8.4.2022

Utlysning: Ansök till FSF:s delegation för utvecklingssamarbete

NYHET

Inspireras du av global påverkan och att främja utbildning internationellt? Bryr du dig om klimatförändringen? Är du en envis kommunikatör, nätverkare eller finansieringsexpert? Brinner du för att få dela med dig av din kunskap till världen? Eller finns det sådana personer i din studentkår?

 

Vi söker idérika, engagerade och motiverade medlemmar till Finlands studentkårers förbunds (FSF) delegation för utvecklingssamarbete. FSF representerar 15 medlemsorganisationer och 135 000 universitetsstuderande. Delegationen för utvecklingssamarbete fungerar som rådgivande organ för FSF:s styrelse i frågor som handlar om utvecklingssamarbete. Delegationen administrerar även FSF:s projekt inom utvecklingssamarbete tillsammans med sakkunnig för utvecklingssamarbete.

 

Vi förväntar oss inte att du är ett proffs på utvecklingspolitik – det räcker bra med att ha vilja och motivation att lära sig nytt om utvecklingssamarbete och global uppfostran. Vi förväntar oss att KENKKU-medlemmarna motiverat åtar sig sina uppgifter, men KENKKU är också avsedd för att utveckla personlig kompetens. KENKKU-medlemmar förväntas delta i de flesta möten under sin tid i KENKKU.

 

KENKKU:s medlemmar 2022-2023 får organisera och administrera Etiopien-projektet, eller delta i planerandet av nya potentiella projekt och arbetsformer, eller utvecklandet av företagssamarbete. Mandatperioden börjar i augusti 2022 och slutar i juli 2023. Till delegationen väljs 15 medlemmar, av vilka en del fortsätter från den tidigare mandatperioden delegationen har möten ca en gång i månaden i Helsingfors, frånsett sommarmånaderna, och jobbar vid behov också på distans. Under de möten som hålls i Helsingfors bjuds det på lunch och medlemmarnas resor ersätts enligt FSF:s reseinstruktion.

 

KENKKU-medlemmar är uppdelade i små grupper. För var och en av dem kommer att bestämmas ansvarsperson, som ser till att grupparbetet fungerar bra. Vi söker nu medlemmar med kunskap inom olika områden:

 

 

  1. Team för kommunikation och påverkan

 

Kommunikations-koordinatorn ser till att vårt utvecklingssamarbete syns på sociala medier, skapar innehåll och kommer med idéer för hur kommunikationen kunde utvecklas.  Teamet hjälper till i påverkansarbetet t.ex. genom att delta i offentliga debatten om aktuella ärenden.

 

 

  1. Etiopiens administrationsgrupp

 

Teamet administrerar Etiopiens utvecklingssamarbetes-projekt och bekantar sig med årsrapporter och planer, samt är i kontakt med lokala partners. Gruppmedlemmar behöver ha intresse för administrativa delen av projekt inom utvecklingssamarbete, förmåga för självständigt arbete samt förmåga att arbeta på engelska. Etiopien-projektet är fyra årigt och inleddes våren 2019.

 

 

 

  1. Team för samarbete och insamling av medel

 

Medlemmarna i det här teamet deltar i att hitta nya samarbetspartner och planera insamlingen av medel. Teammedlemmarna får till exempel planera hur insamlingen av medel och samarbetet kring hållbar utveckling sker i praktiken.

 

 

Allt arbete inom KENKKU behöver inte heller ske inom team – alla kan t.ex. delta i diskussion på sociala medier och enskilda medlemmar kan till exempel ansvara för vårt stånd på festivalen Världen i byn. Utöver grupparbeten kan enskilda medlemmar t.ex. ta ansvar över att ordna en punkt på festivalen Världen i byn eller pengainsamling.

 

Dessutom söker vi en ordförande till KENKKU för att leda delegationens verksamhet och möten. Ordföranden rapporterar även om verksamheten till FSF:s styrelse.

 

Bifoga meritförteckning och motivationsbrev till ansökan. I brevet kan den sökande delge oss sina synpunkter på och sin erfarenhet av verksamheten, och vad hen ville lära sig under sin KENKKU-period och hur hen kunde vara i kontakt med sin studentkårs ansvariga för utvecklingssamarbete. Vi ser även gärna att den sökande kommer med idéer för hur hen skulle förbättra kunskapen vid sin studentkår och bland studerande om FSF:s utvecklingssamarbete. Dessutom ombeds den sökande att uttrycka sitt intresse för teamen och för att vara ordförande för teamen. Vi ber er också att ange eventuella långvariga hinder för fullvärdigt deltagande (t.ex. planerade studier utomlands).

 

Mejla din ansökning senast den 1 Maj 2022 till senast den 1 Maj 2022 till styrelseledamot Sonja Naalisvaara (sonja.naalisvaara@hyy.fi)

 

FSF framhåller mångfald och människors lika möjligheter i vår verksamhet. Vi hoppas på sökande av olika bakgrunder och kön. Urvalet tar hänsyn till den sökandes motivation, erfarenhet och att delegationen har representanter från olika studentkårer.