10.2.2021

Opiskelija ja tukiviidakon seikkailut

BLOGI

Opiskelua tuetaan ensisijaisesti opintotuella, johon kuuluu opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Aina opinnot eivät kuitenkaan etene suunnitelmien mukaan, ja opintotukikuukaudet voivat loppua tai sairaus iskeä. Opiskelu muillakin etuuksilla on mahdollista. Lue asiantuntijamme Tiia Niemen vinkit ja ohjeet yleisimpiin pulmiin, joihin opiskelija voi törmätä.

 

OPINTOTUKIKUUKAUSIEN LOPPUESSA

Opintotukiajan pidennys

Jos olet käyttänyt kaikki opintotukikuukautesi, voit hakea opintukiajan pidennystä. Pidennys voidaan myöntää, jos opintosi ovat viivästyneet perustellusta syystä. Esimerkiksi opintojen aikana sairastuminen tulkitaan riittäväksi perusteeksi viivästymiselle. Voit saada pidennystä korkeintaan yhdeksän kuukauden ajaksi.

Saamasi pidennys ei vaikuta koko tutkintoosi myönnettyyn tukiaikaan. Jos olet saanut pidennyksen kandidaatin ja maisteritutkinnon välissä, huolehti ettei Kela vähennä pidennyskuukausia ylemmän korkeakoulututkinnon tukikuukausista.

Jos haet opintukiajan pidennystä, voit saada tukea vain kokonaistukiaikasi verran. Kokonaistukiaikasi on 54, 64 tai 70 kuukautta riippuen siitä, milloin olet aloittanut opintosi.

Esimerkiksi: Olet suorittanut alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon ja käyttänyt niihin yhteensä 48 opintotukikuukautta. Päätät suorittaa toisen korkeakoulututkinnon, ja aloitat opintosi 1.8.2019. Voit enää saada opintotukea vain kuuden kuukauden ajan toiseen tutkintoosi, sillä kokonaistukiaika 1.8.2017 tai sen jälkeen alkaneisiin opintoihin on 54 kuukautta.

 

Perustoimeentulotuki

Vaikka opiskelijana voit hakea perustoimeentulotukea Kelasta, toimeentulotuella voidaan tukea opintojasi vain lyhytaikaisesti. Opiskelusi tulee edistyä riittävästi ja valmistumisesi tulee tapahtua vuoden sisällä.

Ota kuitenkin huomioon, että perustoimeentulotukea ei ole tarkoitettu tukemaan opiskelua. Se on viimesijainen etuus, eli kaikki muut mahdolliset Kelan tai muiden laitosten myöntämät etuudet on haettava ennen sitä. Henkilökohtaiset säästöt on käytettävä sekä rahastot ja osakkeet on realisoitava. Jos asut puolison kanssa, hänen tulonsa otetaan myös huomioon.

Kela todennäköisesti kehottaa sinua hakemaan muita etuuksia tai turvaamaan toimeentulosi muilla tavoilla, esimerkiksi työnteolla.  Varaudu tähän, jos et saa opintojasi suoritettua vuoden sisällä.

Perustoimeentuloa ei ikävä kyllä voi saada muutamaa kuukautta pidemmäksi ajaksi, jos suoritat toista korkeakoulututkintoa. Kela tällöin tulkitsee yhden tutkinnon riittävän työllistymiseen ja voi laskea saamaasi tukea, jos et ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Jos et voi opiskella kesällä ja et ole saanut kesätyöpaikkaa, voit hakea perustoimeentulotukea. Sinun tulee kuitenkin todistaa, että olet hakenut työpaikkoja ja ettei opiskelu kesällä ole mahdollista. Myös opintolaina huomioidaan tulona, jos olet oikeutettu opintotukeen.

 

Yleinen asumistuki

Yleistä asumistukea saavat pienituloiset ruokakunnat vuokra- tai omistusasuntoon. Tukea hakiessasi ota kuitenkin huomioon ruokakuntakäsite. Jos asut samassa asunnossa samalla vuokrasopimuksella toisen henkilön kanssa, Kela voi tulkita teidät samaan ruokakuntaan kuuluviksi henkilöiksi. Tällöin kummankin tulot vaikuttavat asumistuen määrään. Kämppiksen kanssa asuvien kannattaa tehdä erilliset vuokrasopimukset tämän välttääkseen.

Yleinen asumistuki on kuitenkin hyvä etuus yksin asuvalle opiskelijalle, sillä tuen maksaminen ei riipu opinnoista, ja sitä maksetaan myös kesäisin. Muista kuitenkin tarkistaa tuen määrä säännöllisesti, sillä tulojen vähentyessä tai kasvaessa asumistuen määrä voi muuttua, ja tehdä asumistuen vuositarkastuksen Kelan niin kehottaessa, jotta tuki ei katkea.

