21.9.2023

Studentkåren vid Helsingfors universitet inleder omställningsförhandlingar

NYHETER

Studentkåren vid Helsingfors universitet inleder i enlighet med samarbetslagen begränsade omställningsförhandlingar av ekonomiska orsaker, produktionsorsaker och orsaker som hänför sig till omorganisering av arbetsgivarens verksamhet.

Bakgrunden till det försämrade ekonomiska läget är radikala förändringar i verksamhetsmiljön för Ylva-koncernen som ägs av studentkåren och ekonomiska utmaningar som i betydande grad påverkar storleken på den vinstutdelning som betalas till studentkåren. Studentkårens styrelse ska i sin budgetproposition för 2024 lägga fram en plan för genomförandet av andra inbesparingar och anpassningsåtgärder för delegationen. Studentkårens delegation fattar beslut om budgeten för 2024 i december.

 

Ytterligare information:

Mikko Kymäläinen

Generalsekreterare

040 081 6426

mikko.kymalainen@hyy.fi