18.2.2020

Föreningsbulletin 3 / 2020

NYHETER

1 Få inspiration, utvecklas, bli bättre! Trimningsdagen 26.2.2020!
2 Varmt välkommen på föreningsutskottets nyas kväll på den 27.2!
3 Ansök om verksamhetsbidrag och stöd till föreningstidningar från HUS
4 Alina-salens bokningsrundor för hösten 2020 börjar 2.3.2020!
5 Extra Alinasalsutbildningar i mars
6 Ansöka om möbleringsstöd!
7 Halarmärken från Promler -15% för HUS föreningar under resten av året 2020
8 Info om året – viktiga datum
9 Laskiaisrieha i Brunsparken på den 25.2!

 

1 Få inspiration, utvecklas, bli bättre! Trimningsdagen 26.2.2020!

Vill du utvecklas som föreningsfunktionär? Behöver du tips och inspiration för att kunna trimma din förening så den blir ännu bättre? Kom med på HUS Trimningsdag för att lära dig nya saker och få upp farten!

Få inspiration, utvecklas, bli bättre!

Trimningsdagen hålls på onsdag 26.2.2020 på Brobergsterrassen, i Aurora och Athena. På föreningsfunktionärernas gemensamma kursdag hålls många olika kurser som passar just dig, oavsett om du är aktiv i en hobbyförening, nation, ämnesförening eller fakultetsförening!

Dagen börjar med gemensam frukost i Alinasalen, efter det går du på de kurser och workshopar som du har valt. Men dagen tar inte slut i och med det, för genast efter verkstäderna börjar Trimningsdagens jatkon, där du får en chans lära känna andra föreningsfunktionärer!

Workshoparna hålls huvudsakligen på finska.

Anmälningen avslutas 23.2. kl. 23.59.
Anmälningsblankett och mera information här
Facebook evenemang

Mer information
Lovisa Hirvonen
lovisa.hirvonen@hyy.fi
050 543 9615

=================
2 Varmt välkommen på föreningsutskottets nyas kväll på den 27.2!

Vill du lära känna nya människor över förenings- och fakultetsgränserna? Står HUS mångsidiga föreningsfält nära ditt hjärta? Om det så gäller gatusitsar, belönandet av föreningsaktörer eller utbildandet av ordförande så är det föreningsutskottets område. Kom och bekanta dig med oss och vår verksamhet! Trevlig samvaro och bekantande i avslappnad stämning utlovas utan att glömma servering. Du kan delta i kvällen med öppet sinne, deltagandet förpliktar inte till något.

Kvällen firas i mötesrum Sparre (på Nya Studenthuset, Mannerheimvägen 5 A, 2:a vån) den 27.2. klockan 18:00. Mer information ger ordförande Riku Kallio, riku.kallio(a)helsinki.fi. Fritt inträde till nyas kväll.

Vad? Föreningsutskottets nyas kväll
Var? I mötesrum Sparre
När? Den 27.2. kl. 18:00
För vem? För dig som vill lära känna nya människor och arbeta för föreningarnas bästa!

Vi ses!

=================
3 Ansök om verksamhetsbidrag och stöd till föreningstidningar från HUS

Varje år delar HUS ut verksamhetsbidrag till sina föreningar. Bidraget är till för att stöda verksamheten i föreningar som verkar inom HUS. Ansök om verksamhetsbidrag med e-blanketten som finns på adressen tahlo.hyy.fi. Sista ansökningsdag är 2.3 kl. 16.

HUS stöder föreningarnas publikationsverksamhet genom att bevilja tidningsstöd. Stödet ges till tryckta och digitala tidningar. Ansökan om tidningsstöd görs också med e-blanketten som finns på adressen tahlo.hyy.fi. Sista ansökningsdag är 2.3 kl. 16.

Mera information om ansökan och kriterierna hittas här

=================
4 Alina-salens bokningsrundor för hösten 2020 börjar 2.3.2020!

Alinasalens bokningsrundor för våren 2020 börjar med en förhandsbokningsrunda på måndag 14.10 kl. 12.00. Det finns sammanlagt tre (3) bokningsrundor och föreningarna kan få sammanlagt två (2) turer. Föreningarna bör bekanta sig noggrannare med anvisningarna för varje bokningsrunda innan ifyllandet av bokningsönskemålsblanketten. En felaktigt ifylld blankett kan inverka negativt på att få en tur.

Mer information och blanketterna finns här.

Förhandsbokningsrunda
Bokningstid från 2.3. kl. 12:00 till 8.3. kl. 23:59
Bokningarna görs med denna blankett: blanketten publiceras på veckan 9
Bokningarna behandlas måndag 9.3 kl. 17:00-20:00, mötesrum Sparre

Första bokningsrundan
Bokningstid från 10.3. kl. 12.00 till 15.3. kl. 23:59
Bokningarna görs med denna blankett: blanketten publiceras på veckan 11
Bokningarna behandlas måndag 16.3. kl. 17:00- 20:00, mötesrum Sparre

Andra bokningsrundan
Bokningstid från 17.3. kl. 12.00 till 22.3. kl. 23:59.
Bokningarna görs med denna blankett: blanketten publiceras på veckan 12
Bokningarna behandlas måndag 23.3. kl. 17:00-20:00, mötesrum Sparre

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter varje bokningsrunda och samtliga föreningar som ansökt om en bokning får ett meddelande per e-post.

