24.6.2020

Föreningsbulletin 7/2020

BULLETIN

HUS Föreningswikin
HUS föreningsärenden på Facebook
Problemanmälningar om föreningslokaler: toimisto@hyy.fi 050 551 6145, jarjestosihteeri@hyy.fi, 050 537 3798

Sakkunnig (föreningar): Jaakko Kalske, jaakko.kalske@hyy.fi, 050 537 3798 (på semester 24.6.-6.8.)
Styrelsemedlem (föreningar): Lovisa Hirvonen, lovisa.hirvonen@hyy.fi, 050 543 9615 (på semester 25.6.-5.8.)

 

1. Uppdaterade coronaanvisningar: Mötes- och festlokalerna stängda fram till den 21 augusti 2020

Läs mer om uppdaterade anvisningar och linjeringar.

 

2. SAVE THE DATE: Restart 15.9.2020

Inled hösten på Restart-evenemanget! Evenemanget riktar sig till alla frivilliga som verkar i vår krets, alltså får vi inspireras och motiveras tillsammans med alla föreningsaktiva, utskottsfunktionärer, delegationsmedlemmar och förvaltningens studentrepresentanter. Det här året fäster vi särskild uppmärksamhet på den exceptionella verksamhetsmiljön som skapats i och med coronaviruset samt på aktörernas motivation och inledningen och organiseringen av hösten efter en utmanande vår.

Tilläggsinformation och anmälan publiceras i augusti.

 

3. Föreningsaktör: besvara enkäten om föreningens behov av utbildning och stöd!

Nu vill vi fråga föreningarna som verkar inom HUS hurdant stöd (utbildningar, anvisningar, konkret hjälp eller stöd) som ni skulle behöva under nästa höst.

Besvara enkäten senast 13.9 och hjälp oss att stöda din förenings verksamhet!

 

4. Gulisveckan fyller tomrummet som Öppningskarnevalen och Gulisäventyret lämnat

Gulisveckan är ett helt nytt evenemang som ordnas helt och hållet på distans 21-25.9.2020. Syftet med Gulisveckan är att ge gulnäbbarna möjlighet att bekanta sig med HUS verksamhet, studentföreningarna och universitetsaktörerna på ett enkelt och tryggt sätt- utan att glömma trevligheter!

Vi presenterar studentföreningarna längs med veckan enligt kategori på evenemangets och HUS kanaler. Vi berättar kort om hurdana föreningar som evenemangsdagens kategori/kategorier består av och uppmuntrar gulnäbbarna att bekanta sig med föreningarna på HUS föreningssida, därifrån gulnäbbarna hittar till föreningarnas egna hemsidor.

Läs mer om Gulisveckan!

 

5. Ykä Punkkinens barn har äntligen fått namn!

Föreningssektorns officiella dammkvalstermaskot Ykä Punkkinens barns namn har utsetts. Vi fick 88 st fantastiska förslag – tack till alla och envar! Styrelsemedlemmarna Heikkilä och Hirvonen mottog föreningssakkunnigas och föreningsutskottets utlåtanden och begrundande namnen länge och grundligt.

Följande namn valdes ut:
• Pulvis Tosu Kvalsterix Punkkinen
• Sooda Tase Peledug Punkkinen
• Tomu Tahlo Dustojevski Punkkinen

Grattis till dammkvalsterfamiljen!

 

6. Föreningssektorn återvänder från semestern den 6 augusti

Föreningssakkunniga Jaakko Kalske semestrar 24.6–6.8 och föreningsansvariga Lovisa Hirvonen 25.6–5.8. Vid brådskande ärenden vänligen kontakta generalsekreterare Aaro Riitakorpi, 040 0816 426.

Sektorn önskar alla föreningsaktörer en solig, avkopplande och återhämtande sommar! Kom ihåg att vila och ta hand om er.