13.9.2023

Parempi ilmoittaa kuin empiä – HYYn häirintäyhdyshenkilöt tukevat sinua

Uutinen

Teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että HYY olisi turvallinen paikka kaikille. Tästä huolimatta joskus tulee vastaan tilanteita, joissa toimitaan epäasiallisesti. Tällaisten tilanteiden käsittelyssä auttavat häirintäyhdyshenkilöt.

Epäasiallista käytöstä, kuten häirintää, ahdistelua, kiusaamista tai syrjintää, voi joutua kohtaamaan myös opiskelijatoiminnassa. Kun tilanteen käsittely tuntuu vaikealta tai avun etsiminen on haastavaa, voi HYYn jäsen kääntyä häirintäyhdyshenkilöiden puoleen.

HYYssä toimii kaksi häirintäyhdyshenkilöä, joiden tehtävänä on tarjota neuvoja häirintätilanteiden käsittelyyn ja tukea häirintää kohdannutta asioiden viemisessä eteenpäin. Yhteydenotot häirintäyhdyshenkilöihin ovat luottamuksellisia, minkä lisäksi häirintäyhdyshenkilöillä on vaitiolovelvollisuus. Häirintäyhdyshenkilöihin voi olla yhteydessä suoraan sähköpostitse tai uudella häirintäilmoituslomakkeella. Vastaavia lomakkeita on käytössä myös muissa ylioppilaskunnissa.

”Jäsentemme toiveena on ollut, että koetusta häirinnästä voisi ilmoittaa myös muulla tavoin, kuin sähköpostitse”, kertoo Tiia Niemi. Tiia on toiminut jo usean vuoden ajan HYYn häirintäyhdyshenkilönä.

”Me toivomme, että lomake toimii matalan kynnyksen kanavana häirinnän ilmoittamiseen”, Tiia jatkaa.

Lomakkeen kautta voi ilmoittaa kohtaamastaan häirinnästä myös nimettömänä, mikä ei ole aikaisemmin ollut mahdollista. Häirintätilanteissa myös vastapuolella on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua tilanteen käsittelyyn. Nimettömiä yhteydenottoja ei siksi käsitellä tai tutkita, mutta niitä hyödynnetään tilastoinnissa ja toiminnan kehittämisessä.

”On toimintamme kannalta tärkeää tietää, mitä opiskelijaelämässä tapahtuu”, Tiia toteaa.

Häirintäyhdyshenkilöt tekevät tilanteesta riippuen ja yhteydenottajan luvalla yhteistyötä myös yliopiston ja järjestöjen kanssa. Jos epäasiallinen käytös esimerkiksi liittyy yliopiston henkilökuntaan, voivat prosessiin osallistua myös Helsingin yliopiston häirintäyhdyshenkilöt.

”Häirintätilanteiden käsittely on yhteistyötä, ja vaatii myös valmiutta keskustella asiasta”, tuumaa HYYn toinen häirintäyhdyshenkilö Janne Kajander. ”Etsimme usein yhdessä ratkaisuja HYYn piirissä toimivien järjestöjen kanssa.”

Yksittäisten jäsenten lisäksi HYYn piirissä toimivat järjestöt voivat tarpeen tullen konsultoida häirintäyhdyshenkilöitä. Häirintäyhdyshenkilöt eivät kuitenkaan jaa rangaistuksia, toimi tuomareina tai korvaa ammattiapua – edes järjestötoiminnassa.

”Joskus tilanne voi olla sellainen, että parhaiten autamme ohjaamalla ammattiavun pariin”, Tiia kertoo.

Vaikkei rangaistuksia jaetakaan, häirintäyhdyshenkilöiden mukaan epäasiallinen käytös on silti tärkeää käsitellä.

”Jos ei ole täysin varma siitä, kannattaako oman asian kanssa ottaa meihin yhteyttä, on parempi ottaa yhteys varmuuden vuoksi. Se on aina parempi, kuin jättää asia selvittämättä”, Janne summaa.

 

Lisätietoja

Tavoitat kummankin häirintäyhdyshenkilön sähköpostilla osoitteesta hairintayhdyshenkilo@hyy.fi tai häirintäilmoituslomakkeen kautta.

Tiia Niemi
tiia.niemi@hyy.fi
050 543 9608

Janne Kajander
janne.kajander@hyy.fi
050 543 9609