3.10.2019

Föreslå en bra lärare eller handledare som pristagare!

Har du stött på en strålande föreläsare, en hängiven handledare eller en lärare som annars bara är utmärkt? Studentkåren belönar årets bästa lärare, bästa internationella lärare och bästa handledare som arbetar vid Helsingfors universitet. Skicka förslag till studentkåren!

Vid HUS vill vi lyfta fram goda lärare och handledare! Om du känner en sådan lärare eller handledare ska du nominera hen för HUS pris God Lärare – Magister Bonus, Best International Teacher eller God handledare. Prisen ges till personer som undervisar vid Helsingfors universitet. Alla medlemmar av universitetssamfundet, både personer och föreningar, kan föreslå pristagare.

 

God handledare -priset
HUS God handledare är ett pris som instiftats 2018 och delas ut på hösten till en handledare som i sitt arbete visat engagemang och intresse för handledningen och för sina handledda

Kriterierna för priset God handledare är:

Engagemang
En god handledare engagerar sig i den person hen handleder och i den handledning hen ger. I bästa fall består engagemanget genom hela studentens studietid från gulisårets orientering fram till examen. En god handledare hjälper studenten i de varierande situationerna under studievägen.

Stöd i planeringen av studierna
En god handledare är ett stöd för studenten i planeringen av studierna. En god handledare hjälper studenten se sin studieväg som en helhet som bär också efter studietiden. Eventuella karriärdrömmar, vare sig de handlar om forskning eller en karriär utanför universitetet, kan framgångsrikt användas som bakgrund för studieplaneringen.

Att möta den studerande
En god handledare möter sina studenter som individer och inser att alla studenter inte är stöpta i samma form, utan att de behöver olika former av stöd under studierna beroende på situationen. En god handledare tar hand om studenternas välmående även om det bara handlar om att uppmuntra dem att vila ibland, eller påminna dem om vikten av deras eget välbefinnande.

Att hjälpa studenten in i universitetsgemenskapen och forskarsamhället
En god handledare hjälper in studenten i universitetsgemenskapen och forskarsamhället. En god handledare lär ut vetenskapsgrenens praxis och samarbetar med ämnesföreningar och tutorer för att hjälpa de studenter hen handleder in i universitetsgemenskapen.

Ett särskilt kriterium i år är även

Beaktande av olika lärande
En god handledare beaktar i sin handledning även studenternas individuella behov och stöder olika lärande att hitta sina egna styrkor samt en sådan studieväg som bäst  stöder  studenten i att utvecklas till sakkunnig. En god handledare känner även sina egna gränser i sin roll och kan vid behov hjälpa studenten att hitta lämpligt stöd från universitetets studentservice.

 

Magister Bonus -priset
HUS pris God lärare – Magister bonus ges varje höst till en lärare som har visat sig vara kunnig och intresserad av både undervisningen och dem hen undervisar.

Kriterierna för priset Magister Bonus är:

Positiv inställning till studenterna
Till en positiv inställning hör förutom en positiv attityd också en vilja att utveckla det allmänna välmåendet och gemenskapen. Att man sätter värde på studenterna syns såväl i handledningen och på föreläsningarna som i annan verksamhet.

Sakkunskap
Sakkunskapen yttrar sig i förmågan att lyfta fram det väsentliga. En god lärare är entusiastisk över sitt eget område och kan också förmedla detta till studenterna. En sakkunnig lärare fungerar också som studenternas pålitliga guide i forskarsamhället och lyckas föra fram undervisningens arbetslivskoppling.

Aktiv inställning till utveckling
En god lärare vill aktivt förkovra sig som lärare och vill också utveckla sina undervisningsmetoder. Hen utnyttjar olika undervisningsmetoder och är positivt inställd till att utveckla sina pedagogiska färdigheter. Hen fungerar som en del av forskarsamhället och strävar efter att utveckla undervisningen på sin enhet och på universitetet.

Att ge och ta emot konstruktiv kritik
En bra lärare samlar in respons och utnyttjar den aktivt för att utveckla undervisningen.  Hen kan även ge studenterna konstruktiv kritik och uppmuntrar dem till öppen dialog.

Ett särskilt kriterium i år är även

Beaktande av olika lärande
En god lärare beaktar i sin undervisning även studenternas individuella behov och stöder olika lärande att hitta sina egna styrkor samt sådana studiemetoder som bäst  stöder  studenten i att utvecklas till sakkunnig. En god lärare känner även sina egna gränser i sin lärarroll och kan vid behov hjälpa studenten att hitta lämpligt stöd från universitetets studentservice.

 

Best International Teacher -priset
HUS pris Best International Teacher ges varje höst till en lärare som undervisar på ett främmande språk och har visat sig vara kunnig och intresserad av både undervisningen och dem hen undervisar.

På priset för bästa internationella lärare tillämpas kriterierna och nomineringsanvisningarna för Magister Bonus-priset:

Positiv inställning till studenterna
Till en positiv inställning hör förutom en positiv attityd också en vilja att utveckla det allmänna välmåendet och gemenskapen. Att man sätter värde på studenterna syns såväl i handledningen och på föreläsningarna som i annan verksamhet.

Sakkunskap
Sakkunskapen yttrar sig i förmågan att lyfta fram det väsentliga. En god lärare är entusiastisk över sitt eget område och kan också förmedla detta till studenterna. En sakkunnig lärare fungerar också som studenternas pålitliga guide i forskarsamhället och lyckas föra fram undervisningens arbetslivskoppling.

Aktiv inställning till utveckling
En god lärare vill aktivt förkovra sig som lärare och vill också utveckla sina undervisningsmetoder. Hen utnyttjar olika undervisningsmetoder och är positivt inställd till att utveckla sina pedagogiska färdigheter. Hen fungerar som en del av forskarsamhället och strävar efter att utveckla undervisningen på sin enhet och på universitetet.

Att ge och ta emot konstruktiv kritik
En bra lärare samlar in respons och utnyttjar den aktivt för att utveckla undervisningen.  Hen kan även ge studenterna konstruktiv kritik och uppmuntrar dem till öppen dialog.

I år är ett särskilt kriterium för priset Best International Teacher också

Beaktande av olika lärande
En god lärare beaktar i sin undervisning även studenternas individuella behov och stöder olika lärande att hitta sina egna styrkor samt sådana studiemetoder som bäst  stöder  studenten i att utvecklas till sakkunnig. En god lärare känner även sina egna gränser i sin lärarroll och kan vid behov hjälpa studenten att hitta lämpligt stöd från universitetets studentservice.

 

Nomineringsanvisningarna:

Nomineringar av pristagare ska lämnas in genom Lyyti-formulär senast den 16 oktober 2019 kl. 23.59.

Motiveringen ska innehålla exempel på hur den nominerade personen uppfyller kriterierna. Tidigare beviljade utmärkelser, nomineringar och priser samt den nominerades eventuella universitetsportfölj kan också bifogas.

Dessutom kan kommentarer från studenter och andra medlemmar i universitetsgemenskapen eller andra lämpliga prov på kandidatens meriter bifogas till nomineringen. HUS studieutskott föreslår en pristagare. Det slutgiltiga beslutet fattas av HUS styrelse den 23 november 2019. Priset delas ut på studentkårens årsfest den 23 november.

 

Ytterliggare information ges av
Paula Karhunen
050 4727950
paula.karhunen@hyy.fi