14.10.2019

Ett fantastiskt overallmärke, en träffande sitssång eller något helt annat? Delta i föreningstävlingen!

Föreningstävlingen som HUS föreningsutskott organiserar är här igen! Det här året söks vinnare i sju olika tävlingskategorier, utvöver vilket även föreningshjältar sökes samt goda metoder för att utveckla föreningens verksamhet. Delta i tävlingen genom att fylla i blanketten och skicka materialen.

Blanketten för tävlingskategorierna
Blanketten för föreningshjältar
Blanketten för metoder för verksamhetsutveckling

Tävlingen avslutas den 4 november kl. 12.00. 

Försenade deltaganden beaktas inte.

Tävlingsvinnaren väljs på en tillställning, som är öppen för alla HUS medlemmar samt för medlemmar i föreningar som verkar inom HUS, onsdagen 6 november från kl. 17.00 i mötesrum Barrikaadi (Mechelingatan 3 D, -1.vån) och offentliggörs på den traditionella Föreningsgalan torsdagen den 21 november i mötesrum Sparre (Mannerheimvägen 5 A, 2. vån). 

Vinnaren belönas med ett pris á 100 euro. 

Mer information:

Föreningsutskottet
jarjestovaliokunta@hyy.fi

Lovisa Hirvonen
Föreningsutskottets ordförande
lovisa.hirvonen@helsinki.fi

TÄVLINGSKATEGORIERNA

Årets föreningstidning 

Har er förening en tidning som alltid rivs ur händerna då den kommer ut. En banbrytande tidning som väcker nya tankar hos läsaren? Är just er tidning årets vinnare?

Delta i tävlingen genom att fylla i Föreningstävling 2019 -blanketten och skicka ett tryckt eller digitalt nummer av er tidning från 2019. Trycka tidningar ska levereras till HUS Servicebyrå med ett följebrev. Brevets mottagare är “HUS Föreningsutskott / Årets föreningstidning”. Digitalt material med ett följebrev ska skickas via e-post till jarjestovaliokunta@hyy.fi. På följebrevet ska det stå förenings namn, kontaktpersonens namn, e-post och telefonnummer. Vi återlämnar inget material.

Årets overallmärke

Har er förening märkesmarknadernas pengakvarn på lager? Det där ena märket som alla vill pryda sin overall med? Vi söker efter det roligaste, klipskaste eller annors bara alldeles fantastiska märket, med vilken er förening även kan segra med i denna tävling. Om du svarade JA, anmäl din förening till årets overallmärketävling!

Delta i tävlingen genom att fylla i Föreningstävling 2019 -blanketten och skicka ett overallmärke till Föreningsutskottet. Fysiska overallmärken ska levereras i ett kuvert till HUS Servicebyrå med ett följebrev. Brevets mottagare är “HUS Föreningsutskott / Årets overallmärke”. Ett foto av overallmärket med ett följebrev ska skickas via e-post till jarjestovaliokunta@hyy.fi. Skicka foton i en .jpg eller .pdf -form. På följebrevet ska det stå förenings namn, kontaktpersonens namn, e-post och telefonnummer. Vi återlämnar inget material.

Årets sitssång

Har er förening en ny sång, utan vilken det helt enkelt inte mera går att sitsa? Eller en sång som får alla andra sånger under sitsen att blekna? HUS Föreningsutskott söker efter en färsk akademisk sång, som glädjer med sin genialiska text, medryckande komposition eller som annors bara spränger taket på sitser.

Delta i tävlingen genom att fylla i Föreningstävling 2019 -blanketten och skicka en sångtext och melodin till HUS Föreningsutskott. Om ni använde någon ny melodi ska ni leverera också noterna. Vi uppmuntrar också alla deltagare till att skicka ett ljudprov från er sång. Tävlingsånger kan levereras via e-post till jarjestovaliokunta@hyy.fi eller på en CD-skiva till HUS Servicebyrå i ett kuvert. Brevets mottagare är “HUS Föreningsutskott / Årets sitssång”.

Årets föreningslokal

Är er förenings rum ett andra hem till era aktörer och medlemmar? Har ni gjort fina lösningar att just er plats fungerar bäst eller har ni världens bekvämaste soffahörna? Om du svarade ja, ange ert rum för en chans att vinna. För första gången i år belönar HUS föreningsutskottet årets föreningsrum. Rummet kan finnas på campus eller utanför det och det kan delas av olika föreningar.

Delta i tävlingen genom att fylla i Föreningstävling 2019 -blanketten och skicka en kort beskrivning av lokalen och fritt formulerade motiveringar per e-post till adressen jarjestovaliokunta@hyy.fi. Föreningens namn, kontaktperson och e-postadress samt den angivna lokalens namn och adress ska framgå i e-posten. Representanter för HUS föreningsutskott besöker alla angivna föreningslokaler före vinnaren utses. Besöket överenskommes separat med kontaktpersonen.

