15.9.2023

Bättre att anmäla än att tveka – HUS trakasseriombud stöder dig

Nyhet

Vi arbetar aktivt för att HUS ska vara en trygg plats för alla. Trots detta finns det ibland situationer där någon beter sig på ett osakligt sätt. Trakasseriombuden hjälper att hantera sådana situationer.

Osakligt beteende, såsom trakasserier, antastande, mobbning eller diskriminering kan man också bli tvungen att uppleva i studentverksamheten. När det känns svårt att hantera en situation eller om det är svårt att söka hjälp, kan HUS medlemmar vända sig till trakasseriombuden.

HUS har två trakasseriombud som har till uppgift att ge råd om hur man hanterar trakasserisituationer och att stödja den som utsatts för trakasserier i att föra ärenden vidare. Kontakterna med trakasseriombuden är konfidentiella, och de har dessutom tystnadsplikt. Kontaktpersoner för trakasserier kan kontaktas direkt via e-post eller med hjälp av en ny blankett för anmälan om trakasserier. Motsvarande blanketter används också av andra studentkårer.

– Våra medlemmar har önskat att det skulle vara möjligt att anmäla trakasserier på annat sätt än via e-post, säger Tiia Niemi. Tiia har arbetat som HUS trakasseriombud i flera år.

– Vi hoppas att blanketten gör att tröskeln för att anmäla trakasserier blir lägre, fortsätter Tiia.

Du kan också använda blanketten för att anonymt anmäla trakasserier, vilket inte har varit möjligt tidigare. I trakasserisituationer har motparten också rätt att bli hörd och delta i behandlingen av situationen. Därför behandlas eller undersöks inte anonyma kontakter, men de utnyttjas i statistiken och i utvecklingen av verksamheten.

– Det är viktigt med tanke på vår verksamhet att veta vad som händer i studentlivet, säger Tiia.

Trakasseriombuden samarbetar beroende på situationen och med tillstånd av den som tagit kontakt också med universitetet och föreningarna. Till exempel om det osakliga beteendet gäller universitetets personal kan Helsingfors universitets trakasseriombud också delta i processen.

– Att hantera trakasserisituationer är samarbete och det förutsätter också beredskap att diskutera saken. Vi söker ofta lösningar tillsammans med föreningarna som är verksamma inom HUS, säger Janne Kajander, HUS andra trakasseriombud.

Utöver enskilda medlemmar kan föreningar verksamma inom HUS vid behov konsultera trakasseriombuden. Trakasseriombud delar dock inte ut straff, fungerar inte som domare eller ersätter professionell hjälp – inte ens i föreningsverksamheten.

– Ibland kan situationen vara sådan att det bästa sättet att hjälpa är att hänvisa någon till professionell hjälp, säger Tiia.

Även om inga straff delas ut är det enligt trakasseriombuden ändå är viktigt att hantera osakligt beteende.

– Om du inte är helt säker på om du ska ta kontakt är det bättre att göra det för säkerhets skull. Det är alltid bättre än att låta bli att reda ut det, säger Janne.

 

Ytterligare information

Du når båda trakasseriombuden per e-post på hairintayhdyshenkilo@hyy.fi eller via blanketten för anmälan om trakasserier.

Tiia Niemi
tiia.niemi@hyy.fi
050 543 9608

Janne Kajander
janne.kajander@hyy.fi
050 543 9609