10.6.2021

Vi söker urvalskoordinator för tiden 10.8–28.11.2021

NYHET

Är begreppet god förvaltning bekant för dig? Vet du vad studentrepresentanterna i förvaltningen gör? Är du lika bra på att gestalta stora helheter som små detaljer? Kan du översätta byråkratspråk till ren finska? Om du svarade ja på en eller flera av de här frågorna kan du ansöka om att bli urvalskoordinator hos oss!

 

HUS söker en urvalskoordinator som ska bereda och genomföra val av studentrepresentanter i de olika förvaltningsorganen vid Helsingfors universitet. Under den kommande hösten utses studentrepresentanter till fakultetsråden och universitetskollegiet.

Urvalskoordinatorns viktigaste uppgifter är att administrera urvalsprocessen och urvalskommittéernas möten, att bereda valen och behandla ansökningarna samt att fungera som sekreterare för urvalskommittéerna. För uppdraget krävs också god kommunikations- och interaktionsförmåga.

 

Vi är:

 • En studentkår som betjänar cirka 26 000 studerande vid Helsingfors universitet
 • En effektiv, aktiv och engagerande arbetsgemenskap med cirka 14 fast anställda och 12 styrelsemedlemmar, som är studerande

 

Av dig önskar vi:

 • Kännedom om Helsingfors universitet, erfarenhet av att verka som studentrepresentant är meriterande
 • Noggrannhet och exakthet i arbetet
 • Att du kan förbinda dig till att göra kvällsarbete i oktober och i början av november
 • Utmärkta kunskaper i finska, kunskaper i svenska och engelska är en fördel
  God kommunikations- och interaktionsförmåga

 

Av oss får du:

 • Lön enligt studentkårernas kollektivavtal, med eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg samt lunchförmån
 • En avspänd och trevlig arbetsgemenskap
 • Flexibel arbetstid

 

Arbetet görs i samarbete med HUS sakkunniga och styrelsemedlem med ansvar för val av studentrepresentanter i förvaltningen.

Skicka in ett fritt formulerat ansökningsbrev på max. en sida, där du berättar på vilket sätt ditt kunnande och din erfarenhet motsvarar våra ansökningskriterier. Bifoga också meritförteckning. Skicka in ansökan senast 27.6. före kl. 23:59 till adressen kirjaamo@hyy.fi. Intervjuer hålls 30.6.

Arbetet börjar 10.8 eller enligt överenskommelse och det slutar 28.11.2021. Arbetstiden är i medeltal 20 timmar i veckan (53 %). I oktober och i början av november, då urvalskommittéerna håller sina möten, krävs mera intensiva arbetsinsatser.

HUS betonar mångfald och jämställdhet i sin verksamhet. Vi önskar oss en så mångtalig mängd ansökande med olika bakgrund som möjligt. I det första skedet av rekryteringsprocessen behandlas ansökningarna anonymiserat.

*Grundlönen för urvalskoordinator är 1259,87 euro i månaden (löneklass III i kollektivavtalet). På lönen inverkar även tidigare erfarenhet och utbildning. Till exempel skulle lönen för en person som avlagt lägre högskoleexamen och saknar tidigare erfarenhet som räknas till fördel kunna vara 1291,37 euro i månaden. Generalsekreteraren berättar gärna mer om uppgiftens lönesättning.

 

Ytterligare information ges av:

Mikko Kymäläinen, generalsekreterare
mikko.kymalainen@hyy.fi
040 081 6426