3.10.2019

Ehdota hyvää opettajaa ja ohjaajaa palkinnon saajaksi!

Oletko törmännyt säkenöivään luennoitsijaan, omistautuneeseen ohjaajaan tai muuten vain erinomaiseen opettajaan? Ylioppilaskunta palkitsee vuoden 2019 parhaan Helsingin yliopistossa opettavan opettajan, parhaan kansainvälisen opettajan ja parhaan ohjaajan. Lähetä ehdotuksesi suoraan meille!

Me HYYssä haluamme nostaa hyvät opettajat ja ohjaajat esiin! Ehdota mieleesi tulevaa huippuopettajaa tai -ohjaajaa HYYn Hyvä Opettaja – Magister Bonus, Best International Teacher tai Hyvä ohjaaja –palkinnon saajaksi. Palkitun henkilön tulee olla Helsingin yliopiston opetus- tai ohjaustehtävissä. Palkintojen saajia voi ehdottaa kuka tahansa yliopistoyhteisön jäsen tai järjestö.

Hyvä ohjaaja -palkinto

HYYn Hyvä ohjaaja –palkinto on vuonna 2018 perustettu palkinto, joka jaetaan syksyllä ohjaajalle, joka on työssään osoittautunut sitoutumista ja kiinnostumista ohjaamiseen ja ohjattaviinsa.

Hyvä ohjaaja –palkinnon kriteerit:

Sitoutuneisuus
Hyvä ohjaaja sitoutuu ohjattavaansa ja antamaansa ohjaukseen. Parhaimmillaan tuo sitoutuminen kantaa läpi opiskelijan opiskelu-uran aina fuksivuoden orientaatiosta valmistumiseen asti. Hyvä ohjaaja auttaa opiskelijaa tämän vaihtelevissa tilanteissa opiskelupolun aikana.

Opintojen suunnittelun tukeminen
Hyvä ohjaaja tukee opiskelijaa suunnittelemaan omia opintojaan. Hyvä ohjaaja auttaa opiskelijaa näkemään opintopolkunsa sellaisena kokonaisuutena, joka kantaa myös opintojen jälkeiseen aikaan asti. Mahdolliset urahaaveet, koskivat ne sitten tutkimusta tai yliopiston ulkopuolista uraa, voidaan onnistuneesti ottaa omien opintopolkujen suunnittelun taustalle.

Opiskelijan kohtaaminen
Hyvä ohjaaja kohtaa opiskelijansa yksilöinä ja ymmärtää, että kaikki opiskelijat eivät ole yhteen muottiin sopivia, vaan tarvitsevat tilanteestaan riippuen erilaista tukea opintojensa aikana. Hyvä ohjaaja pitää huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista, vaikka vain kannustamalla lepäämään joskus, tai muistuttamalla opiskelijan oman hyvinvoinnin tärkeydestä.

Opiskelijan auttaminen osaksi yliopisto- ja tiedeyhteisöä
Hyvä ohjaaja auttaa opiskelijan osaksi yliopisto- ja tiedeyhteisöä. Hyvä ohjaaja opettaa opiskelijalle tieteenalan käytänteistä ja tekee myös yhteistyötä ainejärjestöjen ja tutoreiden kanssa auttaakseen ohjattavat opiskelijansa osaksi yliopistoyhteisöä.

Tänä vuonna erityinen kriteeri on myös:

Erilaisten oppijoiden huomioiminen
Hyvä ohjaaja huomioi ohjauksessaan opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja tukee erilaisia oppijoita löytämään omat vahvuutensa sekä opintopolun, joka tukee kunkin opiskelijan kasvua asiantuntijaksi hänelle parhaiten sopivalla tavalla. Hyvä ohjaaja tunnistaa myös oman roolinsa rajat ja tarvittaessa osaa auttaa opiskelijaa löytämään hänelle sopivaa tukea yliopiston opiskelijapalveluiden piiristä.

Magister Bonus -palkinto

HYYn Hyvä opettaja – Magister bonus -palkinto jaetaan joka syksy opettajalle, joka on työssään osoittanut taitoa ja kiinnostusta sekä opettamiseen että opetettaviinsa.

Magister Bonus –palkinnon kriteerit:

Opiskelijamyönteisyys
Opiskelijamyönteisyys on asenteen lisäksi halua parantaa yhteistä hyvinvointia yhteisöllisyyden tunnetta. Opiskelijoita arvostaminen näkyy niin ohjauksessa ja luennoilla kuin muussakin toiminnassa.

Asiantuntevuus
Asiantuntevuus ilmenee kykynä tuoda olennaiset asiat esille. Hyvä opettaja on innostunut omasta alastaan ja välittää innon myös opiskelijoilleen. Asiantunteva opettaja on myös opiskelijoidensa luotettava opas tiedeyhteisöön ja osaa tuoda opetuksessaan esille opetuksen työelämäyhteydet.

