Ansökningstid till ledningsgrupper för utbildningsprogram