Stäng

Studentrepresentanterna till universitetskollegiet har valts! | HUS

3.12.2019

Studentrepresentanterna till universitetskollegiet har valts!

HUS har valt  nya studentrepresentanter till universitetskollegiet för de följande två åren. Sammanlagt 52 studenter sökte till kollegiet i höstens ansökning.  Urvalet bereddes av urvalskommittéer som bestod av studerande vid fakulteten. Urvalet av studentrepresentanter har beskrivits noggrannare på HUS webbplats. Universitetskollegiets nya studentrepresentanter inleder sina uppdrag 1.1.2020. Namnen på de nya studentrepresentanterna finns i slutet av nyheten – se vem som representerar studenterna vid din egen fakultet!

Studenternas språkrör i universitetets beslutsfattande

Studentrepresentanterna är medlemmar i olika beslutsfattandeorgan vid universitetet, såsom i universitetskollegiet som representerar hela universitetssamfundet. De ser till att studenterna inte blir överkörda när beslut fattas i frågor som rör studierna och studielivet. De för fram studenternas åsikter på möten, främjar och försvarar frågor som är viktiga för studenterna och arbetar för att universitetet ska utvecklas på det sätt som studenterna vill. Mer information om studentrepresentanternas verksamhet finns i den nya guiden för studentrepresentanter. Genom att kontakta studentrepresentanterna vid din egen fakultet gällande missförhållanden i studierna eller  idéer för att utveckla universitetet kan du få din synpunkt hörd i beslutsfattandet vid universitetet.

Universitetets högsta diskussionsforum

Universitetskollegiet är ett kollegialt förvaltningsorgan för hela universitetet. Medlemmarna är professorer, övrig personal och studerande från alla fakulteter vid universitetet. Universitetskollegiet har bland annat till uppgift att välja de utomstående medlemmarna i universitetets styrelse, utse kansler och revisorer för universitetet samt fastställa universitetets bokslut och verksamhetsberättelse.  Med sina diskussioner instruerar kollegiet universitetets rektor och styrelse i olika frågor inom universitetets ledning.

Valda studentrepresentanter

HUS delegation har 3.12.2019 valt följande studentrepresentanter till universitetskollegiet för mandatperioden 2020–2021.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
Onni Nyman (medlem) & Janina Koskinen (suppleant)

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten
Inka Sylgren (medlem) & Tia Seppänen (suppleant)

Farmaceutiska fakulteten
Karri Aalto (medlem) & Aukusti Alanko (suppleant)

Humanistiska fakulteten
Sampsa Granström (medlem) & Axel Ojala (suppleant)
Aleksi Tujunen (medlem) & Tia Niemelä (suppleant)

Juridiska fakulteten
Sakari Saari (medlem) & Juuso Lumilahti (suppleant)

Matematisk-naturveteskapliga fakulteten
Taavi Heikkilä (medlem) & Mikko Pellinen (suppleant)
Jessika Isomeri (medlem) & Nico Roos (suppleant)

Medicinska fakulteten
Arttu Lahtiharju (medlem) & Anssi-Kalle Heikkinen (suppleant)

Pedagogiska fakulteten
Heli Harjama (medlem) & Ella Rönkkö (suppleant)

Statsvetenskapliga fakulteten
Paula Karhunen (medlem) & Aleksi Rytkönen (suppleant)
Jyrki Rantanen (medlem) & Topias Tolonen (suppleant)

Svenska social- och kommunalhögskolan
Janne Peuhkuri (medlem) & Tuukka Kainulainen (suppleant)

Teologiska fakulteten
Jonna Rättyä (medlem) & Lotta Kirmanen (suppleant)

Veterninärmedicinska fakulteten
Henrik Meriläinen (medlem) & Minna Lehtinen (suppleant)

 

Tilläggsinformation om valet av studentrepresentanter ger

Jenna Sorjonen
Sakkunnig för utbildningspolitik
jenna.sorjonen(at)hyy.fi
0503255202