16.3.2022

Föreningsbulletinen 3 / 2022

1 Tidtabellen för höstens reserveringar av Alina-salen fördröjs
2 Offertförfrågan om städning av Ulrikasborgsparken
3 Trimningsdagens 2022 material
4 Sök projektbidrag!
5 Save the date: Jämlikhetsutbildning på svenska den 4.4
6 Välkommen till aftonskolor om åtgärdsprogram för antiableism och antirasism
7 Miljösamarbete
8 Kommer ni med i Röda Korsets penninginsamling?
9 Ansöka om möbleringsstöd!
10 Halarmärken och övriga produkter från Promler med 15 % rabatt för HUS föreningar år 2022

 

1 Tidtabellen för höstens reserveringar av Alina-salen fördröjs

Det byggs en hiss i Nya studenthuset och på grund av detta utförs det på sommaren omfattande rivnings- och byggnadsarbeten i utrymmena. Vi håller en paus i reserveringarna av Alina-salen medan vi ser hur byggarbetena fortskrider och vi informerar om möjligheterna att reservera salen genast då vi är säkra på när lokalen igen kan användas av föreningarna.

Renoveringen av hissen påverkar inte de reserveringar av Alina-salen som gjorts för våren 2022.

Mera information

Jaakko Kalske
Sakkunnig, föreningar
050 537 3798
jaakko.kalske@hyy.fi

Linnea Keltanen
Styrelsemedlem, föreningar
050 543 8460
linnea.keltanen@hyy.fi

 

=============================================

2 Offertförfrågan om städning av Ulrikasborgsparken

 I år får alla våra studenter igen uppleva en traditionell valborg då vi samlas i Ulrikasborgsparken för att fira tillsammans. Eftersom det är viktigt att vi tar hand om miljön och att området hålls snyggt och prydligt, letar vi efter en frivillig förening att städa upp festområdet i parken. Städningen görs efter att valborgsfestligheterna är slut på måndag 2.5. ca kl. 7-14. Föreningen måste förbinda sig att ställa upp med minst tio personer som gör en full arbetsinsats.

Ta gärna kontakt med HUS styrelsemedlem Emilia Junnila (e-post emilia.junnila@hyy.fi) med rubriken ”Ullanlinnanmäen siivous” senast 6.4. före kl. 10 om er förening är intresserad av att utföra städuppdraget mot en liten ersättning. Vi kontaktar föreningen med det bästa anbudet 8.4.

Naturen tackar då vi städar upp efter oss!

 

=============================================

3 Trimningsdagens 2022 material

Trimningsdagens utbildningsmaterial har sammanställts för organisationer, du kan bekanta dig med dem här: https://drive.google.com/drive/folders/16gTQjy06hEiYA9kI-jd4NCOdSR3f9geQ?usp=sharing

En del av materialet och översättningarna saknas ännu, de läggs till Driven så småningom.

 

=============================================

4 Sök projektbidrag!

Har du, dina kompisar eller din förening något projekt under arbete vars genomförande skulle behöva ekonomiskt bidrag? HUS projektbidrag är lösningen på problemet! Vi beviljar projektbidrag för föreningarna som verkar hos oss och till grupper betstående av våra medlemmar. Totalt 4 000 € delas ut. Med beloppet kan även lite dyrare och vildare idéer förverkligas lite större och högklassigare!

Mera information och ansökningsanvisningar för projektbidrag hittas på vår webbsidan: www.hyy.fi/projektbidrag2022

 

=============================================

5 Save the date: Jämlikhetsutbildning på svenska den 4.4

Jämlikhet är ett tema som berör våra studerande gemenskaper och föreningsverksamhet på många sätt. AUS tillsammans med HUS anordnar en jämlikhetsutbildning med vikten på trakasserisituationer för föreningsaktörer Måndagen 4.4. kl. 17-19 i Otnäs på Design Factory (Stage) (Betongblandargränden 5 C, 02150 Esbo).

Teman för utbildningen är:

  • Normer och maktstrukturer: vad orsakar diskriminering, mobbning och trakasserier, vilka strukturer upprätthåller dem?
  • Intersektionalitet: hur påverkar olika korsande egenskaper och tillhörighet till befolknings- och minoritetsgrupper diskriminering, mobbning och trakasserier?
  • Att skapa, underhålla och utveckla ett säkrare utrymme: evenemang, online plattformar och sociala mediekanalerJämställdhetsplanering: praktiska exempel, hur komma i gång och hur uppdatera planen?
  • Praktiska spelregler och riktlinjer för situationer av diskriminering, mobbning och trakasserier: “code of conduct”.

Registreringsformuläret skickas till hyy-jarjestot -listan senare.

Ifall du har frågor om utbildningen, vänligen kontakta jarjestoasiat@ayy.fi. Vi ses på träningen!

 

=============================================

6 Välkommen till aftonskolor om åtgärdsprogram för antiableism och antirasism

Har du funderat på vad HUS gör för att motarbeta rasism och ableism?

Är du intresserad av att jobba för att likabehandling förverkligas på universitetet?

Nu har du en möjlighet att inverka på likabehandlingsarbetet inom HUS. HUS formulerar i år ett åtgärdsprogram för antiableism och antirasism. Med antiableism avses motarbetande av diskriminering som beror på funktionsnedsättning och -variation och antirasism betyder att man aktivt motarbetar rasism.