Om det uppstår frågor angående Alinasalens bokningsrundor, kontakta vänligen ordförandena för Föreningsutskottet på jarjestovaliokunta@hyy.fi eller ordförande på Riku Kallio, riku.kallio@helsinki.fi eller 0505500620.

=================
5 Extra Alinasalsutbildningar i mars

I början av mars ordnas två extra Alina-salsutbildningark; 2.3 och 5.3 kl. 17-18. Det är möjligt att delta på utbildningarna på alla tre språk (finska, svenska och engelska). Anmälan via e-blanketten.

Anmälningstiden till utbildningarna går ut på söndag 1.3 kl. 23.59. Tilläggsinformation fås av föreningsutskottets ordförande Riku Kallio, riku.kallio@helsinki.fi eller (+358)50 55 00 620.

=================
6 Ansöka om möbleringsstöd!

HUS stöder föreningar som vill skaffa möbler till sina föreningslokaler. Stödet är främst avsett för föreningar som verkar i HUS utrymmen och det ska i främsta hand användas till att köpa bord, stolar, låsbara skåp och andra inredningsartiklar. Önskemålet är att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också föreningarnas vilja att ta väl hand om sina lokaler.

Då stödet fördelas fästs uppmärksamhet vid bl.a. följande: hur ekologisk anskaffningen är, hållbarheten och behovet. Stödet är inte avsett att täcka hela kostnaden, utan den förening som ansöker om stöd förväntas också delta i finansieringen.

Stödet kan ansökas året runt. Ansök om stöd med en fritt formulerad ansökan, där det framgår:

 • vilken/vilka förening/ar som ansöker
 • vad det är man vill anskaffa
 • budget
 • motiveringar till anskaffningen

Ansökningarna kan skickas per e-post till jarjesto(at)hyy.fi eller per vanlig post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. De föreningar som får stöd måste skicka in kopior på kvittona till samma adress inom fyra månader från det att stödet beviljats.

Mera information:

Sakkunnig (föreningar) Jaakko Kalske
050 537 3798
jaakko.kalske@hyy.fi

=================
7 Halarmärken från Promler -15% för HUS föreningar under resten av året 2020

HUS har avtalat med Promler.fi om en specialrabatt för alla HUS föreningar som beställer halarmärken!

Under hela 2020 får vi halarmärken till nedsatt pris (-15%) när vi kommer ihåg att uppge rabattkoden (du kan hitta koden i föreningsbulletinen i epost) i samband med anbudsbegäran och beställningen.

Rabattkoden är endast avsedd för HUS föreningar.

Rabattkoden gäller nya beställningar med normal leveranstid.

Ta kontakt: info@promler.fi

Här är länken till samarbetspartnerns webbplats

Facebook: www.facebook.com/promler
Instagram: @promlerfi

=================
8 Info om året – viktiga datum

Nedan har vi listat de viktigaste preliminära datumen för föreningarna. Datumen är ännu preliminära, och som vanligt informerar vi om eventuella förändringar via föreningslistan.

Bästa hälsningar,
HUS föreningssektor

 • 26.2 Trimningsdagen
 • 26.2 Utbildning för kassörer (ingår i trimningsdagen)
 • 2.3 kl. 16 Deadline för verksamhetsbidragsansökan
 • 12.3 Utbildning om evenemangssäkerhet
 • 19.3 Utbildning för trakasseriombud
 • Mars Ansökningstid för Alinasalsturer
 • Mars-april Ansökningstid för projektbidrag
 • April Lokalutdelning: ansökning om föreningslokal
 • 15.5 Floradagen i Gumtäckts campus
 • Maj Föreningarna i sommarskick
 • 31.8 Öppningskarnevalen
 • 24.9 Gulisäventyret
 • Oktober Ansökningstid för Alinasalsturer
 • November Ordförandeseminarium II
 • November–december Utbildning för verksamhetsgranskare
 • November–december Utbildning om bokslut
 • 6.12 Studerandenas självständighetsdagens fackeltåg

=================
9 Laskiaisrieha i Brunsparken på den 25.2!

Den traditionella Laskiaisriehan tar över Brunsparken på Fastlagstisdagen 25.2! Studerande träffas för att njuta av den karneval-lika atmosfären som innehåller musik, tävling och kälkåkning med mera! Dagens höjdpunkt är den legendariska Akademiska pulkaåkningstävling där lagen tävlar det de mest innovativa pulkorna de fått ihop.

Vi bjuder alla föreningar inom HUS att delta i dagens festligheter: Kom och håll en punkt, samla era pulkor och kom med oss!

Om er förening vill delta i Laskiaisrieha, vill ha en tältplats eller elektricitet under evenmanget anmäl er här. Om ni vill delta i tävlingen, anmäl er via laskiaisrieha.fi Om ni har frågor kan ni vara i kontakt via info@laskiaisrieha.fi

Lägg datumet i minne och kolla Facebook-evenemanget för mera information.