15.9.2023

Demokratin behöver sina byggare

BLOGI

Universitetsdemokratin är en källa till stolthet för finska universitet och finsk demokratifostran.

 

Jag blev aktiv i studentpåverkan av en slump. Jag blev på en efterfest övertalad att söka en plats som studentrepresentant i universitetskollegiet. Först var jag lite osäker på idén, men till slut bestämde jag mig för att söka. Det kändes som att jag skulle ha mycket att ge, och jag förlorade ju inget på att söka. Jag blev vald. Detta skulle bli som ett språng ut i det berömda okända.

Jag minns det första mötet särskilt väl. De flesta av de andra studentrepresentanterna var veteraner inom studentpolitiken. Även om det var mycket att lära sig och allt gick väldigt snabbt kunde jag ändå på en relativt kort tid bilda mig en uppfattning om de viktigaste diskussionsämnena i studentgruppen och universitetsorganet. Alla dessa ämnen hade sina rötter i ett bredare tema, demokrati.

Det är en exceptionellt stark del av den finländska akademiska traditionen att betona olika gruppers möjligheter att påverka vid universitetet. Naturligtvis är detta delvis ren tradition, men jag tycker ändå att det finns något här att vara stolt över. I Finland förstår vi bland annat hur viktigt studenternas deltagande i universitetsförvaltningen är för hela gemenskapen.

En hållbar verksamhet inom universitetssamfundet förutsätter att studenterna deltar. Studenterna lägger grunden för vetenskapens kontinuitet och på lång sikt också för universitetets samhälleliga genomslagskraft. På många områden beaktas studenternas deltagande tack vare områdenas karaktär och traditioner. I det större perspektivet är dock arbetet för studenternas deltagande mer krävande och kräver mer etablerad praxis.

Demokrati är inte en självklarhet, utan en värdering och ett handlingssätt, som det är en långsiktig och arbetsdryg process att ta till sig och stärka. Vetenskap och utbildning spelar också en viktig roll för att stärka demokratin, vilket lägger grunden för det samhälle vi bygger och hur vi uppfattar samhällets betydelse.

Vi lever i en värld som förändras snabbt, där många demokratier som länge har trotts vara stabila hotas. En tydlig enande faktor i utvecklingen av dessa samhällen har varit begränsningen av yttrandefriheten, särskilt vetenskaps- och mediefriheten. Auktoritära rörelser försöker metodiskt och karakteristiskt tysta kritiska röster och kritiskt tänkande. Det är viktigt att känna igen denna oroande utveckling och inse dess förödande inverkan.

Nu mer än någonsin är det viktigt för oss studenter att vara demokratins, bildningens och frihetens röst, både på universitetet och i samhället.

 

Onni Nyman

Styrelsemedlem med ansvar för utbildningspolitik