4.5.2023

Alina-salens bokningsrundor för hösten 2023 börjar snart!

NYHET

Föreningarna i vår krets kan boka Alinasalen under bokningsrundorna som ordnas två gånger per år. Bokningsrundor för hösten 2023 börjar snart!

 

Nu reserveras turer för hösten 2023, och för detta hålls två egentliga bokningsrundor. Dessutom hålls en förhandsbokningsrunda. Vid de här bokningsrundorna kan man få reservera Alinasalen för sammanlagt två kvällar hösten 2023. Bokningarna görs med en skild elektronisk blankett för varje bokningsrunda.

För att få tillgång till salen det datum som man har reserverat måste man vara förtrogna med Alinasalens anvisningar och säkerhetsprinciper. För användningen av Alinasalen gäller HUS användningsvillkor för festlokaler.

Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender.

FÖRHANDSBOKNINGAR

På förhandsbokningsrundan kan föreningarna reservera lokalen innan de egentliga bokningsrundorna börjar. Förhandsbokningen gäller speciellt för årsfester, årsfestens efterfest och för evenemang som måste hållas något visst datum. Förhandbokningen har slutat den 30.4.2023.

DE EGENTLIGA BOKNINGSRUNDORNA

Reserveringar görs under två bokningsrundor, vid varje runda kan man anhålla om att få använda salen en gång, ifall föreningen inte har någon beviljad förhandsbokning.

Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender. Om den som gör bokningen inte har kontrollerat när det finns lediga turer kan det påverka hur bokningarna prioriteras. Föreningen kan reservera bara en (1) tur på rundan, men alternativ på blanketten kan vara mera. Beslut om bokningar fattas av HUS föreningssektor efter varje bokningsrunda. Kontaktpersonen för reservationsönskemålet bör vara anträffbar när bokningarna utdelas om det uppstår behov av att kontakta föreningen under utdelningsprocessen.

Försenade eller felaktigt gjorda reserveringar beaktas inte. Föreningarna strävas att ge något av de önskade datumen. Överlappande bokningsönskemål löses genom utlottning.

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter varje bokningsrunda och samtliga föreningar som ansökt om en bokning får ett meddelande per e-post.

I rundan:

Bokningarna görs med denna blankett

Bokningstid: 8.5 kl. 12:00– 14.5 kl. 23:59

Bokningsönskemålen behandlas måndagen 15.5

II RUNDAN

Bokningarna görs med denna blankett

Bokningstid: 16.5 kl. 12:00– 21.5 kl. 23:59

Bokningsönskemålen behandlas måndagen 22.5

 

Bokningar i efterskott

Från och med 25.5 kan man höra sig för med HUS servicebyrå (toimisto@hyy.fi) om ev. lediga turer.
De lediga turerna syns i studentkårens elektroniska kalender.

Har ni frågor?

Ta kontakt med HUS föreningssakkunniga eller föreningsansvariga.

 

Alexander Pietilä
Föreningsansvarig i styrelsen
alexander.pietila@hyy.fi
050 543 846

Janne Salokoski

Sakkunnig (föreningar)

janne.salokoski@hyy.fi
050 537 3798