22.4.2021

Föreningsbulletin 8/2021

1 Evenemangssäkerhetsdagen 4.5.2021!
2 Distansvappen närmar sig – så här kan du delta!
3 Ansökningstiden för projektbidrag är 22.3–25.4. – SISTA CHANSEN!
4 Ansök om stöd för innovativa inlärningsformer – Ansökningsperioden har förlängts till 13.5.2021!
5 Verksamhetsbidragsförskott har betalats ut
6 Påminnelse för föreningar om bokning av bastu- och möteslokaler för hösten
7 Besvara välbefinnande- och jämlikhetsenkäten!
8 Nu kan ni anmäla er till Flora!
9 Behöver er förening tilläggsresurser för att ordna distansevenemang – vi har expertis att erbjuda!
10 Ansöka om möbleringsstöd!
11 Aktualitetsöversikt om corona

 

 

1 Evenemangssäkerhetsdagen 4.5.2021!

Vi kan ännu inte veta hur hösten ser ut gällande corona eller om liveevenemangen är möjliga. Vi vet ändå att man under alla omständigheter ska ansvara för evenemangssäkerheten. Kom alltså på vår evenemangssäkerhetsdag där evenemangssäkerheten behandlas i form av fem olika temautbildningar. Evenemanget är öppet för alla förenings- och frivilligaktörer på HUS och TaiYo. Välkomna!

Evenemangssäkerhetssdagen hålls tisdag 4.5.2021 kl. 10-14 på Zoom.

Workshoparna hålls tyvärr på finska.

Anmälningen avslutas 2.5. kl. 23.59: https://www.lyyti.fi/reg/tapahtumaturvallisuuspaiva/se

Läs mera: https://hyy.fi/sv/aktuellt/evenemangs-sakerhetsdagen-4-5-2021

 

***

 

2 Distansvappen närmar sig – så här kan du delta!

Den andra distansvappen i historien. Ingen önskade sig säkert detta, men här är vi nu. Som tur vet vi hur man har roligt även utan skumpa vid Havis Amanda och picknick i Kajsaniemi!

Vi har planerat stämningshöjande program för hela vappenveckan. Tillsammans får vi delta i historiens första beer pong-turnering på distans för hela Helsingfors universitet, välja alla tiders halarmärke och läsårets bästa tutor, rösta fram vappens definitiva partylåt och dela de mest uppseendeväckande vappenhistorierna.

https://www.lyyti.fi/reg/hyyvappu2021/se

 

***

 

3 Ansökningstiden för projektbidrag är 22.3–25.4. – SISTA CHANSEN

Har du, dina kompisar eller din förening något projekt under arbete vars genomförande skulle behöva ekonomiskt bidrag? HUS projektbidrag är lösningen på problemet! Vi beviljar projektbidrag för föreningarna som verkar hos oss och till grupper betstående av våra medlemmar. Totalt 6000 € delas ut. Med beloppet kan även lite dyrare och vildare idéer förverkligas lite större och högklassigare! Efter projektet berättar du väl om projektframgången och vad pengarna användes till! Du kan söka projektstöd med en frittformulerad,högst två (2) A4-sidor lång ansökan. Du hittar noggrannare anvisningar och kriterier för beviljandet av bidraget nedan.

Du kan ansöka om projektbidrag från den 22 mars, deadline för ansökan är 25 april kl. 23.59. Ansökan med bilagor skickas till adressen jarjesto@hyy.fi.

Läs mera:
https://hyy.fi/sv/aktuellt/sok-projektbidrag-till-dig-sjalv-ditt-kompisgang-eller-din-forening-2021

Mer information:
Miran Hamidulla
sakkunnig (föreningar)
miran.hamidulla@hyy.fi
050 537 3798

 

***

 

4 Ansök om stöd för innovativa inlärningsformer – Ansökningsperioden har förlängts till 13.5.2021!

HUS beviljar understöd för nya studieprojekt som organiseras av studenter. Projekten kan t.ex. handla om att utveckla nya undervisningsmetoder, tillämpa teori i praktiken eller främja yrkesmässiga färdigheter. Stöd beviljas inte retroaktivt.

Under årens lopp har stöd för innovativa inlärningsformer getts för exempelvis en tvålverkstad som ordnades av livsmedelsvetarna, en sadelkurs som veterinärmedicinarna höll, för workshoparbete under ett internationellt miljöseminarium och för humanisternas studiecirkel om konstutställningar.

Läs mera:
https://hyy.fi/app/uploads/2021/04/innotuki_2021_kolmikielinen_jatkohaku.pdf

 

***

 

5 Verksamhetsbidragsförskott har betalats ut

Verksamhetsbidragsförskott har betalats ut. Föreningen kan betalas ett verksamhetsbidragsförskott om föreningen föregående år beviljats minst 170 euro i verksamhetsbidrag och föreningen skickar in nödvändiga bilagorinom utsatt tid. Förskottsbeloppet är 1/3 av det föregående årets verksamhetsbidrag.

