Strategifest

Undantagstillståndet rullar på och festivalerna har annullerats. Student, det finns ändå ingen orsak till panik: Strategifesten är här- större och finare än någonsin! Vi samlar in idéer för hur HU kunde bli världens bästa studieplats och lyfter fram studenternas synpunkter i strategins förverkligande mellan den 4 och 15 maj. Kickoff, workshoppar, frågetimme för HUS utbildningspoltiskt aktiva, vilda idéer och surfande på vågorna på sociala medier utlovas på Discord och framförallt virtuellt kul med utbildningspolitiska vänner!

Vilken strategi?

Helsingfors universitet har en ny strategi som fastställer målen för hela 2020-talet. Ett av de viktigaste är att vara den bästa studie- och arbetsplatsen. Värderingar som lyfts fram är frihet, bildning, sanning och gemenskaplighet, och till exempel hållbarhet har också beaktats berömvärt. Men vad i hela friden innebär de här i praktiken och hur borde vi studenter märka dem?

För just det här behövs alla studenters idéer och visioner. Och därför ordnas Strategifesten av HUS!

Universitetets strategi 2021-2030 i sin helhet

Följ Facebook-evenemanget

Följ Strategifests Facebook-evenemang så du kommer först att veta vad som händer!

Facebook-evenemanget

Vad, var, när?

Principer för trygga lokaler

Kom ihåg att tryggheten är viktigast även i virtuala evenemang! Du kan delta i evenemang utan rädsla för osaklig behandling eller trakasserier. En trygg lokal skapas i växelverkan mellan människor, och det har vi alla har ansvar för. Följande principer följs på alla evenemang:

  • Vi är öppna mot andra och lyssnar på varandra.
  • Vi undviker att göra antaganden om andra människor.
  • Vi respekterar varandra och mångfalden i gemenskapen.
  • Vi ger alla plats och möjlighet att delta i diskussionerna.
  • Vi trakasserar, sårar eller antastar inte varandra.
  • Vi använder ett sådant språk som alla kan förstå. Vi undviker slangtermer och jargong.

Om du upplever eller bevittnar övriga trakasserier eller att ovanstående principer bryts, skicka meddelande till någon av HUS trakasseriombuden.