14.10.2019

Hulvaton haalarimerkki, osuva sitsilaulu vai kenties jotain aivan muuta? Osallistu järjestökilpailuun!

Tämän vuoden järjestökilpailu on nyt käynnissä! Etsimme voittajia seitsemässä eri kategoriassa, jonka lisäksi haemme järjestösankareita sekä hyviä keinoja toiminnan kehittämiseksi. Voit osallistua kilpailuun täyttämällä lomakkeen ja toimittamalla meille pyydetyn materiaalin. Kilpailun organisoi HYYn järjestövaliokunta.

Löydät lomakkeet osallistumista varten alta:

Järjestökilpailun kategoriat
Järjestösankarit
Toiminnan kehittämisen keinot

Kilpailuun voi osallistua maanantaihin 4.11. kello 12 mennessä. Olethan ajoissa, sillä emme voi huomioida myöhästyneitä osallistumisia!

Kilpailun voittajat valitaan kaikille jäsenillemme sekä piirissämme toimivien järjestöjen jäsenille avoimessa tilaisuudessa keskiviikkona 6.11. klo 17 alkaen kokoustila Barrikaadissa (Mechelininkatu 3 D, -1. krs). Voittajat julkistetaan perinteikkäässä Järjestögaalassa torstaina 21.11. kokoustila Sparressa (Mannerheimintie 5 A, 2. krs).

Voittajat palkitaan 100 euron palkinnolla.

Jäikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Järjestövaliokunta
jarjestovaliokunta@hyy.fi

Lovisa Hirvonen
Järjestövaliokunnan puheenjohtaja
lovisa.hirvonen@helsinki.fi


KILPAILUKATEGORIAT

Vuoden järjestölehti

Parhaan järjestölehden etsintä on taas alkanut! Onko se tänä vuonna juuri teidän lehtenne? Osallistu HYYn järjestövaliokunnan Vuoden järjestölehti -kilpailuun ja ja se selviää!

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä Järjestökilpailu 2019 -lomake sekä toimittamalla yksi painettu tai digitaalinen numero lehteä vuodelta 2019. Painetut lehdet toimitetaan HYYn palvelutoimistoon saatekirjeen kera. Kirjeen vastaanottajaksi merkitään HYYn järjestövaliokunta / Vuoden järjestölehti. Digitaalinen materiaali toimitetaan saatekirjeineen HYYn järjestövaliokunnan sähköpostiosoitteeseen jarjestovaliokunta@hyy.fi. Saatekirjeestä on käytävä ilmi lehteä toimittava järjestö sekä yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Toimitettua materiaalia ei palauteta.

Vuoden haalarimerkki

Onko järjestöllänne uskomattoman upea, nerokkaan piikikäs, hervottoman hauska tai muuten vaan paras haalarimerkki? Mikäli vastasitte KYLLÄ, osallistukaa järjestönne kanssa Järjestövaliokunnan Vuoden haalarimerkki -kilpailuun!

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä Järjestökilpailut 2019 -lomake sekä lähettämällä haalarimerkki järjestövaliokunnalle. Fyysiset haalarimerkit toimitetaan HYYn palvelutoimistoon kirjekuoressa saatekirjeen kera. Kuoren vastaanottajaksi merkitään HYYn järjestövaliokunta / Vuoden haalarimerkki. Haalarimerkin mukaan on liitettävä saatekirje, josta ilmenee järjestön nimi, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Saatekirjeeseen voi myös kirjoittaa lyhyen vapaamuotoisen kuvauksen merkistä. Toimitettua materiaalia ei palauteta.

Vuoden sitsilaulu

On jälleen aika valita vuoden hulvattomin, tarttuvin ja osuvin sitsilaulu! Osallistuvan kappaleen tulee olla vähintään uusi sanoitus, mutta myös uudet sävelmät ovat tervetulleita. Laulun tulee olla sitseille soveltuva, muuten kappaleen aihe on vapaavalintainen. Kappaleen tulee olla kirjoitettu vuoden 2019 aikana ja se voi olla vielä esittämätön.

