25.3.2024

Hae mukaan SYL:n kehitysyhteistyöneuvottelukuntaan ja ilmastoverkostoon!

UUTINEN

Hae Suomen ylioppilaskuntien liiton kehitysyhteistyöneuvottelukunnan tai ilmastoverkoston jäseneksi!

 

Kehitysyhteistyöneuvottelukunta (KENKKU)

Etsimme idearikkaita ja motivoituneita tekijöitä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyöneuvottelukuntaan (KENKKU). SYL edustaa 14 jäsenjärjestöä ja yli 140 000 yliopisto-opiskelijaa. Kehitysyhteistyöneuvottelukunta hallinnoi kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä kehityspolitiikan asiantuntijan ja hallituksen jäsenen kanssa. Toimikausi alkaa elokuussa 2024 ja loppuu heinäkuussa 2025.

Emme kuitenkaan odota sinun olevan ammattilainen – motivaatio ja halu oppia uutta kestävästä kehityksestä, kehitysyhteistyöstä ja ihmisoikeuksista riittää. Jäsenten odotetaan osallistuvan aktiivisesti kokouksiin kautensa aikana. Kokouksia järjestetään kerran kuukaudessa, ja niihin voi osallistua myös etäyhteyksin. Helsingissä järjestettävissä kokouksissa on tarjolla lounas ja edustajien matkakulut kokouksiin korvataan SYLin matkustussäännön mukaisesti.

Neuvottelukuntaan valitaan enintään 15 jäsentä, joista osa on edelliskaudelta jatkavia jäseniä.

KENKKUn jäsenet jakautuvat pienryhmiin. Jokaiselle valitaan puheenjohtaja, joka huolehtii tiimityöskentelyn sujumisesta.

1. Viestintä- ja varainhankintatiimi

Viestintä- ja varainhankintatiimi pitää huolen kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa, luo viestinnän sisältöjä ja ideoi viestinnän kehittämistä. Lisäksi tiimi koordinoi ylioppilaskuntavierailuja ja varainhankintaa. (Tiimi voi myös avustaa kehityspoliittisessa vaikuttamistyössä esimerkiksi osallistumalla julkiseen keskusteluun ajankohtaisista aiheista.)

2. Etiopian hankehallintoryhmä

Tiimi vastaa Etiopiassa toteutettavan, vammaisia korkeakouluopiskelijoita tukevan kehitysyhteistyöhankkeen hallinnoinnista ja perehtyy esimerkiksi vuosiraportteihin ja suunnitelmiin sekä ollaan yhteydessä paikallisiin kumppaneihin. Tehtävässä tarvitaan kiinnostusta hankehallintoon, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, projektinhallintataitoja ja kykyä työskennellä englanniksi.

3. Sambian hankehallintoryhmä

Tiimi vastaa Sambiassa toteutettavan, vammaisia korkeakouluopiskelijoita tukevan kehitysyhteistyöhankkeen hallinnoinnista ja perehdytään esimerkiksi vuosiraportteihin ja suunnitelmiin sekä ollaan yhteydessä paikallisiin kumppaneihin. Tehtävässä tarvitaan kiinnostusta hankehallintoon, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, projektinhallintataitoja ja kykyä työskennellä englanniksi.

4. Puheenjohtaja

Lisäksi etsimme KENKKUlle puheenjohtajaa, joka johtaa neuvottelukunnan toimintaa ja kokouksia. Puheenjohtaja raportoi toiminnasta myös SYLin hallitukselle.

Miten haet mukaan?

Hakemuksena toimii lyhyt motivaatiokirje, jossa
1. kerrotaan motivaatiosta ja kokemuksesta
2. kerrotaan, mitä haluaisi KENKKU-kautensa aikana oppia
3. kerrotaan, miten ollaan yhteydessä ylioppilaskuntansa mahdollisiin kehitysyhteistyötoimijoihin
4. Lisäksi pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa tiimeihin, ja tiimien puheenjohtamiseen tai koko KENKUn puheenjohtamiseen. Myös mahdolliset pidempikestoiset esteet kokouksiin osallistumiselle (esim. suunnitellut opinnot ulkomaille) tulee ilmoittaa.

Hakemukset tulee lähettää ylioppilaskunnan kautta.
Voit lähettää hakemuksen osoiteeseen tilda.lassila@hyy.fi 9.4.2024 mennessä.
SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita. Valinnassa otetaan huomioon hakijan motivaatio, kokemus ja se, että neuvottelukunnassa on edustajia eri ylioppilaskunnista.

 

Ilmastoverkosto

Kiinnostaako ilmastovaikuttaminen? Onko sinulla paloa antaa osaamisestasi pala maailmalle, olla osa muutosta? Haluaisitko kehittää SYLin ja ylioppilaskuntien ilmastovaikuttamista ja osaamista? Etsimme idearikkaita ja motivoituneita jäseniä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ilmastoverkostoon. SYL edustaa 14 jäsenjärjestöä ja yli 140 000 yliopisto-opiskelijaa. Ilmastoverkosto toimii SYLin hallituksen neuvonantajana ilmastovaikuttamisessa ja työskentelee yhdessä SYLin hallituksen jäsenen kanssa.

Ilmastoverkosto kehittää SYLin ja ylioppilaskuntien ilmastovaikuttamista. Ilmastoverkosto on ylioppilaskuntien toimijoista ja opiskelijoista koostuva ryhmä, joka osallistuu SYLin ilmastovaikuttamiseen julkaisemalla kannanottaja ja blogitekstejä, edustaa tarvittaessa SYLiä erilaisissa tempauksissa ja tapahtumissa, osallistuu erilaisiin lausuntokierroksiin neuvoa-antavana elimenä sekä ideoi ja kehittää SYLin ja ylioppilaskuntien ilmastovaikuttamista.

Emme odota sinun olevan ammattilainen – motivaatio ja halu oppia uutta kestävästä kehityksestä ja ilmastovaikuttamisesta riittää. Edellytämme ilmastoverkoston jäseniltä sitoutumista tehtäviinsä. Ilmastoverkoston jäsenten odotetaan osallistuvan aktiivisesti kokouksiin kautensa aikana. Toimikausi alkaa elokuussa 2024 ja loppuu heinäkuussa 2025. Ilmastoverkostoon valitaan enintään 15 jäsentä. Ilmastoverkosto kokoustaa noin kerran kuussa ja työskentelee pääsääntöisesti etänä. Etsimme ilmastoverkostolle puheenjohtajaa, joka johtaa ilmastoverkoston toimintaa ja kokouksia. Puheenjohtaja raportoi toiminnasta myös SYLin hallitukselle.

Ylioppilaskuntia pyydetään esittämään ilmastoverkostoon enintään kolmea jäsentä. Hakijat eri taustoista ovat tervetulleita. Hakemuksiin tulee liittää motivaatiokirje, jossa hakija voi kertoo kiinnostuksestaan toimia ilmastoverkoston jäsenenä. Hakijaa pyydetään myös kertomaan, mitä hän haluaisi ilmastoverkoston aikana oppia. Lisäksi hakijaa pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa ilmastoverkoston puheenjohtamiseen. Myös mahdolliset pidempikestoiset esteet kokouksiin osallistumiselle (esim. suunnitellut opinnot ulkomaille) pyydetään ilmoittamaan.
Hakemukset tulee lähettää ylioppilaskunnan kautta.

Voit lähettää hakemuksen osoitteeseen tilda.lassila@hyy.fi 9.4. mennessä.
SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita. Valinnassa otetaan huomioon hakijan motivaatio, kokemus ja se, että ilmastoverkostossa on edustajia eri ylioppilaskunnista.