Årets studiegärning

HUS studieutskott vill uppmuntra föreningar och studenter till intressebevakning och till praktiska handlingar för att förbättra studenternas rättigheter. HUS studieutskott belönar den utbildningspoltiska hjälten med Årets studiegärning -priset! Ange alltså supergärningen för studiepåverkan, ett framgångrikt studierepresentantgäng, en fantastisk halloped eller ett projekt som förbättrat din studievardag.

Delta i tävlingen genom att fylla i Föreningstävling 2019 -blanketten och skicka en beskrivning av gärningarna eller verksamheten per e-post till adressen jarjestovaliokunta@hyy.fi eller alternativt kan du lämna in den fysiskt på HUS servicebyrå under öppettiderna. Den fysiska beskrivningen lämnas in i ett kuvert som märkts med “HUS studieutskott/Årets studiegärning”.

Årets samarbetsevenemang

Finns det hjärterum, så finns det stjärterum. I tävlingen belönas samarbetet mellan två eller flera föreningars innovativa eller omfattande samarbete. Så väl långvarigt samarbete och gemensam aktivitet som tillsammans ordnade otroliga evenemang kan delta i tävlingen. 

Delta i tävlingen genom att fylla i Föreningstävling 2019 -blanketten och skicka en beskrivining av samarbetet via e-post till jarjestovaliokunta@hyy.fi. Ni kan också skriva beskrivingen på ett papper och leverera det till HUS Servicebyrå. Brevets mottagare är HUS Föreningsutskott / Årets samarbetsevenemang. I beskrivningen ska det stå föreningarnas namn, kontaktpersonernas uppgifter och evenemangets natur, tidpunkt och plats. Man får också skicka bild- och videomaterial.

Årets arbetslivsevenemang- eller gärning

Har din förening ordnat ett framgångsrikt arbetslivsevenemang under det här året eller gjort något annat meriterande för att befrämja studenternas arbetslivsärenden? Evenemangets absoluta storlek spelar ingen roll men dess verkningsfullhet. Verkningsfullheten bedöms utgående från hurdana nya arbetslivskunskaper och -möjligheter evenemanget eller gärningen gett studenterna.

Delta i tävlingen genom att fylla i Föreningstävling 2019 -blanketten och skicka en beskrivining av evenemangen eller gärningen via e-post till jarjestovaliokunta@hyy.fi. Ni kan också skriva beskrivingen på ett papper och leverera det till HUS Servicebyrå. Brevets mottagare är HUS Föreningsutskott / Årets arbetslivsevenemang- eller gärning. Av beskrivningen ska framgå deltagande föreningar, kontaktpersoner och evenemangets karaktär samt evenemangstidpunkten och -platsen. Om evenemanget har ordnats tidigare ska det framgå i ansökan hur bra evenemanget lyckats jämfört med i fjol.

 

KATEGORIER I STIL MED “ALLA VINNER”

Föreningshjältar

Känner du en föreningsfunktionär vars otroliga arbetsinsats, positiva attityd eller otroliga innovationsförmåga du beundrar? Känner du en funktionär utan vars hjälp den nya stadgeändringen enbart skulle ha förblivit en önskan blott, medlemsregistret skulle vara en enda stor hög av diverse papper och utrymmena skulle alltid bli ostädade medan de andra springer för att hinna till den sista bussen? Nu kan du ange dessa föreningshjältar, så att deras hjältedåd också får det erkännande de förtjänar! Man kan ange en föreningshjälte antingen ensam eller i en grupp, till exempel med hela föreningen.

Ange föreningshjälten genom att fylla i Föreningstävlingar 2019 -blanketten. Fyll i formulären med hjältens och dina uppgifter och skriv också en fritt formulerad motivering. Föreningshjältar belönas med diplom med angivarens motiveringar.

Metoder för verksamhetsutveckling

Det är viktigt att utveckla föreningsverksamheten med tanke på upprätthållandet av verksamhetens meningsfullhet, förbättrandet av föreningskulturen och aktörernas orkande. Har er förening kommit på en ypperlig metod för att introducera eller tacka aktörerna? Har ni hittat ett sätt för att upprätthålla aktörernas orkande och stöda dem i den bråda frivilligverksamheten? Har en diskriminerande eller förolämpande verksamhetsstruktur kunnat lösas? Syftet är att fortsätta dela goda metoder för utvecklandet av föreningsverksamheten och för att uppmärksamma aktörernas orkande. Gärningarna behöver inte vara stora men de måste ha fått till stånd en förbättring.

Fylla i Metoder för verksamhetsutveckling -blanketten och skriv en fritt formulerad beskrivning om förverkligandet av den verksamhetsutvecklande gärningen och dess effekter. Goda praxiser delas gemensamt på Föreningsgalan onsdagen den 21 november.