Mer information:
Miran Hamidulla
sakkunnig (föreningar)
miran.hamidulla@hyy.fi
050 537 3798

 

***

 

6 Påminnelse för föreningar om bokning av bastu- och möteslokaler för hösten

Servicebyrån har fått en del förfrågningar angående bokning av HUS lokaler (utom Alinasalen) för hösten. Många har haft uppfattningen att det skulle vara förbjudet att göra bokningar för hösten.

Så är det ändå inte, så om ni på föreningen redan nu vet att ni kommer att ha ett möte eller övrigt evenemang som en HUS lokal behövs bokas för, så kan den bokas via servicebyrån som vanligt (toimisto@hyy.fi).

Vänliga hälsningar
Föreningssektorn

 

***

 

7 Besvara välbefinnande- och jämlikhetsenkäten!

Är studiehandledningen på universitetet tillräcklig? Har du upplevt diskriminering eller osakligt beteende?

HUS genomför en enkät om välbefinnande och jämlikhet hos sina medlemmar. Genom att besvara enkäten ger du oss viktig data som används till att påverka på universitetet och utveckla vår egen verksamhet.

Bland respondenterna lottar vi ut trådlösa hörlurar och ett aktivitetsarmband!

Besvara enkäten senast 16.5.: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/111309/lomake.html?rinnakkaislomake=Valbefinnandejamlik

 

***

 

8 Nu kan ni anmäla er till Flora!

Det här året kommer Flora med vårfirandet direkt hem till dig eller picknik-korgen den 12 maj kl. 17-19. På Flora sändningen hörs och ses fantastiskt program som studenter och personal förberett för oss. Sändningen kronas av den ljusstarka sångaren IIta även känd från UMK.

Och det bästa, på det här distansevenemanget kan vem som helst som hör till universitetsgemenskapen delta. Såväl studenter, universitetspersonal, alumner som Unicafes anställda kan delta för Flora är hela gemenskapens vårfest.

Du kan anmäla dig via denna länk: https://www.lyyti.fi/reg/flora2021/se

 

***

 

9 Behöver er förening tilläggsresurser för att ordna distansevenemang – vi har expertis att erbjuda!

Streamingproffsen Antti Pollari och Julius Uusinarkaus har lovat att mot betalning sälja sina tjänster till föreningar inom HUS som vill streama sina distansevenemang.

Använd kontaktuppgifterna nedan för att höra av er ifall ni behöver de här tjänsterna:

Antti Pollari – pollari@piuhajabitti.fi
Julius Uusinarkaus – julius@uusinarkaus.com

 

***

 

10 Ansöka om möbleringsstöd!

HUS stöder föreningar som vill skaffa möbler till sina föreningslokaler. Stödet är främst avsett för föreningar som verkar i HUS utrymmen och det ska i främsta hand användas till att köpa bord, stolar, låsbara skåp och andra inredningsartiklar. Önskemålet är att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också föreningarnas vilja att ta väl hand om sina lokaler.

Då stödet fördelas fästs uppmärksamhet vid bl.a. följande: hur ekologisk anskaffningen är, hållbarheten och behovet. Stödet är inte avsett att täcka hela kostnaden, utan den förening som ansöker om stöd förväntas också delta i finansieringen.

Stödet kan ansökas året runt. Ansök om stöd med en fritt formulerad ansökan, där det framgår:
– vilken/vilka förening/ar som ansöker
– vad det är man vill anskaffa
– budget
– motiveringar till anskaffningen

Ansökningarna kan skickas per e-post till jarjesto(at)hyy.fi eller per vanlig post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. De föreningar som får stöd måste skicka in kopior på kvittona till samma adress inom fyra månader från det att stödet beviljats.

Mera information:

Sakkunnig (föreningar) Miran Hamidulla
050 537 3798
miran.hamidulla@hyy.fi

 

***

 

11 Aktualitetsöversikt om corona

Föreningssektorn granskar coronaläget med två veckors mellanrum och meddelar om restriktionsläget i föreningsbulletinen samt andra väsentliga ärenden som gäller coronaläget.

Coronaläget har inte blivit avsevärt lindrigare så restriktioner gäller fortfarande, du kan kontrollera dem här: www.hyy.fi/coronaanvisningar

Tveka inte att kontakta föreningssektorn om du eller din förening har frågor! Du hittar kontaktuppgifterna på HUS webbplats och på coronainstruktionssidorna och kontaktuppgiftssidan.