28.6.2024

Ansök om att bli HUS kandidat till OLL:s styrelse 2025!

NEWS

Vad är Studerandenas Idrottsförbund rf?

Studerandenas Idrottsförbund rf (OLL) är en riksomfattande intressebevaknings- och serviceorganisation för studerande- och högskoleidrott. OLL representerar både universitets- och yrkeshögskolestuderande. OLL påverkar, betjänar, utbildar, forskar och agerar för studerandeidrotten på både nationella och internationella arenor. Organisationens huvudsakliga arbetsspråk är finska, men det krävs inga modersmålskunskaper för att lyckas.

SKULLE DU VILJA VARA HUS KANDIDAT?

HUS fattar beslut om nomineringen av sina potentiella kandidater till FSF:s styrelse på delegationsmötet 12.9.2024
Arbetsgrupp bestående av representanter för de delegationsgrupperna kommer att bereda förslaget. Arbetsgruppen uppmanar intresserade att skicka in ett fritt formulerat motivationsbrev på en sida och ett CV på en sida senast 31.7 kl. 23.59 till hallinto@hyy.fi. Ansökan kan göras på finska, svenska eller engelska. Ansökningarna kommer att anonymiseras.
Arbetsgruppen kommer att intervjua kandidaterna 13.8 (och eventuellt 14.8) på kvällen. Intervjun genomförs på finska, svenska eller engelska. Beredningsprocessen följer det av förbundsmötet godkända memorandumet om styrningen av nationella förbund, som också beskriver förfarandet för valet av HUS kandidater till FSF:s styrelse. Arbetsgruppen kan välja antalet kandidater som den lägger fram efter eget gottfinnande för att maximera sannolikheten för att HUS kandidater godkänns på föreningsmötena.
Vi kräver att den sökande
  • vara tidigare eller nuvarande medlem i HUS.
  • vara motiverad att bidra till samhället och att agera.
Den sökande kommer att ha följande fördelar:
  • Kunskap om FSF:s sektor och studentrörelsen samt erfarenhet av studentkåren är meriterande.
  • Vi värdesätter goda arbetsrelationer med ett brett spektrum av människor och aktörer, liksom olika sociala nätverk.
  • Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet av lobbying och förståelse för politik.
  • Vi hoppas att du vill uttrycka dina eventuella ambitioner för din roll i styrelsen för den förening du söker till och din syn på föreningens verksamhet och utveckling.
  • Vi värdesätter dina kunskaper i finska, svenska och engelska.

HUS betonar mångfald och jämlikhet i sin verksamhet. Vi välkomnar ansökningar från så många personer som möjligt med olika bakgrund.

YTTERLIGARE INFORMATION

Antti Mykkänen
HUS I vice ordförande, ordförande av arbetsgruppen
anssi.mykkanen@gmail.com