11.2.2021

Vi söker en sakkunnig för utbildningspolitik!

NYHETER

Studentkåren vid Helsingfors universitet söker en utbildningspolitiskt sakkunnig som brinner för utbildningspolitik till en visstidsanställning för tidsperioden 8.3.2021–30.11.2022. Det är önskvärt att den som väljs till uppgiften kan inleda sitt arbete så snart som möjligt. Tidsbegränsningen beror på att det är fråga om ett arbetsledighetsvikariat.

 

Tänder du på utbildningspolitik? Bra, för det gör vi också. Är det bästa du vet att bevaka studenternas intressen? Härligt. Drömmer du om en karriär, där du verkligen kan påverka studenternas liv? Det får du hos oss. Vi vill ha dig som talar flytande utbildningspolitiska, men kan förklara saker på ett lättbegripligt sätt, och som är en stark nätverkare med stenhård koll på det som sker inom utbildningspolitiken. Utöver ditt utbildningspolitiska engagemang passar du även in i vår avspända och duktiga arbetsgemenskap.

I ditt arbete ansvarar du bland annat för valen av studentrepresentanter till förvaltningen, du utbildar och motiverar dem i arbetet och har aktiv kontakt med dem. Du representerar studentkåren i olika arbetsgrupper och för studentkårens ställningstaganden vidare. Dessutom ansvarar du för att föredra ärenden inom ditt eget område för HUS styrelse. Till dina uppgifter hör också att informera om utbildningspolitiska frågor, både internt på kansliet och externt exempelvis på sociala medier.

Vi är:

 • En studentkår med cirka 27 000 medlemmar
 • En effektiv, aktiv och passionerad intressebevakare
 • En engagerad och ungdomlig arbetsgemenskap, bestående av bland annat åtta sakkunniga och tolv styrelsemedlemmar, som sköter saker tillsammans på ett sakkunnigt och avspänt sätt

 Av dig förväntar vi oss:

 • Grundläggande kunskaper om utbildningspolitik och dess rådande trender
 • Noggrannhet i arbetet, god hantering av helheter och förmåga att slutföra saker
 • Högskolestudier
 • Flytande kunskaper i finska
 • Förståelse av god förvaltning
 • Vilja att utvecklas inom utbildningspolitikens område

Dessutom önskar vi att du har:

 • Goda kunskaper i engelska och svenska
 • Förmåga att kommunicera tydligt, förståeligt och engagerat kring frågor i din sektor
 • Synpunkter om inflytelserikt intressebevakningsarbete

 Vi erbjuder dig:

 • Intressanta, självständiga och utmanande arbetsuppgifter
 • Lön enligt studentkårernas kollektivavtal* med eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg. Dessutom erbjuder vi lunch- och motionsförmån.
 • Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
 • Fantastiska kolleger

Intresserad? Sök nu eller senast 28.2 genom att skicka din fritt formulerade ansökan och ditt cv till hallinto@hyy.fi, med rubriken Asiantuntija.

Ansökningstiden går ut 28.2 kl. 23:59. Intervjuerna hålls torsdag 4.3 och fredag 5.3. I samband med kallelsen till intervju får de inkallade en förhandsuppgift, som ska presenteras på intervjun. Valet av utbildningspolitiskt sakkunnig görs på HUS styrelses möte 5.3. Mer information fås av generalsekreterare Mikko Kymäläinen (0400 816 426, mikko.kymalainen@hyy.fi).

HUS betonar mångfald och jämställdhet i sin verksamhet. Vi önskar oss en så mångtalig mängd ansökande med olika bakgrund som möjligt. I det första skedet av rekryteringsprocessen behandlas ansökningarna anonymiserat.

*Grundlönen för HUS sakkunniga är 2 351,24 euro i månaden (löneklass III i kollektivavtalet). På lönen inverkar även tidigare erfarenhet och utbildning. Till exempel skulle lönen för en person som avlagt lägre högskoleexamen och saknar tidigare erfarenhet som räknas till fördel kunna vara 2 410 euro i månaden. Generalsekreteraren berättar gärna mer om uppgiftens lönesättning.