17.3.2020

HUS anvisningar och linjeringar om Coronasituationen för föreningarna, uppdaterad 17.3.2020

NYHETER

På grund av coronaviruset håller man på att ta i bruk beredskapslagen som statsrådet berättade om på sitt pressmöte den 16 mars. Bland annat universiteten stänger och närundervisningen avbryts. Dessutom förbjuds sammankomster för över tio personer på offentliga platser.

Åtgärderna för att bromsa coronasituationen inverkar betydligt även på föreningarnas verksamhet. Nedanstående aktuella anvisningar och linjeringar har upprättats för föreningarna och de grundar sig på Finlands regerings linjeringar och THL: s anvisningar.

 

  • Tillsvidare kan Alinasalen och takbastun Sivistys samt mötesrummen Wilhelmsson, Seppele, Kabinetti och Barrikaadi varken bokas eller användas av föreningarna. För annullerade bokningar tas inte ut någon avgift. Någon separat avbokning behöver inte göras.
  • Alla tillställningar för över tio personer ska annulleras.
  • Det är skäl att undvika alla tillställningar och övriga sammankomster i föreningslokalerna. Föreningen ansvarar själv för att överväga ordnandet av möten och övriga tillställningar. Det lönar sig att ordna alla möten på distans i mån av möjlighet.
  • Om föreningslokalerna används ska föreningarna speciellt ansvara för handhygien. För lokalorganen lönar det sig att se till att det finns handdesinfektionsmedel och handtvål i lokalerna samt handpapper i mån av möjlighet. Det är bra om alla som använder lokalerna tvättar sina händer när de anländer. Dessutom är det oerhört viktigt att ansvara för den allmänna hygienen (att hosta och nysa i armvecket osv.).
  • THL: s anvisningar uppmanas att följas såväl på individ- som föreningsnivå till den grad som rekommendationerna lämpar sig för verksamheten. Föreningarna kan även uppmana sina egna medlemmar att följa THL: s anvisningar.

 

På statsrådets webbplats finns information om ibruktagandet av beredskapslagen och alla åtgärder som Finlands regering linjerat.

Aktuell information om coronaviruset finns på THL:s webbplats.

Dessutom rekommenderar vi föreningarna att följa universitetets webbplats, som uppdateras aktivt. På sidan berättas om coronavirusets inverkan på studierna.

De här föreningsanvisningarna gäller tillsvidare. HUS följer aktivt situationen och uppdaterar tilläggsinformation på sina informationskanaler. Ta kontakt med föreningssektorn om du har frågor om anvisningarna eller föreningen har en utmanande situation.

Tilläggsinformation:

Lovisa Hirvonen
Styrelsemedlem (föreningar)
lovisa.hirvonen@hyy.fi
050 543 9615

Jaakko Kalske
Sakkunnig (föreningar)
jaakko.kalske@hyy.fi
050 537 3798

 

HUS anvisningar för föreningarna i rättsliga eller ekonomiska problemsituationer

Som en följd av coronavirussituationen är det möjligt att det uppstår kostnader och svåra situationer för föreningarna på grund av annulleringsfall. De här anvisningarna fungerar som stöd för föreningarna i utmanande situationer och rekommenderas att följas som behövs.

Om er förening exempelvis inte kan ordna sin årsfest på grund av coronavirussituationen och tidsgränsen för avgiftsfri annullering gått ut, lönar det sig att i första hand fråga sig för om möjligheten att senarelägga evenemanget. Med detta kan extra kostnader för föreningarna undvikas och å andra sidan kan årsfesten ordnas senare.

 

Rättsliga utmaningar

Pykäläs rättshjälp är gratis för HUS föreningar och medlemmar. I rättsliga problemsituationer rekommenderas att ta kontakt med dem. I konfliktsituationer lönar det sig att undvika rättshandlingar och sträva efter att överenskomma om saken i god anda.

Pykäläs Rättshjälpsutskott har jour på måndagar och torsdagar kl. 17:00-19:00 under Helsingfors universitets terminer. Med rättshjälpsutskottet förbereder man sig även på att vid behov erbjuda tilläggsrådgivning utanför jourtiderna. Dessutom produceras svar på de vanligaste rättsfrågorna med utskottet och de publiceras så snart som möjligt, dock senast under nästa vecka.

Rättshjälpsutskottet kontaktuppgifter:
oikeusapu@pykala.fi
050 311 0715

Mer information om Pykäläs rättshjälp (på finska).

 

Ekonomiska utmaningar

För tillfället utreds olika verksamhetsalternativ av HUS styrelse för att stöda föreningarna. Som del av utredningen strävar HUS efter att kartlägga de ekonomiska problemens omfattning. Ta kontakt med föreningssakkunniga om er förening har en ekonomiskt utmanande situation till exempel på grund av en annullering.

Mer information:

Jaakko Kalske
sakkunnig (föreningar)
jaakko.kalske@hyy.fi
050 537 3798

Merja Viitasalo
ekonomichef
merja.viitasalo@hyy.fi
050 534 2963