Media & arkisto

Uutiset

Flora 2019

Helsingin yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen kevätjuhla Flora palaa takaisin Keskustakampukselle! Tällä kertaa juhlatunnelma valtaa Valtiotieteellisen tiedekunnan pihan lisäksi Soc&Komin tilat. Alue täyttyy musiikista ja viihdyttävästä ohjelmasta – tieteen iloa unohtamatta!

Mukana järjestelyissä ovat HYYn ja Helsingin yliopiston lisäksi Keskustakampuksen tiedekuntajärjestöt, joten yllätyksiä tapahtuma-alueelta ei tule puuttumaan. Valtiotieteellisen pihan lavalla nähdään musiikkiesityksiä ja illan kruunaava yllätysesiintyjä.

Floraa vietetään tänä vuonna 10.5.2019 klo 16-20. Luvassa on musiikkia, ruokaa ja keväistä ohjelmaa. Voit myös osallistua kampusta esitteleville tiedekuntakierroksille, joille ilmoittaudutaan erikseen.

Tapahtumaan mahtuu 400 ensimmäisenä ilmoittautunutta HYYn jäsentä. Ilmoittautuminen aukeaa 15.4. klo 12. Ole valppaana, kiintiöt täyttyvät tuttuun tapaan supernopeasti!

Ilmoittaudu täällä: https://www.lyyti.in/flora2019

Lisätietoa ohjelmasta julkaistaan huhti- ja toukokuun aikana täällä: hyy.fi/flora2019

 

HYYn alla toimiva kehitysyhteistyövaliokunta vastaa ylioppilaskunnan kehitysyhteistyön ja kehyhankkeiden hallinnoimisesta ja toteutumisesta, ylläpitää keskustelua kehitysyhteistyöstä ylioppilaskunnassa, järjestää mm. globaalikasvatukseen liittyviä tapahtumia ja julkaisee Kimppu-lehteä. Valiokunta kokoustaa kahden viikon välein ja toimijoita on tällä hetkellä noin 30.

HYYn kehitysyhteistyövaliokunta etsii uutta tiedottajaa toimikaudelle 2019. Tiedottajien tehtäviin kuuluu valiokunnan nettisivujen, Facebook-sivun ja Instagram-tilin ylläpito, sähköpostilistan hallinnointi ja kuukausittaisen uutiskirjeen kokoaminen ja hallinnointi. Tiedottajien vastuulla on, että eri viestintäkanavien tiedot ovat ajantasalla. Tiedottajat toimivat yhteistyössä muiden valiokuntalaisten kanssa tehtäviensä toteuttamisessa. Tiedottajien välisestä työnjaosta sovitaan erikseen uusien tiedottajien kanssa. Pestissä vaaditaan kykyä toimia suomeksi ja mahdollisesti tarvittaessa myös englanniksi.

Kenelle pesti sopii?

Tiedottajan pesti soveltuu kenelle tahansa kynän varressa viihtyvälle ja kehitysyhteistyöstä ja sisällön luomisesta kiinnostuneelle. Pestissä voi soveltaa omaa osaamistaan ja luovuuttaan sekä visuaalisesti että sanallisesti. Tiedottajan pesti ei ole erityisen työläs, mutta tiedottajien tulisi osallistua säännöllisesti kehitysyhteistyövaliokunnan kokouksiin ja tapahtumiin. 

Mitä tiedottajan pestistä hyötyy?

Tiedottajana pääsee käyttämään mm. kirjoitustaitoja, tietotekniikan taitoja ja kehittymään sisällön luojana. Pestissä oppii hyödyllisiä työelämä- ja viestintätaitoja ja samalla saa kattavan käsityksen HYYn ja kehitysyhteistyövaliokunnan toiminnasta sekä kehitysyhteistyöstä yleisesti. Tänä vuonna tiedottajana saa osallistua erityisesti sosiaalisen median kanavien uudistamiseen ja ideointiin HYYn uuden ilmeen myötä. Tiedottajana toimiminen on mukavaa, luovaa ja hyödyllistä!

Pestissä voi aloittaa haluamansa mukaan heti tai syyslukukauden alkaessa. Heti aloitettaessa pestissä voi toimia rinnakkain nykyisen tiedottajan kanssa ja näin tutustua rauhassa valiokunnan toimintaan ja pestiin. Tällöin täysin itsenäinen työ alkaa vasta syksyllä. 

