13.8.2021

Ansök om att kandidera för HUS i valen av styrelser för FSF och OLL 2022!

NYHET

Vad är Finlands studentkårers förbund?

Finlands studentkårers förbund (FSF) är en studentorganisation som representerar cirka 132 000 grundexamensstuderande och doktorander.

FSF bevakar studenternas intressen på nationell nivå och EU-nivå i frågor som rör dem. Förbundets intressebevakning fokuserar på utbildningspolitik, socialpolitik och internationell verksamhet. Förbundet sköter också ärenden i anslutning till studiekort och studentrabatter genom ägarstyrning samt erbjuder rådgivning och utbildning för medlemsorganisationerna.

Vad är studerandenas idrottsförbund?

Studerandenas Idrottsförbund OLL är en riksomfattande intresse- och serviceorganisation för student- och högskoleidrott. OLL representerar studenterna vid universiteten och yrkeshögskolorna. OLL påverkar, tjänar, utbildar, undersöker och är verksam både nationellt och internationellt för studentidrotten.

Vill du bli HUS kandidat?

HUS fattar beslut om nomineringen av eventuella kandidater för FSF:s och OLL:s styrelser på delegationsmötet den 21 september 2021. Förslaget bereds av en arbetsgrupp som tillsatts av styrelsen, bestående av representanter för delegationsgrupperna. Arbetsgruppen ber alla intresserade HUS-medlemmar att skicka in ett fritt formulerat, högst två sidor långt motiveringsbrev (med meritförteckning) senast den 27 august kl. 15 på adressen hallinto@hyy.fi. Av de sökande önskar vi kännedom om förbundets verksamhetsområde och erfarenhet från studentrörelsen och studentkåren. Om du vill, kan du även framföra dina önskemål om din roll i förbundets styrelse eller dina synpunkter på utvecklandet av förbundets verksamhet.

Arbetsgruppen intervjuar dem som är intresserade av att kandidera dagtid fredag eftermiddagen den 3 september. I beredningsprocessen iakttas den promemoria om styrning av de nationella förbunden som delegationen godkänt. Dokumentet innehåller också riktlinjer för sättet att välja HUS kandidater för FSF:s och OLL:s styrelser.

Tillägsinformation:

Elina Tyynelä
HUS viceordförande I, arbetsgruppens ordförande
elinatyynela@gmail.com