16.2.2021

Virityspäivän 16.2.2021 materiaalit

Virityspäivä järjestettiin HYYn järjestötoimijoille 16.2.2021. Päivän materiaalit ovat nyt saatavilla tältä sivulta. Klikkaa koulutuksen otsikkoa, niin pääset lukemaan sen materiaaleja.

 

Taloudenhoitajakoulutus

Taloudenhoitajien koulutuksessa tutustuttiin taloudenpidon perusteisiin ja taloudenhoitajan vastuisiin sekä opittiin käyttämään Tilitin-kirjanpito-ohjelmaa.

 

Järjestötoiminnan hyödyntäminen työelämässä

Miten varmistat, että saat hyödyn irti järjestötoiminnasta myös työelämässä? Koulutuksessa saatiin työkaluja järjestötoiminnasta kertyneen kokemuksen ja osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen sekä opittiin hiomaan ne työnhakukelpoisiksi!

 

Etätapahtumat- ja kokoukset järjestötoiminnassa

Mitä tehdä, kun koronakriisi on siirtänyt järjestötoiminnan etämuotoon? Koulutus sopi niin tapahtumajärjestäjälle kuin kokouksien organisoitsijoille. Koulutuksessa käytiin erillisinä osioina läpi sekä etäkokoukset että etätapahtumat.

 

Hyvä hallinto – mitä, miksi ja miten?

Erityisesti yhdistysten sihteereille suunnatussa koulutuksessa tarvoitteena oli käydä läpi yhdistysten hallinnon perusteita ja tarjota vinkkejä yhdistysarjen rutiinien sujuvoittamiseksi. Teemoina olivat mm. asiakirjojen laatiminen ja niiden tehokas hyödyntäminen, arkistointi sekä yhdistyslaki ja kokoustekniikka.

 

Kansainvälisten opiskelijoiden huomioiminen järjestötoiminnassa

Miten tavoittaa kansainväliset opiskelijat? Miten järjestö voi ottaa huomioon erikielisten jäsenten toiveet ja toimia yhdenvertaisesti? Miten järjestö voi toimia kahdella kielellä? Työpajassa keskusteltiin keinoista saada kv-opiskelijat mukaan järjestön toimintaan ja siitä miten kv-opiskelija voi toimia järjestön hallituksessa. Jaoimme hyviä käytäntöjä ja teimme osallistujille oman toimenpidesuunnitelman niiden pohjalta.

 

Opintovastaavan ABC

Tässä koulutuksessa saatiin perustiedot opiskelijoita koskettavista ajankohtaisista asioista koulutuspolitiikassa ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksista yliopistolla. Koulutus sopi erityisesti uusille opintovastaaville ja muille opintoedunvalvonnasta kiinnostuneille, eikä edellyttänyt pohjatietoja koulutuspolitiikasta

 

Sisu tulee – oletko valmis?

Oletko kuullut Sisusta? Tiedätkö, miten se muuttaa jokaisen opiskelijan opintoja? Sisu uudistaa tänä vuonna opintoihin ilmoittautumisen, opintojen suunnittelun, hyväksilukemisen ja valmistumisen. Tässä koulutuksessa pääsit kärryille uudistuksesta, ja sait esittää kysymyksiä suoraan siitä vastaaville yliopiston asiantuntijoille. Sinusta tuli järjestösi Sisu-asiantuntija, ja tiedät, mitä kaikkien alasi opiskelijoiden täytyy tietää!

 

Häirintätilanteet järjestötoiminnassa

Koulutuksessa perehdyttiin häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tunnistamiseen, niihin liittyvään lainsäädäntöön ja hyviin käytäntöihin häirintätilanteiden käsittelyssä ja ehkäisyssä erityisesti järjestötoiminnassa.

 

GDPR:n alkeet järjestötoimijalle

Tiedätkö mikä GDPR on? Entä mitä se tarkoittaa järjestöllesi? GDPR koskettaa kaikkia järjestöjä, tässä koulutuksessa kuulit millaisia toimenpiteitä kyseinen EU:n tietosuoja-asetus vaatii järjestössäsi.

 

Järjestön viestinnän johtaminen

Mitä on viestinnän johtaminen? Miten järjestön viestinnästä saadaan strategista ja tavoitteellista? Miten viestintä liittyy kaikkeen järjestön toimintaan? Tässä koulutuksessa löydettiin viestinnän langat käsiin ja opittiin miten onnistuneella viestinnällä pystytään tukemaan kaikkia järjestön tavoitteita.

 

Nosta järjestösi ympäristöasioiden edelläkävijäksi!

Huolestuttaako ilmastonmuutos? Haluaisitko oppia, miten sen ehkäisyyn voi konkreettisesti vaikuttaa järjestötoiminnassa? Haluatko olla nostamassa järjestöäsi ympäristökriisin torjunnan kärkiketjuun? Koulutuksemme toivottavasti jätti kylmäksi ainakin yhteisen ilmastomme. Koulutukseen olivat mitä lämpimimmin tervetulleita kaikki ympäristöasioista kiinnostuneet! Erityisesti koulutusta suositeltiin järjestöjen ympäristövastaaville.

 

Jäikö jotain kysyttävää Virityspäivästä?

Miran Hamidulla
asiantuntija (järjestöt)
miran.hamidulla@hyy.fi
050 537 3798

Janne Salokoski
hallituksen jäsen (järjestöt)
janne.salokoski@hyy.fi
050 543 9610