Jos kiinnostuit tai kaipaat lisätietoja, ota yhteyttä:
Emma Koponen
Kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja 2019
emma.a.koponen@helsinki.fi 

Voit myös liittää mukaan lyhyen esittelyn itsestäsi ja miksi tiedottajan pesti kiinnostaa sinua. 

Tervetuloa mukaan kehyvaliokuntaan!
Lisätietoa löydät kehitysyhteistyövaliokunnan Facebook-sivuilta:
https://www.facebook.com/HYYKehyvaliokunta/ 

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta etsii kahta opiskelijaedustajaa yliopiston korkeimpaan päättävään elimeen, yliopiston hallitukseen. Hallitus vastaa yliopiston strategisesta johtamisesta ja päättää koko yliopistoa koskevista merkittävistä asioista (ks. tarkemmin alla). Hallituksen jäsenenä pääset vaikuttamaan yliopiston suuriin linjoihin, saat kokemusta Suomen suurimman yliopiston hallituksessa työskentelystä ja luot hyödyllisiä verkostoja.

Hallituksen opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta ajalla 1.1.2020–31.12.2021. Hallitukseen vaalikelpoinen on henkilö, jolla on oikeus suorittaa Helsingin yliopistossa alempi tai ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin tai erikoiseläinlääkärin tutkinto taikka erityisopettajan tai erityislastentarhanopettajan opinnot. Valittavien henkilöiden tulee 31.8.2019 mennessä ilmoittautua läsnäolevaksi, eivätkä he voi olla yliopiston vaalijohtosäännön mukaan kokoaikaiseksi katsottavassa työsuhteessa yliopistoon. Vaalikelpoisuudesta säädetään tarkemmin yliopiston vaalijohtosäännön 9 §:ssä sekä ylioppilaskunnan yliopistohallinnon opiskelijaedustajien valintatapaa säätelevän ohjesäännön 4 §:ssä.

Arvostamme valinnassa laaja-alaista näkemystä yliopiston kehittämisestä ja korkeakoulu-politiikasta, yliopistohallinnon ja -talouden tuntemusta sekä ymmärrystä Helsingin yliopistossa opiskeluun liittyvistä teemoista ja opiskelijoiden näkemysten huomioinnista hallitustyöskentelyssä. Kokemus yliopistohallinnosta katsotaan eduksi. Katsomme eduksi myös hyvät vuorovaikutustaidot, kyvyn argumentoida ja hahmottaa suuria kokonaisuuksia. Jäseneltä vaaditaan motivaatiota ja sitoutumista hallitustyöskentelyyn. Helsingin yliopiston hallintokieli on yliopistolain mukaan suomi, mistä johtuen hallitus työskentelee suomeksi.

Ylioppilaskunnan edustajistolle osoitetut ansioluettelot sekä noin yhden arkin mittaiset, suomenkieliset ja perustellut hakemukset tulee toimittaa ylioppilaskunnan keskustoimistoon (Mannerheimintie 5 B, 2. krs., 00100 HELSINKI) tai sähköpostitse osoitteeseen hallinto@hyy.fi 17.4.2019 klo 12.00 mennessä. Keskusvalintatoimikunta kutsuu osan hakijoista 24.4.2019 mennessä haastatteluun, joka järjestetään 6.5.2019. Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee kaksi hallituksen opiskelijajäsentä kokouksessaan 16.5.2019. Lisätietoja tehtävästä ja valintaprosessista antaa asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 0503255202, jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Yliopistolain mukaan yliopiston hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä yliopiston etua. Helsingin yliopiston hallituksen tehtäviin kuuluu:

 • päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista
 • päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös
 • vastaa yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille
 • huolehtii kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä
 • hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa
 • hyväksyä opetusministeriön kanssa tehtävän tulossopimuksen yliopiston puolesta
 • valita rehtorin tai rehtorit ja päättää heidän työnjaostaan sekä erottaa rehtori, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy
 • hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta
 • tehdä opetusministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta
 • päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä.

Haluaisitko päästä vaikuttamaan tiedekuntasi opiskeluympäristöön? Oletko kiinnostunut opiskelijaelämään liittyvistä terveyskysymyksistä ja halukas vaikuttamaan terveyden edistämiseen?

