä lisäämällä lukukausimaksuja, vahvistaisimme koulutuksen periytyvyyttä, jolloin korkeakoulutus on mahdollista vain taloudellisesti hyvin toimeentuleville.

Opiskelijoiden hyvinvointia ja mielenterveyttä on mahdollista vahvistaa yksinkertaisesti mahdollistamalla riittävä toimeentulo. Jos opintoraha riittäisi kattamaan peruselinkustannukset, ja opintoihin voisi keskittyä ilman jatkuvaa huolta toimeentulosta, olisi valmistuminenkin tavoiteajassa realistisempaa. Koko opiskeluajan kattavat opintotukikuukaudet antaisivat mahdollisuuden edistää opintoja ja pitää huolta omasta työkyvystä.

YLEn mukaan tavoiteajassa valmistuu vain noin 30 prosenttia yliopisto-opiskelijoista. Jos valmistumista halutaan nopeuttaa, täytyy sitä varten ensiksi varmistaa riittävät resurssit opiskelijoille. Toimeentulon niukkuuden yhteydestä mielenterveyden haasteisiin on lukuisia tutkimuksia, kuten esimerkiksi tämä THL:n raportti.

Opiskelijat tarvitsevat työskentelyrauhan jatkuvasti kiristyvien ehtojen sijaan. Koulutetut ja hyvinvoivat nuoret ovat hyvinvointivaltiomme selkäranka, jonka varaan tulevaisuutemme rakentuu. Siksi meidän opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää koko Suomen tulevaisuudelle.

Jos opiskelijoiden pahoinvointiin ei puututa nyt, tulee lasku olemaan inhimillisesti ja taloudellisesti kestämätön.

 

Linnéa Partanen

Toimeentulosta vastaava hallituksen jäsen

linnea.partanen@hyy.fi