29.5.2024

Du lever med EU, oberoende om du röstar eller inte röstar

BLOGG

Europeiska unionens parlamentsval, eurovalet, EU-valet. Kärt barn har många namn! Men vad handlar EU-valet om egentligen?

EU-valet hålls 9.6.2024. I valet väljs 720 parlamentsledamöter till Europaparlamentet. Sammanlagt 15 parlamentsledamöter representerar finländarna i EU-parlamentet under dess nästa session. EU-parlamentets huvudsakliga uppgifter är att godkänna EU-lagstiftningen, övervaka verksamheten inom EU:s övriga organ och att besluta om EU:s budget.

EU kan kännas fjärran, men de beslut som EU fattar syns varje dag i vårt liv. Tack vare EU kan du resa på en sista minuten-resa till Riga över veckoslutet och du behöver inte skaffa ett visum eller växla valuta. Om ditt returflyg plötsligt ställs in strax innan det ska avgå har du rätt att få ersättning. Hemma kan du shoppa i köpcentret Tripla som byggts med hjälp av en lånegaranti på 130 miljoner euro från Europeiska investeringsbanken. Då du går till butiken kan du köpa finländska produkter, eftersom EU stöder de finländska jordbruksföretagarna med i medeltal 240 euro per hektar. När du i framtiden hälsar på hos dina föräldrar i Riihimäki går din resa smidigare, eftersom EU finansierar projektet för förnyandet av Helsingfors-Riihimäki-banan.

EU har även en direkt inverkan på högskolestuderande. EU har redan i flera årtionden understött internationell mobilitet och internationellt samarbete, inte bara mellan högskolor, utan också bland studerande. Det mest kända internationaliseringsprojektet är Erasmus+-programmet som ger dig möjlighet att åka på utbytesstudier eller utlandspraktik. Mer än 14 miljoner människor har deltagit i Erasmus+-programmet sedan det startade 1987.

Förutom via stödprogrammen stärker EU samarbetet mellan högskolorna till exempel genom det europeiska utbildningsområdet. Dess syfte är bland annat att förenhetliga examina och studier som avläggs vid europeiska universitet så att det är lättare för högskolorna att godkänna studier som avlagts vid andra högskolor. EU har också strävat efter att öka samarbetet genom att skapa europiska universitetsnätverk. Helsingfors universitet är till exempel med i UNA Europa-nätverket.

EU syns med andra ord varje dag i vårt liv, både i butiken och på campus. Men varför är det viktigt att just du, som studerande, röstar i det kommande valet?

Helt enkelt för att EU:s betydelse i Finland eller i studerandenas liv åtminstone inte kommer att minska.

Det kommande valet behandlar många frågor som är kritiska med tanke på framtiden, som till exempel EU:s ekonomi och säkerhet. EU har stött på flera nya utmaningar sedan senaste val, såsom coronapandemin och kriget i Ukraina. De globala utmaningarna försvinner inte, vilket betyder att EU även i fortsättningen fattar stora och svåra beslut. EU har också en möjlighet att inverka på de stora kriserna som pågår nu, som till exempel klimatförändringen och förlusten av den biologiska mångfalden. Dessa har långtgående följer för vårt och kommande generationers liv.

Förutom det ovan nämnda förutspås det att den radikala högern går mot en valseger (artikeln är på finska). Även om man förutspår att de största grupperna i parlamentet fortfarande kommer att vara mitthögern och mittvänstern skulle den radikala högerns frammarsch ha en stor inverkan på den politik EU driver. De förändrade maktförhållandena skulle synas särskilt i frågor som gäller immigrationen och klimatet.

Ur finländsk synvinkel är valet också en fråga om fler platser i parlamentet. Följderna av Brexit och en ökning av antalet platser i EU-parlamentet har gett Finland en helt ny plats för en parlamentsledamot. Det pågår en hård tävling mellan partierna om att få denna plats.

Därför är valet nu i juni särskilt intressant. Det är viktigt att också studenterna deltar i valet och är med och bestämmer om EU:s framtida riktning. I EU-valet 2019 var det 74-åringarna som röstade flitigast. Vill du att det är pensionärerna som beslutar i frågor som gäller dig? De måste ju inte leva med de beslut som fattas. Det måste du.

Hur ser ditt EU ut?

 

HUS internationella sektor

Henna Heino, styrelsemedlem med ansvar för internationella frågor
Tiia Niemi, sakkunnig
Mathilda Timmer, sakkunnig