11.3.2020

Ansök om stöd för innovativa inlärningsformer

NYHETER

HUS beviljar understöd för nya studieprojekt som organiseras av studenter. Projekten kan t.ex. handla om att utveckla nya undervisningsmetoder, tillämpa teori i praktiken eller främja yrkesmässiga färdigheter. Stöd beviljas inte retroaktivt.

Under årens lopp har stöd för innovativa inlärningsformer getts för exempelvis en tvålverkstad som ordnades av livsmedelsvetarna, en sadelkurs som veterinärmedicinarna höll, för workshoparbete under ett internationellt miljöseminarium och för humanisternas studiecirkel om konstutställningar.

Sammanlagt delas 5000 euro ut (ca 100–900 euro per projekt). När understöden beviljas fästs uppmärksamhet vid initiativrikedom och inlärningsformer som uppmuntrar till aktivitet. De projekt som får stöd kan användas i HUS informationsmaterial som goda exempel på sådan här verksamhet. Studieprojekten bör vara så öppna som möjligt för alla som är intresserade av verksamheten

Stöd beviljas inte för:

  • kostnader för resor och servering
  • kostnader för lokaler, om det inte är fråga om specialutrustade lokaler som man inte kan få gratis
  • tryckning av publikationer om inte annat besluts utifrån ansökan
  • graduprojekt
  • sådan basundervisning som institutionerna i första hand ska ansvara för.
  • för kontinuerlig verksamhet

 

Projektets ansvarsperson förbinder sig att lämna in en rapport om projektet efter att det har slutförts senast. 30.11.

Ansökan om stöd görs i år med en webblankett som öppnas 11.3. Blanketten finns på adressen: https://forms.gle/pdVX9C2ZK5iCM13Z8

Du kontrollerar väl alla uppgifter innan du skickar iväg blanketten! Uppgifterna kan inte korrigeras i efterskott, så det lönar sig att i förväg fundera ut vilka uppgifter som behövs. Ansökan kan skissas upp i ett ordbehandlingsprogram, så är lätt att bara kopiera in uppgifterna i blanketten.

Den sista ansökningsdagen är 6.4. kl 23:59. Försenade ansökningar beaktas inte.

Alla sökande får senast inom maj månad besked om stödet har beviljats. Mera information ger styrelsemedlem Riku-Petteri Kyllönen (riku-petteri.kyllonen@hyy.fi).