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) keskeinen tehtävä on opiskelijoiden terveyden edistäminen. Paikallisesti terveyden edistämistoimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden, yliopistojen ja muiden sidosryhmien edustajien kesken ns. terveystyöryhmissä. YTHS:n terveyden edistämisen teema vuosille 2019–2020 on opiskelijoiden ravitsemus ja tarkoituksena on esimerkiksi vahvistaa yhteistyötä opiskelijaravintoloiden kanssa. Terveystyöryhmien työ perustuu yhdessä tehtävään toimintasuunnitelmaan, jonka toteutumista seurataan ja raportoidaan.

Helsingin yliopiston opiskelijoiden asioita käsitellään kahdessa terveystyöryhmässä, keskustakampuksen tiedekunnat keskenään ja muiden kampusten tiedekunnat keskenään. Näihin työryhmiin haetaan nyt opiskelijaedustajia jokaisesta tiedekunnasta toimikaudeksi 1.9.2019–31.8.2021. Keskustakampuksen terveystyöryhmään haetaan viittä ja muiden kampusten terveystyöryhmään kuutta varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Terveystyöryhmien tehtäviä ovat:
•    opiskelijoiden terveyteen ajankohtaisesti vaikuttavien opiskeluympäristön ja opiskelijaelämän ilmiöiden hahmottaminen     
•    YTHS:n toteuttamien opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta tarkastelevien oppilaitosselvitysten tulosten käsittely
•    opiskelukyvyn edistämisen paikkojen tunnistaminen
•    YTHS:n saamien kehittämisehdotusten käsittely
•    YTHS:n, yliopiston ja opiskelijoiden toiminnan esittely ja yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen
•    verkostoituminen opiskelijoiden paremman terveyden edistämiseksi

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) esittää opiskelijaedustajat YTHS:lle, joka kutsuu asiantuntijajäsenensä ylioppilaskuntien ja yliopistojen ehdotusten perusteella. Valituille opiskelijaedustajille järjestetään perehdytystä kauden alkaessa. Terveystyöryhmät kokoontuvat pari kertaa lukukaudessa päiväsaikaan kampuksella tai Töölössä. On tärkeää, että opiskelijaedustajat pystyvät osallistumaan kokouksiin. 

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut, perustellut ja vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa sunnuntaihin 7.4.2019 mennessä sähköpostitse HYYn kirjaamoon (kirjaamo@hyy.fi). Hakijoilta toivotaan kiinnostusta opiskeluympäristöön ja opiskelijaelämään liittyviin terveyskysymyksiin sekä innostunutta otetta terveyden edistämiseen. Aine- ja tiedekuntajärjestötoiminnan kokemus katsotaan eduksi. Ylioppilaskunta toivoo hakemuksia eri sukupuolten edustajilta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä tiedekunta.

Lisätietoja: HYYn asiantuntija Sofia Lindqvist, sofia.lindqvist@hyy.fi, 050 543 9605.

Ylvan hallitus kaudelle 4/2019-3/2020 valittu

Ylva, aikaisemmin HYY Yhtymä, on ylioppilaskunnan varallisuudenhoitaja. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee Ylvan hallituksen puheenjohtajan, jonka tulee olla nykyinen tai entinen ylioppilaskunnan jäsen. Hallitukseen valitaan lisäksi 6–10 muuta jäsentä, joista enemmistön tulee olla valintahetkellä ylioppilaskunnan jäseniä. Hallituksen tulee valita vähintään yksi ja enintään neljä asiantuntijajäsentä. Henkilökunnan edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksessa. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Ylvan hallituksen puheenjohtajana jatkaa Aarni Suvitie. Hallituksen kokoonpano on: Hanna-Maria Häkkilä, Sofia Rahikainen, Anna-Maija Riekkinen, Ilmi Salminen, Santeri Velin, Jaakko Hietala (Asianajotoimisto Bird & Bird), Tarja Pääkkönen (Boardman Oy), Reima Rytsölä (Varma), Erkka Valkila (hallitusammattilainen) sekä Petri Minni (henkilökunnan edustaja).

Lisätietoja:

Claes Bergh, HYYn hallituksen yritysvastaava (lomalla 27-31.3.)
050 595 0327

Jannica Aalto, Ylvan viestintä- ja markkinointijohtaja
045 134 7636

“Et löydä tanssilattialle ikinä
jos ei jalkapohjasi ole niin herkät
että osaat kulkea eteenpäin katsomatta
käärmeen ohi eikä se pelästy
vuorimännyn juurien ohi eivätkä ne vahingoitu”
 
- Pentti Saarikoski

Elämme aikaa, jolloin nuoret kokevat ilmastoahdistusta, aiheellista pelkoa maapallon puolesta. Politiikassa on puhuttu paljon valtiontaloudesta ja kasvavasta velasta. Kuitenkin liian pitkään on sivuutettu se todellinen velka, joka jää nuorten sukupolvien maksettavaksi. Ilmastonmuutos on lakaistu maton alle, ilmastonmuutos on ollut “se, joka jääköön nimeämättä” viitaten suosittuun nuorten fantasiakirjasarjaan.

