18.3.2022

Sök till chefredaktör för Ylioppilaslehti

NYHETER

Studentkåren vid Helsingfors universitet och Ylioppilaslehden Kustannus Oy söker en

CHEFREDAKTÖR FÖR YLIOPPILASLEHTI

för en anställning på viss tid 27.6.2022-31.7.2024. Det exakta datumet till början av arbetet kan vid behov samrådas.

Chefredaktören ansvarar för publiceringen, redigeringen och innehållet i Ylioppilaslehti och Ylioppilaslehden Kustannus Oy:s publikationer och är chef för redaktionen. Chefredaktören verkställer bolagets strategi, rekryterar Ylioppilaslehtis redaktion och ansvarar för tidningens ekonomi inför styrelsen för Ylioppilaslehden Kustannus Oy. Dessutom representerar chefredaktören tidningen och den unga generationens röst i flera offentliga sammanhang.

Under de närmaste åren har Ylioppilaslehti som mål att utvidga sin målgrupp, befästa sina digitala kanaler och mångsidiga sitt utbud samt öka  prenumerantstocken. Av den sökande förutsätts beredskap att förverkliga alla prioriteringar.

En framgångsrik skötsel av uppdraget förutsätter:

  • journalistiska kunskaper
  • utmärkta kunskaper i finskan
  • rekryterings- och chefarbetsfärdigheter
  • lednings- och ekonomikunskaper
  • förståelse för medieområdet
  • sakkännedom om digital framställning
  • syn på redigering och utveckling av print- och digitaltidskrifter

Som merit räknas analyskunskaper, lämpliga studier samt insikter och intresset för studentvärlden.

Chefredaktörens lön inklusive naturaförmåner är 3 500,00 €/mån. Tidningsredaktionen är belägen i Kampen i Helsingfors.

Ansökningar riktas till arbetsgruppen för valet av chefredaktör och skickas med bilagor och arbetsprover (högst 5 artiklar / andra arbetsprover) elektroniskt till adressen hallinto@hyy.fi senast den 18 april kl. 23.59. E-postmeddelandet rubriceras ”Ansökan till posten som chefredaktör för Ylioppilaslehti”.

Vi meddelar dem som kallas till intervju om saken onsdagen den 26 april. Personliga intervjuer ordnas på fredag 29 april kl. 13:00-15:00. Om tvingande skäl föreligger kan intervjuen ordnas vid en annan tidpunkt. Delegationen väljer chefredaktör på sitt möte den 19 maj då de personer som föreslås förväntas presentera sig kort. Mötet börjar kl. 17.

 

Ylioppilaslehti är en studenttidning grundad 1913 och behandlar samhälleliga och kulturella fenomen innan andra hunnit bli medvetna om dem. Tidningen skickas hem till bland annat alla studenter vid Helsingfors universitet och har en upplaga på cirka 35 000 exemplar. Tidningen ges ut av Ylioppilaslehden Kustannus Oy som ägs helt av Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) och år 2021 hade en omsättning på 404 000 euro.

Tilläggsinformation ges av chefredaktören för Ylioppilaslehti Tuija Siltamäki, tel. 040 831 6641 (torsdagen 24 mars kl. 13-16) och av Aleksi Tujunen, ordförande för arbetsgruppen för valet av chefredaktör, tel. 050 475 1280 (på vardagarna kl. 10-16).