5.6.2021

Det nya normala – en olidlig konsumtionsfest eller ett liv i balans med ekosystemet?

BLOGG

Coronapandemin har framhävt människans kontakt med och ömsesidiga beroende av den övriga naturen. I och med att den övriga naturen har fått ge plats åt ett allt mer utbrett byggande bryter även pandemier ut lättare. Efter coronapandemin kan vi inte fortsätta på samma sätt utan det globala ekosystemet måste återställas till naturtillstånd.

 

Idag 5 juni firas för redan 49:e gången världsmiljödagen där temat i år är återställande av ekosystemet till naturtillstånd. Bakgrunden till detta är att skogar och den orörda livsmiljön håller på att förstöras i en alarmerande takt. Årligen förloras över 4,7 miljoner hektar skog. Var tredje sekund förstörs ett område motsvarande en fotbollsplan. Över hälften av världens våtmarker har försvunnit under det senaste århundradet.

Nu när vaccineringen har framskridit och pandemin har så småningom börjat ge vika har medierna börjat presentera prognoser för ekonomisk tillväxt och skriva om resfeber, medan många redan planerar för utlandsresor. Efter coronapandemin kan vi dock inte återgå till en likadan konsumtionsnivå som före pandemin. Tvärtom, vi måste minska vår konsumtion. Enligt WWF hade Finlands årliga överkonsumtionsdag inträffat redan 11 april om vi inte hade haft pandemi. Enligt WWF borde Finland minska sin konsumtion med cirka 70 procent fram till år 2030.

Konsumtionen behöver minskas, inte enbart på grund av begränsade resurser, utan också för att den höga konsumtionen orsakar utsläpp och äter upp de fördelar som minskade utsläpp från industrin ger. Återställande av ekosystem till naturtillstånd och ett liv med hänsyn till jordens begränsningar kräver stora förändringar på såväl den sociala som individuella nivån. De ekonomiska tänkesätten måste förändras omedelbart, eftersom de nuvarande ekonomimodellerna baserar sig på en föreställning om att samhället kunde fungera separat från naturen. Utan naturen finns ingen ekonomi.

 

Att främja hållbarheten vid universitetet och i samhället

Vad är det då som händer vid universitetet? Helsingfors universitet har under våren piloterat en kurs i hållbar utveckling som är tänkt att ingå i varje utbildningsprogram. Verksamheten vid HUS miljöutskottet är mycket aktivt, och under den fantastiska vecka för cirkulär ekonomi som utskottet i slutet av april arrangerade behandlades kärnfrågan för en hållbar framtid, cirkulär ekonomi. Ylvas ägarstrategi, som uppdaterades i början av året, drar upp riktlinjer för ambitiösa hållbarhets- och ansvarsprinciper även i fortsättningen för HUS fastighets- och restaurangverksamhet.

Att fira världsmiljödagen är en viktig påminnelse av förutsättningarna för våra livsmiljöer och vår överlevnad. På tal om miljökriser är diskussionerna ofta fokuserade på främst klimatförändringen och i viss mån minskningen av den biologiska mångfalden. Det är så klart ytterst viktigt att lösa dessa problem men därutöver borde uppmärksamhet riktas på de s.k. planetära gränserna. För att bibehålla jordens bärkraft måste, förutom de ovan nämna problemen, även till exempel markanvändningen förändras och göras hållbar samt skadliga biogeokemiska flöden, såsom kväve- och fosforcykler, minskas. Minskningen av naturens mångfald utgör till och med ett större hot än klimatförändringen.

För att mänskligheten ska kunna leva i harmoni med den övriga naturen och återställa ekosystemet till naturtillstånd måste en hållbar utveckling ligga till grund för allt beslutsfattande. Staterna måste främja denna princip genom lagstiftning och beskattning så att företagen och konsumenterna enkelt kan välja hållbara produkter eller livsmedel. Även företag och individer bör identifiera sina egna möjligheter att påverka samt genom sina egna åtgärder och val driva på samhället att främja en hållbar utveckling. Hållbar utveckling är en livsbetingelse för allt levande – tänk därför efter kritiskt vilka reseformer du använder, inköp du gör och måltider du väljer!

 

Aleksi Tujunen

Styrelsemedlem (miljö och klimat, utbildningspolitik, tutorer)

 

Källor:

https://www.worldenvironmentday.global/

https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/maailman-ymparistopaiva

https://yle.fi/uutiset/3-11873873

https://wwf.fi/uutiset/2021/04/nakokulma-ilman-koronapandemiaa-suomen-ylikulutuspaiva-olisi-tanaan-kulutamme-edelleen-yli-maapallon-kestokyvyn/

https://www.kestavyyspaneeli.fi/blog_post/rajat-kulutukselle/

https://www.ykliitto.fi/kestavan-kehityksen-tavoitteet/planeetan-rajat