Nuoret eivät nuku ihmiskunnan suurimman ongelman ohi. Maailmanlaajuisesti on järjestetty ilmastolakkoja, marsseja - muutos halutaan nyt. Myös Suomessa järjestetään valtakunnallinen opiskelijoiden Ilmastolakko 5.4. sekä Ilmastomarssi 6.4., joihin osallistuvilla opiskelijoilla on valtava mahdollisuus vaikuttaa. Vaikuttamisen puroista kasvaa jokia, mutta me tarvitsemme valtameren. Tarvitsemme rohkeaa ja radikaalia politiikkaa.

Kahdeksan eduskuntapuoluetta ovat päässeet jossain määrin konsensukseen ilmastopolitiikan merkittävyydestä. Harmi vain, että tavoitteet eivät ole olleet millään tasolla riittäviä. Viimeisimmän hallituskauden aikana ajettiin muun muassa lisäyksiä hakkuisiin, jotka toteutuessaan vähentäisivät tuntuvasti hiilinieluja. Suomen täytyy olla hiilineutraali jo 2030 mennessä, ja tämä vaatii hakkuiden vähentämisen lisäksi myös merkittäviä muutoksia energian tuottamiseen sekä yhteiskunnan vero- ja tukijärjestelmiin. Tietoisuutta teeman tärkeydestä täytyy lisätä sisällyttämällä ympäristökasvatusta eri koulutusasteilla opetussuunnitelmiin.

Vaikuttava ilmastopolitiikka ei saa jäädä Suomen rajojen sisäpuolelle. Suomen täytyy tehdä tulevalla Euroopan Unionin puheenjohtajuuskautena kaikkensa, ettei ilmasto lämpene 1,5 astetta enempää. Ilmastonmuutoksen voittaminen vaatii koko Euroopan nousemista yhteiseen rintamaan.

Tällä hetkellä katsomme sinisilmäisinä alas jyrkänteeltä. On aika tehdä päätöksiä, joita on aiemmin väistelty ja pakoiltu. Jos emme toimi nyt olemme jo luovuttaneet. Myös tulevaisuuden sukupolvilla on oikeus päästä tanssilattialle, vuorimännyn juuria vahingoittamatta.


Tämän takia vaadimme!

- Suomi hiilineutraaliksi 2030 mennessä.
- Yhteiskunnan vero- ja tukijärjestelmiä on pikaisesti muutettava ympäristö suojelevaksi.
- Kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa Euroopan unionissa.
- Ilmasto- ja ympäristökasvatuksen vakiinnuttaminen osaksi opetussuunnitelmia kaikilla koulutusasteilla.

Aleksi Rytkönen
Kirjoittaja on HYYn hallituksen ympäristövastaava

Eduskuntavaalit käydään sunnuntaina 14.4. HYYllä on vaaleihin kaksi korkeakoulupoliittista kärkeä: yliopistojen resurssit on turvattava kasvattamalla niiden julkista perusrahoitusta, ja korkeakoulutuksen on oltava maksutonta aivan kaikille.

Korkeakoulutuksen maksuttomuuden puolesta toimiminen on opiskelijaliikkeen ikuisuustaistelu. Valitettavasti vuodesta 2017 lähtien korkeakoulutus on ollut maksullista EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille kaikissa Suomen korkeakouluissa. Uudistus on ollut epäonnistunut niin korkeakoulujen kuin opiskelijoiden näkökulmasta. Lukuvuosimaksuista ei ole kertynyt korkeakouluille juurikaan tuottoja, kustannuksia kylläkin.*

Monille EU- ja ETA -maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille lukuvuosimaksut ovat luoneet merkittävän haasteen Suomessa opiskelulle.** Ei ihme - harvalla Suomessakaan syntyneellä osaavalla ja lahjakkaalla ihmisellä on vuosittain takataskussaan ylimääräistä 15000 euroa lukuvuosimaksua varten. Ilmeisesti maksuja kaikille opiskelijoille ehdottanut Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ja toisen korkeakoulututkinnon maksullisuutta ehdottanut Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi eivät tätä ymmärrä. Tutkimusten mukaan jo pieni lukuvuosimaksu vähentää vähävaraisten hakeutumista korkeakoulutukseen. Maksuton koulutus onkin paras tae koulutuksen saavutettavuudelle. HYY vaatii, että korkeakoulutus on säilytettävä maksuttomana ja EU- ja ETA -maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksut poistettava.

