21.10.2020

Föreningstävling och föreningshjältar 2020

Vinnarna av Föreningstävlingen och Föreningshjältarna har offentliggjorts!

Vinnarna av Föreningstävlingen utsågs på föreningsutskottets tillställning tisdagen 10.11. Både tävlingens vinnare och alla 17 fantastiska föreningshjältar offentliggjordes på torsdagen 26.11 på HUS direktsända 152-årsfest. Vinnaren av kategorin Årets overallmärke utsågs under årsfestsändningen genom omröstning mellan två finalister.

Ännu ett stort grattis till alla vinnare!

  • Årets föreningstidning: Minervan Pöllö 3/2020 (på finska), Dilemma ry
  • Årets overallmärke: Kopeda ry
  • Årets miljögärning: Dilemma ry
  • Årets studiegärning: Katharsis ry
  • Årets gemenskapsgärning: Kompleksi ry
  • Årets sitssång: “Sitseillä viinaa”, Kopeda ry

 


 

Föreningstävlingen som HUS föreningsutskott organiserar är öppen till den 8 november kl. 12.00!

Det här året söks vinnare i sex olika tävlingskategorier, utöver vilket även föreningshjältar sökes. Handlingar eller verk som skickats till tävlingen måste ha genomförts under perioden 1 november 2019–31 oktober 2020.

Tävlingen avslutas 8.11 kl. 12.00. Försenade deltaganden beaktas inte.

Tävlingsvinnarna väljs på en tillställning på tisdagen 10 november från kl. 16.00 via Zoom. Tillställningen är öppen för alla HUS medlemmar samt för medlemmar i föreningar som verkar inom HUS. Tävlingsvinnarna och föreningshjältar publiceras på HUS årfestsändingen på torsdag 26.11. Tävlingsvinnarna belönas med ett pris á 100 euro.

Delta i tävlingen och genom att fylla i blanketten och skicka materialen.

  • Fysiskt material skickas till HUS Servicebyrån. Observera att materialet måste finnas på servicebyrån senast fredagen den 6 november. Skriv ”Student Organisations Committee / Category name” på kuvertet.
  • Digitalt material med ett följebrev ska skickas via e-post till jarjestovaliokunta@hyy.fi. Ange namnet på kategorin i titeln.
  • Följebrevet skickas med både det fysiska och det digitala materialet. På följebrevet ska det stå kategoris namn, förenings namn och kontaktpersonens namn, e-post och telefonnummer.
  • Vi återlämnar inget material.

Blanketten för tävlingskategorierna
Blanketten för föreningshjältar

 

Mer information

jarjestovaliokunta@hyy.fi

Riku Kallio
uttskottets ordförande
riku.kallio@helsinki.fi
0505500620.

 

Föreningshjältar

 

Känner du en föreningsfunktionär vars otroliga arbetsinsats, positiva attityd eller otroliga innovationsförmåga du beundrar? Känner du en funktionär utan vars hjälp den nya stadgeändringen enbart skulle ha förblivit en önskan blott, medlemsregistret skulle vara en enda stor hög av diverse papper och utrymmena skulle alltid bli ostädade medan de andra springer för att hinna till den sista bussen? Nu kan du ange dessa föreningshjältar, så att deras hjältedåd också får det erkännande de förtjänar! Man kan ange en föreningshjälte antingen ensam eller i en grupp, till exempel med hela föreningen.

Ange föreningshjälten genom att fylla i Föreningstävlingar 2020 -blanketten. Fyll i formulären med hjältens och dina uppgifter och skriv också en fritt formulerad motivering. Föreningshjältar belönas med diplom med angivarens motiveringar.

 

Tävlingskategorierna

 

Årets föreningstidning

Har er förening en tidning som alltid rivs ur händerna då den kommer ut. En banbrytande tidning som väcker nya tankar hos läsaren? Är just er tidning årets vinnare?

Delta i tävlingen genom att fylla i Föreningstävling 2020 -blanketten och skicka ett tryckt eller digitalt nummer av er tidning till Föreningsutskott.


Årets overallmärke

Har er förening märkesmarknadernas pengakvarn på lager? Det där ena märket som alla vill pryda sin overall med? Vi söker efter det roligaste, klipskaste eller annors bara alldeles fantastiska märket, med vilken er förening även kan segra med i denna tävling. Om du svarare JA, anmäl din förening till årets overallmärketävling!

Delta i tävlingen genom att fylla i Föreningstävling 2020 -blanketten och skicka en beskrivning av gärningarna eller verksamheten till Föreningsutskott. Bilden av märket i god kvalitet räcker. Du kan också skriva en kort introduktion av märket till följebrevet.

Finalisterna väljs på tisdag 10 november och vinnaren väljs bland finalisterna under HUS årfestsändingen på torsdag den 26 november.


Årets sitssång

Har er förening en ny sång, utan vilken det helt enkelt inte mera går att sitsa? Eller en sång som får alla andra sånger under sitsen att blekna? HUS Föreningsutskott söker efter en färsk akademisk sång, som glädjer med sin genialiska text, medryckande komposition eller som annors bara spränger taket på sitser.

Delta i tävlingen genom att fylla i Föreningstävling 2020 -blanketten och skicka en sångtext och melodin till Föreningsutskott. Om ni använde någon ny melodi ska ni leverera också noterna. Vi uppmuntrar också alla deltagare till att skicka ett ljudprov från er sång.


Årets studiegärning

HUS studieutskott vill uppmuntra föreningar och studenter till intressebevakning och till praktiska handlingar för att förbättra studenternas rättigheter. HUS studieutskott belönar den utbildningspoltiska hjälten med Årets studiegärning -priset! Ange alltså supergärningen för studiepåverkan, ett framgångrikt studierepresentantgäng, en fantastisk halloped eller ett projekt som förbättrat din studievardag.

Delta i tävlingen genom att fylla i Föreningstävling 2020 -blanketten och skicka en beskrivning av gärningarna eller verksamheten till Föreningsutskott.


Årets miljögärning

HUS Miljöutskott belönar föreningen som har beaktat miljön i sin verksamhet och utvecklat goda miljökoncept eller miljövänliga gärningar med Årets miljögärning -priset. Konceptet är inflytelserikt, uppfinningsrikt och kan tillämpas lätt. Konceptet är positivt och uppmuntrar till en miljövänlig verksamhet bland medlemmarna. Dela med oss årets bästa miljögärning!

Delta i tävlingen genom att fylla i Föreningstävling 2020 -blanketten och skicka en beskrivning av gärningarna eller verksamheten till Föreningsutskott.


Årets gemenskapsgärning

HUS gemenskapsutvecklingsutskott vill lyfta fram föreningarnas viktiga arbete för befrämjandet av gemenskaplighet, då coronatiden orsakat exceptionella utmaningar med att till exempel träffa människor. En föredömlig gärning för att sammanföra gemenskapen belönas med Årets gemenskapsgärning- pris! Hur har er gemenskap sammanfört sina medlemmar och stöttat varandra? Berätta! Vi delar gärna era berättelser med hela universitetsgemenskapen.

Delta i tävlingen genom att fylla i Föreningstävling 2020 -blanketten och skicka en beskrivning av gärningarna eller verksamheten till Föreningsutskott.