Lue lisää: Uhkaavatko opintotukikuukaudet loppua kesken? Toimi näin

 

SAIRASTUESSA

Sairauspäiväraha

Opiskelijana voit sairastuessasi saada sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahalla voi opiskella vähäisesti eli 40% lukukauden tai lukuvuoden suositellusta opintotahdista. Korkeakoulussa tämä tarkoittaa kolme opintopistettä kuukaudessa, 12 opintopistettä lukukaudessa ja 24 opintopistettä lukuvuodessa. Sairauspäivärahaa voi nostaa 300 arkipäivän ajan eli noin vuoden verran.

Kela suosittelee, että yli kahden kuukauden sairastumisissa haet sairauspäivärahaa. Näin et kuluta opintotukikuukausia turhaan. Sairauspäivärahaa ja opintotukea ei voi saada samaan aikaan, joten huolehdi, ettei sinulle makseta liikaa tukea. Kela voi periä sen myöhemmin takaisin.

 

Kuntoutus

Voit opiskella kuntoutusrahalla ja kuntoutustuella, jos pitempiaikainen sairaus tai vamma heikentää opiskelukykyäsi.

Korkeakouluopinnot voivat olla ammatillista kuntoutusta, jota tuetaan kuntoutusrahalla. Kuntoutuksen tavoite korkeakoulututkinnon suorittaminen ja työelämään osallistuminen. Kuntoutusrahaa voi saada myös kesällä.

Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke tilanteisiin, joissa olet opiskelu- tai työkyvytön pidemmän aikaa. Eläkettä myönnetään tietyksi ajaksi, jonka aikana seurataan toipumista. Kuntoutustuen aikana saa opiskella. Jos suoritat kokonaisen tutkinnon, siitä tulee ilmoittaa Kelaan.

 

 

TYÖTTÖMÄNÄ TAI TYÖELÄMÄSSÄ

Työttömyysetuus

Lähtökohtaisesti päätoiminen opiskelija ei ole oikeutettu työttömyysetuuteen. Päätoimisella opiskelulla tarkoitetaan tutkintoon johtavaa opiskelua, jolloin suoritat keskimäärin viisi opintopistettä kuukaudessa. Vaikka siis opintotukikuukautesi loppuisivat kesken, et voi siirtyä saamaan työttömyysetuutta opintojasi rahoittaaksesi.

Jos taas opintosi ovat keskeytyneet yli vuodeksi ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon, voit harkita omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella. Omaehtoista opiskelua tuetaan 24 kuukauden ajan, jos täytät vaaditut kriteerit. Sinun tulee olla yli 25-vuotias ja sopia opiskelusta TE-toimiston kanssa etukäteen. Opintojesi tulee parantaa mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Lue lisää TE-toimiston sivuilta.

 

Aikuiskoulutustuki

Opintoja on mahdollista suorittaa aikuiskoulutustuella, jota voit saada enintään 15 kuukautta. Tuki on kuitenkin suunnattu työelämässä olevalle henkilölle, joka on työskennellyt yhteensä kahdeksan vuotta ennen aikuiskoulutustuen hakemista. Voit hakea joko täysimääräistä tai soviteltua tukea. Lue lisää ja hae aikuiskoulutustukea Työllisyysrahaston sivuilta.

Aikuiskoulutustuen saaja on oikeutettu valtion opintolainantakaukseen. Lainantakauksen voi saada, jos saat tukea ainakin kaksi kuukautta yhtäjaksoisesti ja 18 päivää kuukaudessa. Opintolainan määrä on 650 e/kk. Lainantakausta haetaan Kelalta erillisellä hakemuksella. Jos päätös on myönteinen, voit hakea opintolainaa omalta pankiltasi.

 

HUOM! Koronavirusepidemian takia moniin etuuksiin on tehty muutoksia – lue lisää täältä.

 

PYYDÄ APUA

Ota rohkeasti yhteys Kelaan tai kuntasi sosiaalitoimeen, jos koet omaan toimeentulosi liittyvät kysymykset haastaviksi. HYYn asiantuntijat myös auttavat sinua kaikissa toimeentuloon ja Kelaan liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamot tarjoavat monenlaista apua alle 30-vuotiaille.

 

MUISTA NÄMÄ

  • Suunnittele omien mahdollisuuksiesi rajoissa, kuinka kauan opintosi kestävät ja miten rahoitat ne
  • Kysy Kelasta tai HYYn asiantuntijoilta apua
  • Hae etuuksia ajoissa
  • Toimita aina kaikki pyydetyt dokumentit