Koulutuksen saavutettavuuden edistämisen lisäksi ylioppilaskunta kehottaa tulevaa hallitusta ottamaan yliopistoindeksin pysyvästi käyttöön ja tekemään tasokorotuksen yliopistojen julkiseen perusrahoitukseen. Tämä on tärkeää, koska me opiskelijat emme ole irrallaan muusta yliopistoyhteisöstä. Hyvinvointimme ja opintojemme sujuvuus on pitkälti riippuvainen siitä, miten yliopisto pärjää kokonaisuudessaan. Monet opiskelijoiden arjen haasteista - esimerkiksi ruuhkautuneet opiskelijapalvelut - johtuvat siitä, ettei yliopistoilla yksinkertaisesti ole tarpeeksi resursseja toimintansa pyörittämiseen. Nyt on aika muuttaa kurssia ja äänestää eduskuntaan päättäjiä, jotka ovat valmiita panostamaan korkeakoulutukseen ja tutkimukseen. Niiden merkitys hyvinvoinnillemme ja maapallon tulevaisuudelle on yksinkertaisesti korvaamaton.

HYY on mukana #siksitiede -kampanjassa. Se on Helsingin yliopiston aloittama, koko suomalaisen yliopistokentän eduskuntavaalikampanja tutkimukseen ja koulutukseen satsaamisen puolesta. #siksitiede -kampanjaan voi tutustua täältä. Kampanjan puitteissa kannattaa lähteä mukaan vaikuttamaan yliopistoystävällisemmän Suomen puolesta. Hyviä tapoja vaikuttaa on listattu Flammaan. Valkkaa omasi ja muista äänestää. Tehdään muutos yhdessä!

Tämän takia vaadimme!

-Yliopistojen julkista perusrahoitusta on nostettava.

- Yliopistoindeksi on otettava käyttöön pysyvästi.

- Tutkintoon johtava koulutus on oltava maksutonta - aivan kaikille.

- Korkeakoulutuksen saavutettavuuden edistämiseksi on laadittava koulutuksellisen tasa-arvon ohjelma.

Paula Karhunen
Kirjoittaja on HYYn hallituksen kolmesta koulutuspoliittisesta vastaavasta.

*Avasimme EU - ja ETA -maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksujen ongelmallisuutta Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa tammikuussa.

** Keräsimme syksyllä 2018 kansainvälisten opiskelijoiden ajatuksia lukuvuosimaksuista ja opiskelusta Suomessa. Ne voi lukea täältä.

Tästä lähtien tunnet HYY Yhtymän nimellä Ylva.

Uudella brändillä selkeytämme roolitusta ylioppilaskunnan ja sen liiketoimintojen välillä, ja jatkossa sekä HYYllä että sen yritystoiminnalla on omat selkeät äänensä. Ylva on ylpeä juuristaan. Meille on tärkeää, että sinä, meidän omistajamme, tiedät mitä sinun yrityksellesi kuuluu. Osallistumme tulevaisuudessa entistä enemmän hyvän kaupungin rakentamiseen ja kestävän tulevaisuuden luomiseen paitsi opiskelijoille, myös muille kaupunkilaisille.

Lue lisää sinun yrityksestäsi osoitteessa: http://ylva.fi


Lue Ylvan vuodesta 2018 täältä.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

toimitusjohtaja Antti Kerppola, puh. 045 353 2187

viestintä- ja markkinointijohtaja Jannica Aalto, puh. 045 134 7636

Innovatiivisten oppimismuotojen tuki jaossa!

HYY myöntää tukea uusille opiskelijoiden organisoimille opiskeluprojekteille. Projekti voi kehittää esimerkiksi opetusmetodeja, soveltaa teoriaa käytäntöön tai edistää opiskelijoiden ammatillisia valmiuksia. Tukea ei myönnetä takautuvasti.