Aktiivinen asenne kehittämiseen
Hyvä opettaja kehittää aktiivisesti niin itseään opettajana kuin opetusmenetelmiäänkin. Hän hyödyntää erilaisia opetusmenetelmiä opetuksessaan ja suhtautuu myönteisesti pedagogisten valmiuksiensa kehittämiseen. Hän toimii osana tiedeyhteisöä ja pyrkii kehittämään opetusta yksikössään ja yliopistolla.

Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen
Hyvä opettaja osaa kerätä palautetta ja myös käyttää sitä aktiivisesti opetuksensa kehittämiseen. Hän osaa yhtä lailla antaa rakentavaa palautetta opiskelijoilleen sekä rohkaista heitä avoimeen dialogiin.

tänä vuonna erityinen kriteeri on myös:

Erilaisten oppijoiden huomioiminen
Hyvä opettaja huomioi opetuksessaan opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja tukee erilaisia oppijoita löytämään omat vahvuutensa sekä opiskelumenetelmät, jotka tukevat kunkin opiskelijan kasvua asiantuntijaksi hänelle parhaiten sopivalla tavalla. Hyvä opettaja tunnistaa myös oman opettajaroolinsa rajat ja tarvittaessa osaa auttaa opiskelijaa löytämään hänelle sopivaa tukea yliopiston opiskelijapalveluiden piiristä.

Best International Teacher -palkinto

HYYn Best International Teacher -palkinto jaetaan joka syksy vieraalla kielellä opettavalle opettajalle, joka on työssään osoittanut taitoa ja kiinnostusta sekä opettamiseen että opetettaviinsa.

Parhaan kansainvälisen opettajan palkintoon soveltuvat Magister Bonus –palkinnon kriteerit:

Opiskelijamyönteisyys
Opiskelijamyönteisyys on asenteen lisäksi halua parantaa yhteistä hyvinvointia yhteisöllisyyden tunnetta. Opiskelijoita arvostaminen näkyy niin ohjauksessa ja luennoilla kuin muussakin toiminnassa.

Asiantuntevuus
Asiantuntevuus ilmenee kykynä tuoda olennaiset asiat esille. Hyvä opettaja on innostunut omasta alastaan ja välittää innon myös opiskelijoilleen. Asiantunteva opettaja on myös opiskelijoidensa luotettava opas tiedeyhteisöön ja osaa tuoda opetuksessaan esille opetuksen työelämäyhteydet.

Aktiivinen asenne kehittämiseen
Hyvä opettaja kehittää aktiivisesti niin itseään opettajana kuin opetusmenetelmiäänkin. Hän hyödyntää erilaisia opetusmenetelmiä opetuksessaan ja suhtautuu myönteisesti pedagogisten valmiuksiensa kehittämiseen. Hän toimii osana tiedeyhteisöä ja pyrkii kehittämään opetusta yksikössään ja yliopistolla.

Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen
Hyvä opettaja osaa kerätä palautetta ja myös käyttää sitä aktiivisesti opetuksensa kehittämiseen. Hän osaa yhtä lailla antaa rakentavaa palautetta opiskelijoilleen sekä rohkaista heitä avoimeen dialogiin.

Tänä vuonna erityinen kriteeri Best International Teacher –palkinnolle on myös:

Erilaisten oppijoiden huomioiminen
Hyvä opettaja huomioi opetuksessaan opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja tukee erilaisia oppijoita löytämään omat vahvuutensa sekä opiskelumenetelmät, jotka tukevat kunkin opiskelijan kasvua asiantuntijaksi hänelle parhaiten sopivalla tavalla. Hyvä opettaja tunnistaa myös oman roolinsa rajat ja tarvittaessa osaa auttaa opiskelijaa löytämään hänelle sopivaa tukea yliopiston opiskelijapalveluiden piiristä.

 

Ehdotusohjeet

Ehdotukset palkinnon saajaksi tulee tehdä Lyyti-lomakkeen kautta 16.10.2019 klo 23.59 mennessä.

Perusteluissa tulee käyttää esimerkkejä siitä, millä tavalla ehdotettu henkilö täyttää asetetut kriteerit. Hakemukseen voi liittää mukaan myös ehdokkaalle myönnetyt aiemmat tunnustukset, ehdokkuudet ja palkinnot ynnä muuta relevanttia tietoa.

Lisäksi hakemukseen voi liittää opiskelijoiden ja muiden yliopistoyhteisön jäsenten kommentteja tai muita soveltuvia näytteitä ehdokkaan ansioista. Palkintojen saajasta ehdotuksen tekee HYYn opintovaliokunta. Lopullisen päätöksen palkinnon saajasta tekee HYYn hallitus 23.11.2019. Palkinnot jaetaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlilla 23.11.

 

Lisätietoja antaa
Paula Karhunen
050 4727950
paula.karhunen@hyy.fi