18.9.2020

Jos koet häirintää, älä jää yksin

BLOGI

Ylioppilaskunnassa työskentelee kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka auttavat ja neuvovat opiskelijoita ja HYYn piirissä toimivia järjestöjä häirintätilanteissa. Häirintäyhdyshenkilömme Tiia Niemi ja Jaakko Kalske valottavat häirintäyhdyshenkilötoiminnan perusteita.

 

Mikä on häirintäyhdyshenkilö?

Häirintäyhdyshenkilöt ovat ylioppilaskunnan työntekijöitä, jotka neuvovat ja tukevat häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epätasa-arvoista kohtelua kohdanneita opiskelijoita. Yhteydenotot ovat täysin luottamuksellisia, ja häirintäyhdyshenkilöillä on vaitiolovelvollisuus. Häirintäyhdyshenkilöt eivät kuitenkaan toimi tuomareina tilanteissa tai jaa rangaistuksia. He eivät myöskään yritä ratkaista tilannetta puolestasi vaan pyrkivät edistämään sen rakentavaa käsittelyä ja tukemaan sinua tässä prosessissa.

 

Millaisissa asioissa voin ottaa yhteyttä?

Häirintäyhdyshenkilöihin voi aina olla yhteydessä, jos kokemasi tai näkemäsi käytös mietityttää ja haluaisit saada tukea asian käsittelyyn. Jo pelkkä halu keskustella kokemastaan on riittävä syy ottaa yhteyttä!

Jos olet kokenut häirintää yliopiston henkilökunnan puolesta, voit myös ottaa yhteyttä yliopiston häirintäyhdyshenkilöihin.

Myös opiskelijajärjestöt voivat kääntyä häirintäyhdyshenkilöihin puoleen, jos he kaipaavat apua omien häirintätilanteidensa ratkaisuun.

 

Mitä tapahtuu, kun otan yhteyttä?

Jokainen tapaus on erilainen, ja häirintäyhdyshenkilöt pyrkivät löytämään juuri sinulle sopivan ratkaisun. Asiassa edetään täysin yhteydenottaneen ehdoilla. Jos haluat, asia jää vain sinun ja häirintäyhdyshenkilön välille.

Häirintätilanteen ratkaisemiseksi häirintäyhdyshenkilöt tarjoavat neuvoja asian esille tuomiseen ja käsittelyyn. Voit halutessasi tavata häirintäyhdyshenkilöitä asiasta, ja voimme myös tulla mukaasi tukihenkilöksi tapaamisiin, jossa häirintää käsitellään.

Häirintäyhdyshenkilöt voivat myös ohjata sinut muiden palveluiden pariin tarvittaessa.

 

Voit tavoittaa kummankin häirintäyhdyshenkilön sähköpostilla osoitteesta: hairintayhdyshenkilo@hyy.fi

Jaakko Kalske, 050 537 3798, jaakko.kalske@hyy.fi (9.11.2020 asti)

Topias Tolonen, 050 477 4543, topias.tolonen@hyy.fi (19.11.2020 alkaen)

Tiia Niemi, 050 543 9608, tiia.niemi@hyy.fi

 

Miten toimia häirintätilanteessa

  • Huomauta kiusaajalle (tai jollekin muulle) tämän asiattomasta käytöksestä, sano ettet hyväksy hänen käytöstään ja pyydä häntä lopettamaan. Kyse saattaa olla siitä, että hän itse ei ymmärrä toimivansa loukkaavasti. On tärkeää ottaa asia puheeksi jonkun kanssa, jotta asia voidaan käsitellä rakentavasti.
  • Mikäli häirintä jatkuu, kirjaa ylös, mitä on tapahtunut ja milloin, keitä on ollut paikalla ja mitä on sanottu. Jos kiusaamista tapahtuu esimerkiksi viestien välityksellä, ota ne talteen. Tämä helpottaa asian käsittelyä myöhemmin.
  • Jos häirintää esiintyy opetuksen yhteydessä, ota yhteys kurssin vastuuopettajaan tai muuhun henkilökunnan jäseneen.
  • Jos kiusaaja on henkilökunnan jäsen, ota yhteyttä tämän esihenkilöön, dekaaniin tai varadekaaniin tai yliopiston häirintäyhdyshenkilöihin.
  • Jos häirintää esiintyy tapahtumissa, järjestöjen piirissä tai somessa, ota tilanteesta riippuen yhteys esimerkiksi tapahtuman häirintäyhdyshenkilöön, järjestösi hallitukseen, tiedekuntajärjestön hallitukseen, joissa erityisesti yhdenvertaisuusvastaavaan ja häirintäyhdyshenkilöön, tai HYYn häirintäyhdyshenkilöihin.
  • Keskusteluapua tarvitessasi voit ottaa yhteyttä myös YTHS:ön

Apua voi hakea siltä taholta, jonka itse kokee luontevimmaksi!

 

Lisätietoja:

Tutustu yhdenvertaisuus järjestötoiminnassa-Moodleen.

Lisätietoa yhdenvertaisuudesta: yhdenvertaisuus.fi

Voit myös ilmoittaa syrjinnästä yhdenvertaisuusvaltuutetulle.