5.11.2020

Vi söker en föreningssakkunnig för en visstidsanställning

NYHETER

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är ett offentligrättsligt samfund med 26 000 universitetsstuderande som medlemmar, och verkar som intressebevaknings- och serviceorganisation för sina medlemmar och medlemsföreningar.

 

Vi söker en  föreningssakkunnig för en visstidsanställning från och med den 30 november  eller enligt överenskommelse till den 28 maj 2021.

 

Vill du arbeta för att möjliggöra studenternas egen verksamhet? Gillar du att ordna utbildningar och evenemang? Känner du studentorganisationsverksamheten, föreningslagen och principerna för en god förvaltning som dina egna fickor? Vill du utveckla HUS föreningstjänster så de blir ännu bättre? Är du dessutom intresserad av att utveckla studenternas lokaler, har du erfarenhet av att upprätthålla olika register, och kan du kommunicera effektivt? Om du svarar ja på en eller flera frågor är du den vi söker.

I dina uppgifter som föreningssakkunnig ingår bland annat  att planera och genomföra utbildning, rådgivning och information riktad till föreningarna inom HUS och att samordna och utveckla föreningstjänsterna och föreningsbidragen tillsammans med den föreningsansvariga styrelsemedlemmen. Dessutom hör det till ditt arbete att upprätthålla studentkårens föreningsdatabaser och samordna utdelningen av föreningsbidrag. Den sakkunniga föredrar också föreningsärenden i HUS ekonomidirektion och sköter föreningarnas lokalrelaterade ärenden inom HUS.

 

Vi är:

En studentkår som omfattar cirka 250 studentföreningar. En del av föreningarna är svenskspråkiga och en del engelskspråkiga.

En engagerad arbetsgemenskap bestående av bland annat 9 sakkunniga och 12 styrelsemedlemmar, som sköter saker tillsammans på ett sakkunnigt och avspänt sätt.

 

Av dig förväntar vi oss:

 • Kännedom om studentorganisationer och studentkultur
 • Erfarenhet av ekonomin och förvaltningen i föreningar
 • Goda IT-kunskaper
 • Förmåga att arbeta under press
 • Goda kommunikations- och interaktionsfärdigheter
 • Goda kunskaper i finska
 • Goda kunskaper i svenska
 • Goda kunskaper i engelska
 • Högskolestudier
 • Erfarenhet av att ordna evenemang eller utbildningar
 • Förmåga att uppfatta omfattande helheter och tillägna sig nya saker

 

Vi erbjuder:

 • Intressanta, självständiga och utmanande arbetsuppgifter
 • Lön enligt studentkårernas kollektivavtal med eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg
 • Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
 • Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
 • Härliga kolleger

 

Ansökningstiden går ut fredagen den 20 november kl. 12.00. Skicka en fritt formulerad ansökan på högst en sida och bifoga din meritförteckning. Skicka ansökan till adressen hallinto@hyy.fi med rubriken “Sakkunnig”. Intervjuerna ordnas den 24 november, vi meddelar dem som kallas på intervju den 23 november.

 

HUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi efterlyser så många sökande med olika bakgrunder som möjligt.

 

Mer information:

Aaro Riitakorpi

Generalsekreterare

0400 816 426

aaro.riitakorpi@hyy.fi