7.3.2024

Hae Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitukseen!

UUTINEN

Ylioppilaskunnan hallitus hakee ylioppilaskunnan taloudesta kiinnostuneita ja siihen perehtyneitä aktiivisia opiskelijoita Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitukseen. Opiskelijat toimivat hallituksen tasavertaisina jäseninä, joiden velvollisuus on edistää yhtiön etua omistajaa kuunnellen.

Keskeisiä kriteerejä valinnoissa ovat henkilön sitoutuminen tehtävään ja kokemus sekä ymmärrys Ylioppilaslehden toiminnasta. Edellytämme valmiutta paneutua tehtävään ja rohkeutta toimia aktiivisesti hallituksessa. Hallintokielenä on suomi ja hakijoiden oletetaan pystyvän työskennellä suomeksi.

Lopullisissa valinnoissa pyritään saamaan eri sukupuolille tasa-arvoinen edustus, ja jäseniä pyritään valitsemaan vähintään kolmesta edustajistoryhmästä. Edustajiston jäsenyys ei ole edellytys. Hakijan pitää olla Helsingin yliopiston opiskelija. Talouspaikoille valittaville järjestetään koulutuksena Ylva Business School huhtikuussa. Valittavien toivotaan voivan osallistua koulutukseen. Hallitusten toimikausi on 1.4.2024 – 31.3.2025.

Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus ja hallituksen puheenjohtaja

Ylioppilaslehti on maailman vanhimpiin ja laajalevikkisimpiin lukeutuva opiskelijalehti. Ylioppilaslehti on suomalaisen mediakentän ainutlaatuinen instituutio, joka kertoo yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöistä ennen kuin muut ovat ehtineet niihin havahtua.

Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus käsittelee Ylioppilaslehden kustantamiseen ja markkinointiin liittyvät talousasiat ja esittää ylioppilaskunnan hallituksen vahvistettavaksi vuotuisen tavoitebudjetin ja tilinpäätöksen. Hallintokielenä on suomi ja hakijoiden oletetaan pystyvän työskennellä suomeksi.

Haku Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi

Ennakkotehtävät puheenjohtajaksi hakevalle:

  1. Millaisena näet Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtajan roolin suhteessa sekä hallitukseen, toimitukseen että omistajaan?
  2. Millaisena näet Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n tulevaisuuden suurimmat haasteet ja mahdollisuudet? Miksi?
  3. Vertaa Ylioppilaslehteä muihin suomalaisiin aikakauslehtiin. Perustele vastauksesi.

Haku Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen jäseneksi (3-7 opiskelijajäsentä)

Ennakkotehtävä hallituksen jäseneksi hakevalle:

  1. Millaisena näet Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n tulevaisuuden suurimmat haasteet ja mahdollisuudet? Miksi?

Tekniset ohjeet

Vastauksen pituus saa olla yhteensä korkeintaan 1 sivu (3 sivua puheenjohtajaksi hakevalle), fontin tulee olla Times New Roman, fonttikoon vähintään 12, rivivälin vähintään 1,15. Muilta osin tulee käyttää Wordin vakioasetuksia tai niitä vähemmän sisältöä sallivia asetuksia.

Edustajistoryhmien suosittelemien ehdokkaiden hakemukset liitteineen lähetetään kootusti edustajistoryhmän puheenjohtajan toimesta osoitteeseen hallinto@hyy.fi otsikolla ”Talouspaikkahakemukset, Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus ([edustajistoryhmän nimi])”. Edustajistoryhmät voivat esittää useampaa kuin yhtä henkilöä tehtävään.

Muussa tapauksessa HYYn hallitukselle osoitetut ennakkotehtävät ja vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen hallinto@hyy.fi otsikolla ”Talouspaikkahakemus, Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus”.

Liitä mukaan motivaatiosta ja osaamisestasi kertova hakemuskirje (korkeintaan 1 000 merkkiä). Puheenjohtajahakijalta odotetaan tämän lisäksi max. yhden (1) sivun mittaista erillistä ansioluetteloaHakemusten tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 12.3. klo 23.59.

Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Valintatyöryhmä käsittelee ja pisteyttää haun alkuvaiheessa ennakkotehtävien vastaukset anonyymisti, tämän jälkeen motivaatiokirje ja cv käsitellään ei anonyymisti. Valinta tehdään kokonaisharkintaan perustuen, ensisijaisesti ennakkotehtävien mukaisesti. Hakupaperit voivat sisältää visuaalisia elementtejä, kuten kuvaajia. Hakupaperit toimitetaan pdf-muodossa.

 

HYY korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä. Valituille henkilöille annetaan koulutusta toimikauden alussa.

Lisätietoja

Henna Heino
Ylvasta vastaava hallituksen jäsen
henna.heino@hyy.fi
046 921 7850