Innovatiivisten oppimismuotojen tukea ovat vuosien varrella saaneet esimerkiksi elintarviketieteilijöiden saippuapaja, eläinlääketieteen opiskelijoiden satulakurssi, kansainvälisen ympäristöseminaarin työpajatyöskentely sekä humanistien taidenäyttelyopintopiiri. Tukea jaetaan yhteensä 5000 euroa (n. 100-900 euroa per projekti). Tukea myönnettäessä kiinnitetään huomiota oma-aloitteisuuteen ja oppimismuotoihin, jotka kannustavat opiskelijoita aktiivisuuteen. Tukea saaneita projekteja voidaan myös esitellä HYYn tiedotuksessa hyvinä esimerkkeinä. Opiskeluprojektien tulee olla mahdollisimman avoimia kaikille toiminnasta kiinnostuneille.

Tukea ei myönnetä seuraaviin tarkoituksiin:

 • matka-tai tarjoilukustannuksiin
 • tilakustannuksiin, ellei kyse ole erityisvarustellusta tilasta, jota ei ole mahdollista saada maksutta.
 • julkaisujen painamiseen, ellei hakemuksen perusteella muuta päätetä
 • graduprojekteihin
 • sellaiseen perusopetukseen, josta huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti laitokselle
 • jatkuvaan toimintaan

Jos myönnetyllä tuella maksetaan palkkaa/palkkiota (jotain työsuoritetta), on tämän maksaja ja vastaanottaja vastuussa verottajan ohjeiden noudattamisesta, joita ensisijaisesti ovat ennakonpidätys ja ilmoitusvelvollisuus. Lisätietoja: www.vero.fi.

Projektin vastuuhenkilö sitoutuu raportoimaan hankkeen toteutumisesta sen päätyttyä 30.11. mennessä.

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella, joka aukeaa 14.3. Lomake löytyy täältä: https://goo.gl/forms/vSGGZs5ot9SKtcP12

Tarkistathan tiedot ennen kuin lähetät lomakkeen! Tietoja ei voi muokata myöhemmin, joten hakemukseen tarvittavat tiedot kannattaa miettiä valmiiksi jo ennen lomakkeen täyttämistä. Hakemuksen voi luonnostella tekstinkäsittelyohjelmalla, josta tiedot on sitten helppo kopioida lomakkeeseen. 

Viimeinen hakupäivä on 5.4. klo 23:59. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Tuen myöntämisestä ilmoitetaan kaikille hakijoille toukokuun loppuun mennessä. 

Lisätietoja antaa hallituksen jäsen Ilona Raimas (ilona.raimas@hyy.fi).


Projektituki järjestöille ja jäsenille haussa!

HYY myöntää projektitukea piirissään toimiville järjestöille sekä jäsentensä ryhmittymille. Projektituella mahdollistetaan suurempien ja laadukkaampien hankkeiden toteuttaminen, joihin niitä toteuttavilla tahoilla ei muuten olisi varaa. 

Projektituki myönnetään tiettyyn käyttötarkoitukseen ja se peritään pois mikäli taho, jolle se on myönnetty, ei pysty osoittamaan, että rahat on käytetty kyseiseen projektiin. Mikäli myönnetystä summasta jää rahaa yli, on HYYllä oikeus periä se harkintansa mukaan takaisin.

Projektitukihakemus tehdään vapaamuotoisena, enimmillään kahden (2) A4-sivun pituisena hakemuksena.

Hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

 • Projektin nimi
 • Järjestävä taho (järjestö/jonkin muu)
 • Vastuuhenkilön yhteystiedot: nimi, puhelinnumero, sähköposti
 • Järjestävän tahon tilinumero

Itse projektista on tuotava esille seuraavat asiat:

 • Projektin idea: mitä ollaan tekemässä
 • Tavoite: mitä projektilla pyritään saamaan aikaiseksi
 • Syy: miksi projekti halutaan toteuttaa
 • Ajankohta: milloin projekti aiotaan toteuttaa / kestääkö projekti päivän/viikon/muu
 • Vastuujako: kuka vastaa mistäkin osa-alueesta.
 • Kohde: kenelle projekti on suunnattu
 • Mahdollinen yhteistyö eli tehdäänkö projekti yhteistyössä jonkun tahon kanssa
 • Hakemuksessa tulee esitellä myös projektin talousarvio, eli kuvaus menoista ja tuloista

Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen jarjesto@hyy.fi.

Projektituen haku alkaa 20.3. ja päättyy 5.5 klo 23.59. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Tuen myöntämisestä ilmoitetaan kaikille hakijoille toukokuun aikana. 