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä Järjestökilpailu 2019 -lomake sekä toimittamalla järjestövaliokunnalle laulun sanat ja käytetyn sävelmän nimi, uuden sävelmän kohdalla tulee toimittaa myös nuotit. Lisäksi on kannustettavaa, että osallistujat toimittavat jonkinlaiseen äänitteen kappaleesta esitetyssä muodossa. Kilpailukappaleet voi toimittaa joko sähköpostitse osoitteeseen jarjestovaliokunta@hyy.fi tai vaihtoehtoisesti CD-levyllä HYYn palvelutoimistoon sen aukioloaikoina kirjekuoressa. Kirjeen vastaanottajaksi merkitään HYYn järjestövaliokunta / Vuoden sitsilaulu.

Vuoden yhteistyötapahtuma

Yhteistyössä on voimaa! Yhteistyökilpailussa etsitään kahden tai useamman järjestön omaperäistä, näkökulmia avartavaa, jäseniä erityisesti hyödyttävää tai ilahduttavaa yhteistyötä. Yhteistyö voi olla pitkäaikaisempaa toimintaa tai toiminnan osa, tai se voi olla jokin yhdessä järjestetty huikea tapahtuma tai tempaus. Yhteistyön tulee olla tapahtunut vuoden 2019 aikana.

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä Järjestökilpailu 2019 -lomake sekä lähettämällä kuvaus yhteistyöstä sähköpostitse osoitteeseen jarjestovaliokunta@hyy.fi tai vaihtoehtoisesti toimittamalla se fyysisesti HYYn palvelutoimistoon sen aukioloaikoina. Fyysinen kuvaus toimitetaan kirjekuoressa ja kirjekuoreen merkitään HYYn järjestövaliokunta / Vuoden yhteistyötapahtuma. Kuvauksesta tulee käydä ilmi osallistuvat järjestöt, yhteyshenkilöt sekä tapahtuman luonne ja järjestämisajankohta ja -paikka. Kuva- ja videomateriaalia tapahtumasta saa myös lähettää.

Vuoden järjestötila 

Onko teidän järjestönne tilat toimijoidenne ja jäsenistönne toinen koti kaikessa mukavuudessaan? Oletteko tehneet huikeita tilaratkaisuita saadaksenne tilan toimivaksi tai löytyykö teiltä maailman mukavin sohvanurkkaus? Mikäli vastasit kyllä, ilmianna tilanne nyt, sillä HYYn järjestövaliokunta palkitsee tänä vuonna ensimmäistä kertaa vuoden järjestötilan. Järjestötila voi sijaita niin kampuksella kuin sen ulkopuolellakin ja se voi lisäksi olla usean eri järjestön käytössä.

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä Järjestökilpailu 2019 -lomake sekä lähettämällä kuvaus tilasta ja vapaamuotoiset perustelut sähköpostitse osoitteeseen jarjestovaliokunta@hyy.fi. Sähköpostista tulee käydä ilmi järjestön nimi, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä ilmiannettavan tilan nimi ja osoite. HYYn järjestövaliokunnan edustajat vierailevat kaikissa ilmiannetuissa järjestötiloissa ennen voittajan valintaa. Vierailusta sovitaan erikseen yhteyshenkilön kanssa.

Vuoden työelämätapahtuma tai -teko

Onko järjestösi järjestänyt tänä vuonna menestyksekkään työelämätapahtuman tai tehnyt jotakin muuta ansiokasta opiskelijoihin liittyvien työelämäasioiden edistämiseksi? Tapahtuman absoluuttisella koolla ei ole väliä, vaan sen vaikuttavuudella. Vaikuttavuus arvioidaan sen mukaan, minkälaista uutta tietoisuutta ja uusia mahdollisuuksia tapahtuma tai teko on tuonut opiskelijoille työelämään liittyen.

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä Järjestökilpailu 2019 -lomake sekä lähettämällä kuvaus yhteistyöstä sähköpostitse osoitteeseen jarjestovaliokunta@hyy.fi tai vaihtoehtoisesti toimittamalla se fyysisesti HYYn palvelutoimistoon sen aukioloaikoina. Fyysinen kuvaus toimitetaan kirjekuoressa ja kirjekuoreen merkitään HYYn järjestövaliokunta / Vuoden työelämätapahtuma tai -teko. Kuvauksesta tulee käydä ilmi osallistuvat järjestöt, yhteyshenkilöt sekä tapahtuman luonne ja järjestämisajankohta ja -paikka. Mikäli tapahtuma on järjestetty aiemmin, tulee hakemuksessa kertoa, miten se tänä vuonna tapahtuma on menestynyt viime vuoteen verrattuna.

