4.4.2024

HYYn edustajiston kokous 2/2024

UUTINEN

Keskustakampuksen Porthaniassa 26.3.2024 pidetyssä edustajiston kokouksessa käsiteltiin erityisesti ylioppilaskunnan talouteen liittyviä kysymyksiä. Esityslistalla oli mm. ylioppilaskunnan ja kiinteistötalouden tilinpäätökset vuodelta 2023 sekä lähetekeskustelut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta ja omistajastrategiasta. Lisäksi edustajistolle tuotiin tiedoksi vuoden 2023 toiminta- ja talouskertomukset sekä myönnettiin aiemman vuoden hallitukselle vastuuvapaus.  

Edustajisto määrittää keskipitkän aikavälin suunnitelman kautta seuraavalle kahdelle vuodelle HYYn toimintatalouden suuria linjoja, joiden pohjalta ylioppilaskunnan taloutta ohjataan. Lähetekeskustelussa edustajistoryhmät jakoivat huolen ylioppilaskunnan taloudellisesta tilanteesta. Suunnitelman päivitykseltä toivottiin ajankohtaiseen tilanteeseen reagoimista sekä varautumista erilaisiin tulevaisuuden talousnäkymiin. Päivitetyn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman edustajisto hyväksyy syksyllä. HYY:n omistajastrategia puolestaan ohjaa suuria linjoja ja periaatteita siitä, millaista liiketoimintaa Ylva harjoittaa. Lähetekeskustelussa toivottiin omistajastrategialta liiketoiminnan palautumista vakaalle pohjalle, jotta voitonjako ja taloudellisen puskurin uudelleenrakennus olisi mahdollinen.  

Muiden esille tulevien asioiden tiimoilta edustajistossa keskusteltiin muun muassa edustajistovaalien matalasta äänestysprosentista, EU-vaaleista sekä HYYn ja HY:n tarvittavista Palestiinan suhteen.