29.1.2021

Trimningsdagen 2021

Få inspiration, utvecklas, bli bättre!

 

Vill du utvecklas som föreningsfunktionär? Behöver du tips och inspiration för att kunna trimma din förening så den blir ännu bättre? Kom med på HUS Trimningsdag för att lära dig nya saker och få upp farten! På föreningsfunktionärernas gemensamma kursdag hålls många olika kurser som passar just dig, oavsett om du är aktiv i en hobbyförening, nation, ämnesförening eller fakultetsförening!

Trimningsdagen hålls tisdag 16.2.2021 kl. 10-14 på Zoom.

Workshoparna hålls tyvärr på finska.

Anmälningen avslutas 14.2. kl. 23.59. https://www.lyyti.in/Virityspaiva_2021_6207/se

 

Utbildningar

 

Kassörsutbildning

På kassörsutbildningen bekantar vi oss med grunderna i skötseln av ekonomin och med kassörens ansvar samt lär oss att använda bokföringsprogrammet Tilitin. Utbildningen pågår under hela Trimningsdagen.

 

Att utnyttja föreningsaktivitet i arbetslivet

Hur ser du till att dra nytta av dina föreningsaktiviteter också i arbetslivet? På utbildningen får du verktyg för att identifiera och sätta ord på din föreningsaktivitetserfarenhet och lär dig finslipa den arbetssökningsduglig!

 

Evenemang och möten på distans

Vad göra då coronakrisen har tvingat föreningsverksamheten att ta distansform? Utbildningen lämpar sig för både evenemangs- och mötesarrangörer. På utbildningen gås både distansmöten och distansevenemang igenom som separata delmoment.

 

Beakta internationella studerande i föreningsverksamheten!

Hur når man internationella studerande? Hur kan föreningen beakta önskemål från medlemmar med olika språk och behandla dem lika? Hur fungerar en förening på två språk? Under workshoppen diskuterar vi olika sätt att involvera internationella studenter i föreningens verksamhet och hur en internationell studerande kan sitta i föreningens styrelse. Vi delar med oss av god praxis och gör en åtgärdsplan för deltagarna.

 

God förvaltning – vad, varför och hur?

Målet med utbildningen som riktar sig särskilt till föreningarnas sekreterare är att gå igenom grunderna i föreningens administration och tipsa om olika sätt att göra rutinerna smidigare. Våra teman är bland annat arkivering, föreningslagen, mötesteknik och hur man upprättar och utnyttjar olika handlingar effektivt.

 

ABC för studieansvariga

På den här utbildningen får du grundläggande kunskaper om aktuella utbildningspolitiska frågor som berör studenterna och om studenternas påverkansmöjligheter vid universitetet. Utbildningen passar särskilt nya studieansvariga och andra som är intresserade av intressebevakning och förutsätter inga förhandskunskaper om utbildningspolitik

 

Sisu kommer – är du redo?

Har du hört om Sisu? Känner du till hur det kommer att förändra studierna för varje studerande? Sisu förnyar i år hur man anmäler sig till kurser, planerar studierna, får kurser räknade till godo och utexamineras. På denna utbildning får du koll på reformen samtidigt som du kan ställa frågor direkt till universitetets sakkunniga med ansvar för Sisu. Du blir din förenings Sisu-expert, med kunskap om allt som dina medstuderande behöver veta!

 

Trakasserisituationer i föreningsverksamheten

På utbildningen gör vi oss förtrogna med hur trakasserier och osaklig behandling kan identifieras, lagstiftning som gäller dessa samt god praxis för behandling och förebyggande av trakasserisituationer speciellt i föreningsverksamheten.

 

Grunderna i GDPR för föreningsaktiva

Vet du vad GDPR är och vad det innebär för din förening? GDPR berör alla organisationer, så kom och höra hurdana åtgärder EU:s dataskyddsförordning kräver i din förening.

 

Föreningens kommunikationsledning

Vad är kommunikationsledning? Hur blir föreningens kommunikation strategisk och målinriktad? Hur hänger kommunikation ihop med all verksamhet på föreningen? På den här utbildningen hittar vi kommunikationens röda tråd och lär oss hur en lyckad kommunikation kan stöda föreningens alla mål.

 

Gör föreningen till en föregångare inom miljöärenden!

Bekymrar du dig för klimatförändringen? Skulle du vilja lära dig hur man konkret kan förebygga klimatförändringen i föreningsverksamheten? Skulle du vilja vara med och utveckla föreningen till en av klimatkrisens toppförsvarare? Välkommen med på utbildningen som förhoppningsvis kyler ner åtminstone vårt gemensamma klimat. Alla intresserade av miljöärenden är varmt välkomna på utbildningen! Utbildningen rekommenderas speciellt för föreningarnas miljöansvariga.

 

Mer information

Miran Hamidulla
Sakkunnig (föreningar)
miran.hamidulla@hyy.fi
050 537 3798

Janne Salokoski
styrelsemedlem (föreningar)
janne.salokoski@hyy.fi
050 543 9610