Vuoden opintoteko

HYYn opintovaliokunta haluaa kannustaa järjestöjä ja opiskelijoita edunvalvontaan ja käytännön tekoihin opiskelijoiden oikeuksien parantamiseksi. HYYn opintovaliokunta palkitsee koulutuspolitiikan sankarin Vuoden opintoteko -palkinnolla! Ilmianna siis opintovaikuttamisen superteko, opintoedustamisessa menestynyt porukka, huikee hallopedi tai vaikkapa opintoarkeasi parantanut projekti!

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä Järjestökilpailut 2019 -lomake ja lähettämällä kuvaus teoista tai toiminnasta sähköpostitse osoitteeseen jarjestovaliokunta@hyy.fi tai vaihtoehtoisesti toimittamalla se fyysisesti HYYn palvelutoimistoon sen aukioloaikoina. Fyysinen kuvaus toimitetaan kirjekuoressa ja kuoreen merkitään “HYYn opintovaliokunta / Vuoden opintoteko”.


“KAIKKI VOITTAA” -KATEGORIAT

Järjestösankarit 

Tiedätkö järjestötoimijan, jonka hurjaa työpanosta, positiivista asennetta tai uskomatonta innovatiivisuutta olet ihaillut? Tiedätkö toimijan jota ilman esimerkiksi järjestösi äärimmäisen tarpeellinen sääntöuudistus olisi jäänyt ikuisiksi ajoiksi kesken, jäsenrekisterinne olisi sekalainen kokoelma hukkuneita papereita tai tilat jäisivät aina jälkeenne sotkuisiksi kun muut juoksevat viimeiseen bussiin? Näistä tai muista syistä, voit nyt ilmiantaa järjestösankarin, jotta hän saisi ansaitsemansa tunnustuksen tekemästään työstä!. Järjestösankarin ilmiannon voi tehdä yksin tai yhdessä porukalla, vaikka koko järjestön voimin. Sankarin ansiot voivat olla niin pelkästään tältä vuodelta kuin pidemmältäkin aikaväliltä.

Ilmiantaminen tapahtuu Järjestösankarit 2019 -lomakkeen kautta. Lomakkeeseen täytetään järjestösankarin ja ilmiantajan tiedot sekä vapaamuotoiset perustelut tunnustukselle. Järjestösankarit palkitaan kunniakirjoilla, joihin painetaan ilmiantajan kirjoittamat perustelut sankaruudelle.

Toiminnan kehittämisen keinot

Järjestöjen toiminnan kehittäminen on tärkeää sekä toiminnan mielekkyyden ylläpitämisen ja järjestökulttuurin parantamisen että toimijoiden jaksamisen kannalta. Onko järjestönne keksinyt oivan tavan perehdyttää tai kiittää toimijoitaan? Oletteko löytäneet keinot ylläpitää toimijoiden jaksamista ja tukea heitä vapaaehtoistoiminnan kiireessä? Onko jokin syrjivä tai loukkaava toiminnan rakenne saatu purettua? Tarkoituksena on jakaa yhteisesti hyvä keinoja, joilla järjestöjen toimintaa voidaan kehittää ja toimijoiden jaksamiseen kiinnittää huomiota. Tekojen ei tarvitse olla suuria, mutta niiden on täytynyt saada aikaan jonkinlainen parannus. 

Ilmiantaminen tapahtuu Toiminnan kehittämisen keinot -lomakkeen kautta. Lomakkeeseen täytetään järjestön ja yhteyshenkilön tiedot sekä vapaamuotoinen kuvaus toimintaa kehittävän teon toteutuksesta ja vaikutuksista. Hyvät käytänteet jaetaan yhteisesti keskiviikkona 21.11. järjestettävässä Järjestögaalassa.