Jokaisen projektitukea saavan tahon tulee 3kk projektinsa jälkeen, kuitenkin viimeistään 28.2.2020, raportoida tapahtumasta HYYn järjestöasiantuntijalle. Raportissa tulee ilmetä tapahtuman kulku, arvio sen onnistumisesta erityisesti verrattuna hakemukseen, ja toteutunut budjetti.

Lisätietoja projektituesta voi kysyä HYYn talousjohtokunnan puheenjohtajalta Linda-Liisa Kelokarilta (linda-liisa.kelokari@hyy.fi, 050 595 0324) sekä HYYn järjestöasiantuntijalta Jaakko Kalskeelta (jaakko.kalske@hyy.fi, 050 537 3798)


Projektituen yleiset rajoitukset ja kriteerit:

 • Tukea saavan projektin tulee tapahtua aikavälillä 1.3.2019 – 29.2.2020
 • Projektitukea ei myönnetä juhliin tai muihin projekteihin, joissa on vahvaa näyttöä siitä, että rahat käytetään alkoholiin
 • Projektitukea ei myöskään myönnetä jatkuvaan järjestötoimintaan, kuten esimerkiksi verkkosivujen uudistuksiin
 • Projektitukea ei saa käyttää palkkoihin tai palkkioihin
 • Opintomatkojen osalta tehdään kokonaisharkinta, jossa tärkeimpinä kriteereinä on tapahtuman tavoittavuus ja tuen tarkoituksenmukaisuus
 • Lentomatkoihin ei myönnetä tukea
 • Pääasiallisesti vuosittain toistuville tapahtumille ei myönnetä tukea, ellei tapahtuma jollain oleellisella tavalla muutu tai uudistu siten, että projektituen myöntäminen olisi perusteltua. Tämä kannattaa tuoda hakemuksessa esiin, ja tällaisissakin tapahtumissa suoritetaan kokonaisharkinta
Tämä teksti on osa blogisarjaa, jossa ylioppilaskunnan hallituslaiset avaavat ajatuksiaan HYYn kolmesta eduskuntavaalien vaikuttamiskärjestä.

Oikeutettua köyhyyttä?

Heikko tulotaso on kyllä opintojen aikana ihan ymmärrettävää. Kyllähän se sitten myöhemmin korvataan, kun korkeakoulutettu takoo miljoonia tilillensä. Sitä paitsi, nuorten pitää oppia aikuisiksi kovaan kylmään maailmaan.

On surullisen yleinen näkemys, että köyhyys korkeakouluopintojen aikana on oikeutettua. Tätä ajatusketjua viedään kuitenkin harvemmin loppuun asti. Tulevaisuuden miljoonat eivät paljoa lohduta, kun opiskelija jättää tarvitsemansa lääkkeet ostamatta tyhjän kukkaron vuoksi. Kun laskut siirtyvät perintään, on puhe ”sijoituksesta omaan tulevaisuuteen” oikeastaan silkkaa kettuilua. Suomalaisten elintaso ja asumisen laatu ovat yleisesti ottaen nousseet viime vuosikymmeninä, mutta opiskelijat ovat jääneet junasta laiturille. Opiskelijat ovat olleet tämän vuosikymmenen talouspolitiikan suurimpia häviäjiä. Samalla tämän päivän kolmikymppiset tulevat ansaitsemaan edeltäviä sukupolvia vähemmän, eikä korkeakoulutus enää takaa vakituista työpaikkaa.

Opiskelijat ovat   ainoa ihmisryhmä, joka pakotetaan velkaantumaan perustoimeentulonsa tähden. Käytännössä opiskelija ei ole oikeutettu toimeentulotukeen, perustuslain takaamaan viimesijaiseen turvaan, ilman, että on ensin nostanut täydet opintolainat. Kyllä – jos opiskelija päättääkin ostaa ne tarvitsemansa lääkkeet, hän saattaa hyvinkin ostaa ne velkarahalla. Opiskelijat velkaantuvat nykypäivänä ennätystahtia ja yhä useampaa odottaa valmistumisen jälkeen 30 000 euron lasku.

On kestämätöntä kuvitella, että opiskeluaika on oikeutus köyhyydessä kärsimiselle. On tutkimuksin todistettu, että taloudellinen ahdinko vaikuttaa niin fyysiseen kuin psyykkiseen terveyteen. 70 % opiskelijoistamme kertoo vaikutuksista myös opintojen etenemiseen: työnteko, jota suurin osa tekee vain turvatakseen perustoimeentulonsa, hidastaa opintoja. Korkeakouluissamme opiskelee nuori sukupolvi, joka valmistuu työelämään uupuneena, maansa myyneenä ja velkaantuneena. Näilläkö aineksilla rakennetaan Suomesta globaali edelläkävijä?

