19.12.2022

De nya studentrepresentanterna i utbildningsprogrammens ledningsgrupper har valts!

NYHET

De nyvalda studentrepresentanterna inleder sitt uppdrag 1.1.2023.

Utbildningsprogrammens ledningsgrupper vid alla fakulteter har fått nya studentrepresentatner för mandatperioden 2023-2024. HUS styrelse fattade 1.12 beslut om respresentanterna på basis av valnämndernas förslag. Medlemmarna i valnämnderna är studerande. Innan perioden börjar fastställer ännu fakulteternas dekaner de val som HUS styrelse gjort.

Med detta slutar den process som studentkåren började bereda redan i maj. Förvaltningen får ändå inte vila särskilt länge på sina lagrar, eftersom det också nästa år sker stora utlysningar, såsom till exempel utlysningen av platserna i fakultetsråden och universitetskollegiet, samt valet av studentrepresentanter till styrelsen för Helsingfors universitet som sker i början av året.

HUS ordnar en utbildning 8.12 för de studentrepresentanter som nu valdes till sina uppdrag och HUS stöder representanterna också under hela mandatperioden. Studentrepresentanterna har en mycket viktig roll i HUS intressebevakningsarbete. Å ena sidan förmedlar studentrepresentanterna information till studentkåren om de problem som finns inom utbildningsprogrammen och vid fakulteterna, och å andra sidan verkar representanterna som språkrör för studenterna på lokal nivå.

Hann du inte ansöka om en plats under ansökningstiden, eller har dina planer för nästa år redan ändrats? I januari ordnar vi en kompletterande utlysning till de platser som ännu är obesatta, så det lönar sig att följa med HUS information om detta!

Du kan se alla sittande studentrepresentanter från Halloped ansökningssystem

Närmare information

Utbildningspolitisk sakkunnig Marianna Suokas

Tfn 050 3255202, marianna.suokas@hyy.fi