Stäng

Bli inte ensam om du upplever trakasserier | HUS

18.9.2020

Bli inte ensam om du upplever trakasserier

BLOGG

På studentkåren arbetar två trakasseriombud som rådger och hjälper studenter och föreningarna inom HUS i trakasserisituationer. Våra trakasseriombud Tiia Niemi och Jaakko Kalske belyser  trakasseriombudsverksamhetens grunder.

 

Vad är trakasseriombud?

Trakasseriombuden är studentkårens anställda som rådger och  stöder studenter som upplevt trakasserier, sexuella trakasserier, mobbning, diskriminering eller annan ojämlik behandling. Kontakten till  trakasseriombuden är fullständigt konfidentiell och trakasseriombuden har tystnadsplikt. Trakasseriombuden agerar ändå inte domare och delar ut straff.  De försöker inte heller lösa situationen istället för dig utan strävar efter en konstruktiv hantering av situationen och stöder dig i processen.

 

I hurdana ärenden kan jag ta kontakt?

Du kan alltid  kontakta trakasseriombuden om du begrundar ett beteende som du har upplevt eller bevittnat och behöver stöd för att behandla ärendet. Redan viljan att diskutera det upplevda är en tillräcklig orsak till att ta kontakt!

Om du har blivit utsatt för trakasserier vid universitetet kan du också ta kontakt med universitetets trakasseriombud.

Även studentföreningarna kan vända sig till trakasseriombuden om de behöver hjälp för att lösa egna trakasserisituationer.

 

Vad händer när jag tar kontakt?

Alla fallen är olika och trakasseriombuden strävar efter att hitta en lämplig lösning för just dig. Ärendet framskrider på den kontaktandes villkor. Ärendet stannar mellan dig och trakasseriombudet om du vill.

För att lösa trakasserisituationen ger trakasseriombuden råd för att framföra  och behandla ärendet. Du kan träffa  trakasseriombuden om du vill och vi kan också delta som din stödperson på mötena där trakasserierna behandlas.

Trakasseriombuden kan även hänvisa dig till övriga tjänster vid behov.

 

Du når båda trakasseriombuden per epost på adressen: hairintayhdyshenkilo@hyy.fi

Jaakko Kalske, 050 537 3798, jaakko.kalske@hyy.fi (tills 9 november 2020)

Topias Tolonen, 050 477 4543, topias.tolonen@hyy.fi (från 19 november 2020)

Tiia Niemi, 050 543 9608, tiia.niemi@hyy.fi

 

Hur ska man agera i trakasserisituationer

  • Anmärk mobbaren (eller någon annan) om hens osakliga beteende och säg att du inte godkänner hens beteende och be hen sluta. Det kan också vara så att personen själv inte förstår att beteendet är sårande. Det är viktigt att ta upp saken till tals med någon så att ärendet kan behandlas konstruktivt.
  • Om trakasserandet fortsätter, anteckna vad som hänt och när, vem som varit på plats och vad som sagts. Om trakasserandet till exempel förekommer i form av meddelanden ska du spara dem. Det underlättar den senare behandlingen av ärendet.
  • Om trakasserierna förekommer i samband med undervisningen ska du kontakta kursens ansvariga lärare eller en annan medlem av personalen.
  • Om mobbaren hör till personalen ska du kontakta personens chef, dekanus eller vice dekanus eller universitetets trakasseriombud,
  • Om mobbning förekommer på ett evenemang, inom föreningarna eller i de sociala medierna ska du beroende på situationen kontakta till exempel evenemangets trakasseriombud, föreningens styrelse, fakultetsföreningens styrelse och där särskilt likabehandlingsansvariga och trakasseriombudet eller HUS trakasseriombud.
  • Om du behöver diskussionshjälp kan du även kontakta SHVS.

Du kan söka hjälp hos den instans som du upplever mest naturlig!

 

Mer information:

Bekanta dig med likabehandlingsguiden för föreningar på Moodle.

Mer information om likabehandling: yhdenvertaisuus.fi

Du kan även vända dig till diskrimineringsombudsmannen om du har utsatts för diskriminering.