25.3.2024

Ansök till FSF:s delegation för utvecklingssamarbete och till Finlands studentkårers förbunds klimatnätverk!

NYHET

Ansök till FSF:s delegation för utvecklingssamarbete och till Finlands studentkårers förbunds klimatnätverk!

 

Finlands studentkårers förbunds (FSF) delegation för utvecklingssamarbete (KENKKU)

Vi söker idérika och motiverade medlemmar till Finlands studentkårers förbunds (FSF) delegation för utvecklingssamarbete. FSF representerar 14 medlemsorganisationer och 140 000 universitetsstuderande. Delegationen administrerar även FSF:s projekt inom utvecklingssamarbete tillsammans med sakkunnig för utvecklingssamarbete och styrelseledamot.

Mandatperioden börjar i augusti 2024 och slutar i juli 2025. Vi förväntar oss inte att du är ett proffs på utvecklingspolitik – det räcker bra med att ha vilja och motivation att lära sig nytt om hållbar utveckling, utvecklingssamarbete och mänskliga rättigheter. Medlemmar förväntas delta i de flesta möten under sin tid i KENKKU. Mötena ordnas en gång i månaden och du kan också delta i dem på distans. Under de möten som hålls i Helsingfors bjuds det på lunch och medlemmarnas resor ersätts enligt FSF:s reseinstruktion.

Till delegationen väljs 15 medlemmar, av vilka en del fortsätter från den tidigare mandatperioden. KENKKU:s medlemmar är indelade i små grupper, av vilka var och en väljer en ordförande som ser till att lagarbetet löper smidigt.

1. Team för kommunikation och insamling av medel

Kommunikations- och insamlingsteamet ser till att utvecklingsverksamheten syns i sociala medier, skapar kommunikationsinnehåll och utvecklar idéer för kommunikationen. Teamet samordnar även besök på studentkåren och insamlingsaktiviteter. (Teamet kan också bistå med påverkansarbete för utveckling genom att exempelvis delta i offentliga debatter om aktuella frågor).

2. Etiopiens administrationsgrupp

Teamet ansvarar för förvaltningen av ett utvecklingssamarbete i Etiopien som stöder högskolestuderande med funktionsnedsättning och bekantar sig med exempelvis årsrapporter och planer samt kontaktar lokala partner. Uppdraget kräver intresse för projektledning, förmåga att arbeta självständigt, projektledningsförmåga och förmåga att arbeta på engelska.

3. Zambias projektledningsgrupp

Teamet ansvarar för att förvalta ett utvecklingssamarbete i Zambia som stöder högskolestuderande med funktionsnedsättning och bekantar sig med exempelvis årsrapporter och planer samt kontaktar lokala partner. Uppdraget kräver intresse för projektledning, förmåga att arbeta självständigt, projektledningsförmåga och förmåga att arbeta på engelska.

4. En ordförande
Dessutom söker vi en ordförande till KENKKU för att leda delegationens verksamhet och möten. Ordföranden rapporterar även om verksamheten till FSF:s styrelse.

Hur ansöker du?

Du ansöker med ett kort motiveringsbrev, där
1. motivation och erfarenhet beskrivs
2. det berättas vad man vill lära sig under sin KENKKU-period
3. hur hen kunde vara i kontakt med sin studentkårs ansvariga för utvecklingssamarbete
4. Dessutom ombeds den sökande att uttrycka sitt intresse för teamen och för att vara ordförande för teamen. Vi ber er också att ange eventuella långvariga hinder för fullvärdigt deltagande (t.ex. planerade studier utomlands).

Ansökningarna ska skickas via studentkåren.

Du kan skicka din ansökan till tilda.lassila@hyy.fi senast den 9.4.

FSF framhåller mångfald och människors lika möjligheter i vår verksamhet. Vi hoppas på sökande av olika bakgrunder och kön. Urvalet tar hänsyn till den sökandes motivation, erfarenhet och att delegationen har representanter från olika studentkårer.

 

FSF:s klimatnätverk

Är du intresserad av klimatpåverkan? Brinner du för att dela med dig av dina kunskaper till resten av världen och vara en del av förändringen? Vill du utveckla FSF:s och studentkårernas kompetens och påverkansarbete för klimatet?

Vi söker idérika och motiverade medlemmar till Finlands studentkårers förbunds (FSF) klimatnätverk. FSF representerar 14 medlemsorganisationer och mer än 140 000 universitetsstuderande. Klimatnätverket fungerar som rådgivare till FSF:s styrelse i frågor som gäller klimatpåverkan och arbetar tillsammans med en medlem i FSF:s styrelse.

Klimatnätverket utvecklar FSF:s och studentkårernas påverkansarbete för klimatet. Klimatnätverket är en grupp som består av studentkårsaktiva och studerande. Gruppen skriver blogginlägg på FSF:s webbplats, representerar vid behov FSF vid olika jippon och evenemang, deltar i olika remissbehandlingar som rådgivande organ samt kommer med idéer till och utvecklar FSF:s och studentkårernas påverkansarbete för klimatet.

Vi förväntar oss inte att du är ett proffs – det räcker att du är motiverad och har viljan att lära dig nya saker om hållbar utveckling och klimatpåverkan. Vi förväntar oss att medlemmarna i klimatnätverket engagerar sig i sina uppgifter. Medlemmarna i klimatnätverket förväntas delta aktivt i mötena under sin mandatperiod.

Mandatperioden börjar i augusti 2024 och slutar i juli 2025. Högst 15 medlemmar kommer att väljas till klimatnätverket. Klimatnätverket sammanträder ungefär en gång i månaden och arbetar huvudsakligen på distans.

Vi söker en ordförande för klimatnätverket som ska leda klimatnätverkets verksamhet och möten. Ordföranden rapporterar om verksamheten till FSF:s styrelse.

Studentkårerna uppmanas att nominera högst tre medlemmar till klimatnätverket. Sökande med olika bakgrunder är välkomna. Till ansökan bifogas ett motivationsbrev i vilket sökanden får berätta om sitt intresse för att bli medlem i klimatnätverket. Sökanden ombeds även berätta om vad han eller hon skulle vilja lära sig under sin tid i klimatnätverket. Dessutom ska sökanden uttrycka sitt eventuella intresse för att vara ordförande för klimatnätverket. Eventuella långvariga hinder för att delta i mötena (t.ex. planerade studier utomlands) ska även anges.

Ansökningarna ska skickas via studentkåren.

Du kan skicka din ansökan till tilda.lassila@hyy.fi senast den 9.4.

FSF betonar pluralism och lika möjligheter för alla i sin verksamhet. Vi välkomnar sökande med olika
bakgrund och kön. I urvalsprocessen tas hänsyn till sökandens motivation, erfarenhet och att
klimatnätverket ska bestå av representanter från olika studentkårer.