Infotillfälle om studenternas påverkningsmöjligheter