Nu vill vi höra dina åsikter om innehållet i åtgärdsprogrammet. Vi ordnar den första aftonskolan tisdagen 22.3 kl. 17 och då diskuterar vi hur vi kan jobba för antiableism inom HUS. Vi diskuterar diskriminering som sker på grund av funktionsnedsättning och -variation och hur detta tar sig uttryck inom studentkåren och vid universitetet. Som ett resultat av diskussionen skapar vi olika sätt att lösa dessa problem för att främja inklusion.

Anmäl dig till aftonskolan via länken och kom med och jobba för jämlikhet!

En aftonskola om antirasism arrangeras 5.4. Reservera dagen i din kalender! Vi återkommer med mera information om aftonskolan i mars.

VAD? Främjandet av antiableism inom HUS
VAD? Barrikadi (adress: Mechelingatan 3 D. Utrymmet är lättillgängligt) och Zoom
NÄR? Tisdag 22.3 kl. 17-19
ANNAT: Anmäl dig till aftonskolan i link https://link.webropolsurveys.com/S/6527734D408B1F78

Mera information:

Jenny Kasongo
Styrelsemedlem, jämlikhet
jenny.kasongo@hyy.fi
050 595 0327

 

=============================================

7 Miljösamarbete

Hejsan! Visste du att HUS miljöutskott har en gemensam Facebook-grupp för föreningsaktiva som finns till för att förena miljöverksamheten och hantera den interna kommunikationen för föreningar som hör till HUS krets? I gruppen hittar du dessutom ett stödnätverk av människor som är intresserade av miljöfrågor och olika idéer för miljövänlig verksamhet. Vi strävar främst efter att nå er förenings miljöansvariga, men alla som är intresserade är hjärtligt välkomna med i gruppen. Det finns kraft i samarbete! https://www.facebook.com/groups/3339772486038927

 

=============================================

8 Kommer ni med i Röda Korsets penninginsamling?

Har ni inom er förening funderat hur ni kunde vara med och hjälpa dem som är i nöd på grund av kriget i Ukraina? Finlands Röda Kors behöver frivilliga för att hjälpa till med penninginsamlingen. Föreningen kan samla ihop en grupp frivilliga bland medlemmarna, som sedan får insamlingsutrustning från FRK för att sköta insamlingen under en dag. Intäkterna går bland annat till Röda Korsets katastrofhjälp i Ukraina.

Röda Korset önskar få information om hur många som deltar, åtminstone en dag på förhand, och den som löser ut insamlingsutrustningen bör uppvisa legitimation. Man kan komma efter utrustningen på vardagar kl. 8.30-16. Finlands Röda Kors distriktskontor för Helsingfors och Nylands distrikt finns i Autotalo mitt emot Kampens metrostation (Salomongatan, 17 B, 5:e våningen).

Närmare information och reserveringar via kontaktpersonen för Helsingfors och Nylands distrikt ari.hakala@redcross.fi.

Här kan du läsa mera om Finlands Röda Kors verksamhet: https://www.rodakorset.fi/finlands-roda-kors-startar-en-nodhjalpsinsamling-for-att-hjalpa-de-lidande-i-ukrainakonflikten/

 

=============================================

9 Ansöka om möbleringsstöd!

HUS stöder föreningar som vill skaffa möbler till sina föreningslokaler. Stödet är främst avsett för inköp av möbler till HUS föreningslokaler och det ska i främsta hand användas för att köpa bord, stolar, skåp och andra inredningsartiklar. Tanken är att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också föreningarnas vilja att ta väl hand om sina lokaler.

Då stödet fördelas fästs uppmärksamhet vid bl.a. följande: hur ekologisk anskaffningen är, hållbarheten och behovet. Stödet är inte avsett att täcka hela kostnaden, utan den förening som ansöker om stöd förväntas också delta i finansieringen.

Stödet kan ansökas året runt. Ansök om stöd med en fritt formulerad ansökan (högst ett A4), där det framgår:

  • vilken/vilka förening/ar som ansöker
  • vad det är man vill anskaffa
  • budget
  • motiveringar till anskaffningen
  • föreningens kontonummer för betalning

Varje ansökan behandlas skilt för sig, och det är fördelaktigt om man i ansökan kan motivera behovet av införskaffningar och vilken nytta det har för hela föreningsutrymmet.

Ansökningarna kan skickas per e-post till jarjesto@hyy.fi eller per vanlig post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. De föreningar som får stöd måste skicka in kopior på kvittona till samma adress inom fyra månader från det att stödet beviljats.

Mer information:

Föreningsakkunning
Jaakko Kalske
jaakko.kalske@hyy.fi
050 537 3798

=============================================

10 Halarmärken och övriga produkter från Promler med 15 % rabatt för HUS föreningar år 2022

HUS har avtalat om en specialrabatt för alla HUS föreningar vid beställning av halarmärken och övriga produkter!

Vi får rabatt (-15 %) på halarmärken och övriga produkter under hela 2022 då vi nämner rabattkoden som hittas i epost bulletinen i samband med offertbegäran och beställning.

De övriga produkterna består bl.a. av tryckta collegetröjor, munkjackor, t-skjortor, tygpåsar, pins och reflexer.

Rabattkoden är endast till för HUS föreningar.

Rabattkoden gäller nya beställningar med normal leveranstid.

Ta kontakt: info@promler.fi

Länk till vår samarbetspartners sidor: http://www.promler.fi/

Facebook: www.facebook.com/promler

Instagram: @promlerfi