Yhdessä vaatimassa parempaa

Opiskelupiireissä toistuu usein jaettu ärtymys Kelaa kohtaan. Yrittäessä laskea Kelan laskurien avulla sallittua määrää ansiotuloa, lähettäessä selvityksiä opintojen edistymisestä ja pähkäillessä onko nyt oikeutettu toimeentulotukeen, jopa byrokratiaviidakon eräselviytyjä tuskastuu. Vaikka myös Kelalla olisi petrattavaa (lue esimerkiksi täältä, miten mielivaltaista Kelan avoliiton tulkinta puutteellisen ohjeistuksen vuoksi on), olisi suurin osa valituksista syytä kuitenkin kohdentaa Arkadianmäelle. Suuret linjat siitä, millainen opiskelijan toimeentulon pohja todella on, päätetään eduskunnassa - ei Kelassa. Ja nämä linjat eivät ole lähiaikoina olleet opiskelijoille kaunista katseltavaa – niiden seurauksena noin puolet Helsingin yliopiston opiskelijoista elää köyhyysrajan alapuolella.

Vaalikeväänä 2019 HYY on yhdessä koko opiskelijaliikkeen kanssa vaatimassa parempaa.

Kun sosiaaliturvauudistus on lähes jokaisen puolueen kärkitavoitteissa, on aika keskustelulle opiskelijoiden toimeentulon tilasta otollinen. Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on luotu hyvin erilaisena aikana. Tarve kokonaisvaltaiselle uudistukselle on huutava ja opiskelijat ovat tämän joukon äänekkäässä eturivissä. Me tarvitsemme sosiaaliturvan uudistuksen ja me tarvitsemme opiskelijat osaksi sitä. Pitkällä tähtäimellä vain vastikkeeton perustulo voi aidosti vastata nykymaailman kansalaisen tarpeisiin, joissa opiskelu, työelämä, yrittäjyys ja kevytyrittäjyys, vanhempainvapaat, sairaslomat ja lukemattomat muut elämäntilanteet sekoittuvat ja tarve vakaalle, turvalliselle toimeentulopohjalle kasvaa.

Mutta kuten viimeisin sotesoppa on osoittanut, suuret muutokset eivät synny nopeasti. Opiskelijoilla ei kuitenkaan ole varaa odottaa. Jokainen odotettu päivä on euroja pois opiskelijan lompakosta. Tämän vuoksi lyhyemmän aikavälin, oikeastaan aivan juuri nyt heti –aikavälin, tavoitteemme on nostaa opintorahaa sadalla eurolla kuukaudessa. Tämä tekisi opintorahaan lopulta vain maltillisen noston verrattuna siihen, mitä se ennen 2017 leikkauksia oli. Yleinen hintataso kasvaa, vuokratasosta puhumattakaan. Eikö olisi kohtuullista ottaa opintoraha tähän trendiin mukaan?

Samalla tahdomme muistuttaa siitä, että yleinen asumistuki, jonka piiriin opiskelijat siirtyivät, on kaiken oikeustajun vastaisesti ruokakuntakohtainen etuus. Asumistuki on tuotava 2000-luvulle ja tunnustaa se tosiasia,etteivät kämppiksen tulot kerry yhteiseen kolikkopossuun. Uuden eduskunnan tulee saattaa maaliin yleisen asumistuen henkilökohtaisuus.

Vakaa ja riittävä toimeentulo antaa opiskelijalle pohjan, jonka päälle elämänsä rakentaa. Se on tärkeintä, mitä yhteiskunta voi Suomen tulevaisuuden osaajille tarjota.

Tämän takia vaadimme!

→ Yleinen asumistuki on muutettava henkilökohtaiseksi, jotta asuinkumppanin tulot eivät vaikuta tuen määrään
→ Opintorahaa on korotettava 100 eurolla kuukaudessa
→ Opiskelijoiden on oltava mukana sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa.
→ Paras tapa uudistaa sosiaaliturvajärjestelmä on vastikkeeton perustulo.

Anna Lemström
Hallituksen toimeentulokysymyksistä vastaava jäsen

Lue lisää Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston opiskelijoiden toimeentulotilanteesta.

Sivut