25.10.2023

Anmäl en föreningshjälte 2023!

NYHET

Vi söker organisationshjältar!

Känner du en föreningsfunktionär vars otroliga arbetsinsats, positiva attityd eller otroliga innovationsförmåga du beundrar? Känner du en funktionär utan vars hjälp den nya stadgeändringen enbart skulle ha förblivit en önskan blott, medlemsregistret skulle vara en enda stor hög av diverse papper och utrymmena skulle alltid bli ostädade medan de andra springer för att hinna till den sista bussen? Nu kan du ange dessa föreningshjältar, så att deras hjältedåd också får det erkännande de förtjänar!

Man kan ange en föreningshjälte antingen ensam eller i en grupp, till exempel med hela föreningen.

Ange föreningshjälten genom att fylla i Föreningstävlingar 2023 -blanketten. Fyll i formulären med hjältens och dina uppgifter och skriv också en fritt formulerad motivering. Föreningshjältar belönas med diplom med angivarens motiveringar.

Föreningshjältarna kommer att publiceras på HUS155-festen.

Blanketten stänger 12.11.2023.

Närmare information

Janne Salokoski
sakkunnig (föreningar)
janne.salokoski@hyy.fi
050 537 3798