1.5.2020

Vappental

NYHETER

Ärade vappfirare,

En av våra fyra grundvärderingar vid Helsingfors universitet är gemenskaplighet. Vårt universitet och vår studentkår är vår centrala gemenskap men ur ett bredare perspektiv är vi finländare en enda stor gemenskap. Under denna svåra tid vill jag framförallt lyfta fram riskgrupperna för vilka tekniska applikationer inte är så bekanta, lätta att använda och/eller tillräckliga metoder för socialt umgänge på lång sikt. I gemenskaplighetens namn är det viktigt att fästa särskild uppmärksamhet vid de här grupperna just nu, när de verkligen är i behov av hjälp. Jag vill rikta mitt förbehållslösa stöd och tack  till dem  och  hälsovårdspersonalen som har omsorg om oss och som alltjämt arbetar till yttersta gränsen. Tack för att ni med ert arbete sköter och skyddar oss så att vi klarar dessa svåra tider.

Den finländska vappen har redan länge varit vårens, arbetarfolkets och studenternas karnevalfest. En munter händelse där man samlas, håller tal, sjunger och äter och dricker mycket. Enligt en etymologisk tolkning har ordet karneval sitt ursprung i den latinska termen carnem levare som betyder att ta bort kött. Och faktiskt, under den här exceptionella tiden har även vi fått rådet  att ta bort köttet ur vårt samlingskoncept. Det betyder ändå inte att vi inte skulle kunna samlas tryggt i distansvappenanda; vi kan sjunga, hålla tal, och äta och dricka mycket. Och det ska vi sannerligen göra.

Å Studentkåren vid Helsingfors universitets vägnar önskar jag alla en trygg distanserad men munter vapp!

 

Sammy Nurminen

Styrelsens vice ordförande