5.6.2021

Uusi normaali – kestämätön kulutusjuhla vai elämä sopusoinnussa ekosysteemin kanssa?

BLOGI

Koronapandemia on korostanut ihmisen yhteyttä ja keskinäisriippuvuutta muuhun luontoon. Kun muulta luonnolta on viety tilaa yhä laajemman rakentamisen myötä, pandemioitakin syntyy yhä helpommin. Koronan jälkeen näin ei voida jatkaa vaan maailmanlaajuinen ekosysteemi on palautettava luonnontilaiseksi.

 

Tänään 5.6. vietetään jo 49. kerran maailman ympäristöpäivää, jonka tämänvuotinen teema on ekosysteemin palauttaminen luonnontilaiseksi. Taustalla on metsien ja koskemattoman elinympäristön hälyttävää tahtia etenevä tuhoaminen. Metsää menetetään vuosittain yli 4,7 miljoonaa hehtaaria. Joka kolmas sekunti tuhotaan yhden jalkapallokentän verran mittainen alue. Yli puolet maailman kosteikoista ovat hävinneet viime vuosisadan aikana.

Nyt kun rokotukset ovat edenneet ja pandemia on alkanut hiljalleen väistyä, mediassa on esitelty talouskasvuennusteita ja kirjoiteltu matkakuumeesta, kun monet suunnittelevat jo ulkomaanmatkoja. Koronan jälkeen emme kuitenkaan voi palata samanlaiseen kulutustasoon mitä ennen pandemiaa oli. Päinvastoin meidän on vähennettävä kulutustamme. WWF:n mukaan Suomen vuosittainen ylikulutuspäivä olisi ollut jo 11.4., jollei pandemiaa olisi ollut. WWF:n mukaan Suomen olisi vähennettävä kulutustaan noin 70 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Kulutuksen vähentäminen ei ainoastaan ole tarpeellista rajallisten resurssien vuoksi vaan myös siksi, että voimakas kulutus aiheuttaa päästöjä ja syö teollisuuden päästöjen vähenemisen tuomat hyödyt. Ekosysteemien luonnontilaistaminen ja eläminen maapallon asettamissa rajoissa vaatii isoja muutoksia niin yhteiskunnan kuin yksilönkin tasolla. Talouden ajattelutapoja on muutettava välittömästi, sillä nykyiset taloustieteen mallit perustuvat kuvitelmalle siitä, että yhteiskunta toimisi luonnosta erillään. Ilman luontoa ei ole taloutta.

 

Kestävyyden edistäminen yliopistolla ja yhteiskunnassa

Mutta mitä sitten yliopistoyhteisössä tapahtuu? Helsingin yliopisto on tänä keväällä pilotoinut kestävän kehityksen kurssia, joka on tarkoitus saattaa osaksi jokaisen koulutusohjelman opintoja. Ylioppilaskunnan ympäristövaliokunnan toiminta on hyvin aktiivista, ja sen huhtikuun lopussa järjestämällä mainiolla kiertotalousviikolla käsiteltiin yhtä kestävän tulevaisuuden ydinkysymystä, kiertotaloutta. Vuoden alusta päivitetty Ylvan omistajastrategia linjaa vastedeskin kunnianhimoisista kestävyys- ja vastuullisuusperiaatteista HYYn kiinteistö- ja ravintolaliiketoiminnalle.

Maailman ympäristöpäivän viettäminen on tärkeä muistutus elinympäristöjemme sekä selviytymisemme ehdoista. Ympäristökriiseistä puhuttaessa keskustelu keskittyy yleensä lähinnä ilmastonmuutokseen ja jonkin verran luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Näiden ongelmien ratkaiseminen on ehdottoman olennaista, mutta niiden lisäksi tulisi kiinnittää huomiota ns. planetaarisiin rajoihin. Maapallon kantokyvyn säilyttämiseksi on edellä mainittujen ongelmien ohella muutettava myös esimerkiksi maankäyttöä kestäväksi ja vähennettävä ihmisen haitallista vaikutusta biogeokemialliseen kiertoon esimerkiksi typpi- ja fosforipäästöissä. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on jopa ilmastonmuutosta suurempi uhka.

Jotta ihmiskunta voi elää sopusoinnussa muun luonnon kanssa ja palauttaa ekosysteemin luonnontilaiseksi, kestävän kehityksen on oltava kaiken päätöksenteon pohjana. Valtioiden on edistettävä tätä periaatetta lainsäädännön ja verotuksen kautta siten, että yritysten ja kuluttajien on helppo valita kestävä tuote tai elintarvike. Myös yritysten ja yksilöiden tulee tunnistaa omat vaikutusmahdollisuutensa sekä kiritettävä omilla toimillaan ja valinnoillaan yhteiskuntaa edistämään kestävää kehitystä. Kestävä kehitys on elämän elinehto – mieti siis kriittisesti käyttämiäsi matkustusmuotoja, tekemiäsi ostoksia sekä ateriavalintojasi!

 

Aleksi Tujunen

Hallituksen jäsen (ympäristö ja ilmasto, koulutuspolitiikka, tuutorit)

 

Lähteet:

https://www.worldenvironmentday.global/

https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/maailman-ymparistopaiva

https://yle.fi/uutiset/3-11873873

https://wwf.fi/uutiset/2021/04/nakokulma-ilman-koronapandemiaa-suomen-ylikulutuspaiva-olisi-tanaan-kulutamme-edelleen-yli-maapallon-kestokyvyn/

https://www.kestavyyspaneeli.fi/blog_post/rajat-kulutukselle/

https://www.ykliitto.fi/kestavan-kehityksen-tavoitteet/planeetan-rajat