12.3.2021

Föreningsbulletin 5/2021

1 Alina-salens bokningsrundor för hösten 2021!
2 Ansöka om möbleringsstöd!
3 Ansökningstiden för projektbidrag är 22.3–25.4.
4 ANSÖK OM STÖD FÖR INNOVATIVA INLÄRNINGSFORMER!
5 Behöver er förening tilläggsresurser för att ordna distansevenemang – vi har expertis att erbjuda!
6 Earth Hour 27.3.2021!
7 Aktualitetsöversikt om corona

 

 

1 Alina-salens bokningsrundor för hösten 2021!

Alinasalens bokningsrundor för hösten 2021 började med en förhandsbokningsrunda på måndag 1.3.2021 kl. 12.00. Det finns sammanlagt tre (3) bokningsrundor och föreningarna kan få sammanlagt två (2) turer. Föreningarna bör bekanta sig noggrannare med anvisningarna för varje bokningsrunda innan ifyllandet av bokningsönskemålsblanketten. En felaktigt ifylld blankett kan inverka negativt på att få en tur.

Mer information och blanketterna finns på adressen: https://hyy.fi/sv/aktuellt/10694

Förhandsbokningsrunda
DET ÄR ÖVER!

Första bokningsrundan
Bokningstid från 9.3. kl. 12.00 till 14.3. kl. 23:59
Bokningarna görs med denna blankett: https://www.lyyti.in/Alinasalin_1_varsinainen_varauskierros_syksy_2021_3894/se
Bokningarna behandlas måndag 15.3. kl. 17:00- 20:00, Zoom

Andra bokningsrundan
Bokningstid från 16.3. kl. 12.00 till 21.3. kl. 23:59.
Bokningarna görs med denna blankett: https://www.lyyti.in/Alinasalin_2_varsinainen_varauskierros_syksy_2021_1436/se
Bokningarna behandlas måndag 22.3. kl. 17:00-20:00, Zoom

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter varje bokningsrunda och samtliga föreningar som ansökt om en bokning får ett meddelande per e-post.

Om det uppstår frågor angående Alinasalens bokningsrundor, kontakta vänligen: Miran Hamidulla, Sakkunnig (föreningar), miran.hamidulla@hyy.fi, 050 537 3798 & Janne Salokoski, Styrelsemedlem (föreningar), janne.salokoski@hyy.fi, 050 543 9610

 

= = = = = = = = = = = =

2 Ansöka om möbleringsstöd!

HUS stöder föreningar som vill skaffa möbler till sina föreningslokaler. Stödet är främst avsett för föreningar som verkar i HUS utrymmen och det ska i främsta hand användas till att köpa bord, stolar, låsbara skåp och andra inredningsartiklar. Önskemålet är att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också föreningarnas vilja att ta väl hand om sina lokaler.

Då stödet fördelas fästs uppmärksamhet vid bl.a. följande: hur ekologisk anskaffningen är, hållbarheten och behovet. Stödet är inte avsett att täcka hela kostnaden, utan den förening som ansöker om stöd förväntas också delta i finansieringen.

Stödet kan ansökas året runt. Ansök om stöd med en fritt formulerad ansökan, där det framgår:
– vilken/vilka förening/ar som ansöker
– vad det är man vill anskaffa
– budget
– motiveringar till anskaffningen

Ansökningarna kan skickas per e-post till jarjesto(at)hyy.fi eller per vanlig post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. De föreningar som får stöd måste skicka in kopior på kvittona till samma adress inom fyra månader från det att stödet beviljats.

Mera information:

Sakkunnig (föreningar) Miran Hamidulla
050 537 3798
miran.hamidulla@hyy.fi

 

= = = = = = = = = = = =

 

3 Ansökningstiden för projektbidrag är 22.3–25.4.

Har du, dina kompisar eller din förening något projekt under arbete vars genomförande skulle behöva ekonomiskt bidrag? HUS projektbidrag är lösningen på problemet! Vi beviljar projektbidrag för föreningarna som verkar hos oss och till grupper betstående av våra medlemmar. Totalt 6000 € delas ut. Med beloppet kan även lite dyrare och vildare idéer förverkligas lite större och högklassigare! Efter projektet berättar du väl om projektframgången och vad pengarna användes till! Du kan söka projektstöd med en frittformulerad,högst två (2) A4-sidor lång ansökan. Du hittar noggrannare anvisningar och kriterier för beviljandet av bidraget nedan.

Du kan ansöka om projektbidrag från den 22 mars, deadline för ansökan är 25 april kl. 23.59. Ansökan med bilagor skickas till adressen jarjesto@hyy.fi.

Läs mera:
https://hyy.fi/sv/aktuellt/sok-projektbidrag-till-dig-sjalv-ditt-kompisgang-eller-din-forening-2021

Mer information:
Miran Hamidulla
sakkunnig (föreningar)
miran.hamidulla@hyy.fi
050 537 3798

 

= = = = = = = = = = = =

4 ANSÖK OM STÖD FÖR INNOVATIVA INLÄRNINGSFORMER!

HUS beviljar understöd för nya studieprojekt som organiseras av studenter. Projekten kan t.ex. handla om att utveckla nya undervisningsmetoder, tillämpa teori i praktiken eller främja yrkesmässiga färdigheter. Stöd beviljas inte retroaktivt.

Under årens lopp har stöd för innovativa inlärningsformer getts för exempelvis en tvålverkstad som ordnades av livsmedelsvetarna, en sadelkurs som veterinärmedicinarna höll, för workshoparbete under ett internationellt miljöseminarium och för humanisternas studiecirkel om konstutställningar.

Läs mera:
https://hyy.fi/app/uploads/2021/03/innotuki_2021_kolmikielinen.pdf

 

= = = = = = = = = = = =

 

5 Behöver er förening tilläggsresurser för att ordna distansevenemang – vi har expertis att erbjuda!

Streamingproffsen Antti Pollari och Julius Uusinarkaus har lovat att mot betalning sälja sina tjänster till föreningar inom HUS som vill streama sina distansevenemang.

Använd kontaktuppgifterna nedan för att höra av er ifall ni behöver de här tjänsterna:

Antti Pollari – pollari@piuhajabitti.fi
Julius Uusinarkaus – julius@uusinarkaus.com

 

= = = = = = = = = = = =

 

6 Earth Hour 27.3.2021!

HUS Miljöutskottet bjuder in alla organisationer i HUS att fira Earth Hour den 27 mars! Intressant innehåll lovas! Följ Miljöutskottets för mer information. Håll dig uppdaterad!

https://www.facebook.com/HYYnYmparistovaliokunta

 

= = = = = = = = = = = =

 

8 Aktualitetsöversikt om corona

Föreningssektorn granskar coronaläget med två veckors mellanrum och meddelar om restriktionsläget i föreningsbulletinen samt andra väsentliga ärenden som gäller coronaläget.

Coronaläget har inte blivit avsevärt lindrigare så restriktioner gäller fortfarande, du kan kontrollera dem här: www.hyy.fi/coronaanvisningar

Tveka inte att kontakta föreningssektorn om du eller din förening har frågor! Du hittar kontaktuppgifterna på HUS webbplats och på coronainstruktionssidorna och kontaktuppgiftssidan.