18.10.2023

Nominera en bra lärare och handledare till ett pris!

NYHETER

Priset God lärare – Magister Bonus

HUS pris God lärare – Magister Bonus delas varje höst ut till en lärare som har visat sig vara kunnig och intresserad av både undervisning och dem hen undervisar.

Kriterierna för priset Magister Bonus är:

Positiv inställning till studenterna
Till en positiv inställning hör förutom en positiv attityd också en vilja att utveckla ett gemensamt välmående och en känsla av gemenskap. Att man sätter värde på studenterna syns både i handledning och föreläsningar och i annan verksamhet.

Sakkunskap
Sakkunskap tar sig uttryck i förmågan att lyfta fram det väsentliga. En god lärare är entusiastisk över sitt område och kan också förmedla entusiasmen till sina studenter. En sakkunnig lärare fungerar också som en pålitlig guide till forskarsamhället och lyckas föra fram undervisningens koppling till arbetslivet.

Aktiv inställning till utveckling
En god lärare utvecklar aktivt både sig själv som lärare och sina undervisningsmetoder. Hen använder olika undervisningsmetoder i sin undervisning och har en positiv inställning till att utveckla sina pedagogiska färdigheter. Hen arbetar som en del av forskarsamhället och strävar efter att utveckla undervisningen i sin enhet och vid universitetet.

Att ge och ta emot konstruktiv kritik
En bra lärare kan samla in respons och utnyttjar den aktivt för att utveckla sin undervisning.  Hen kan även ge studenterna konstruktiv kritik och uppmuntra dem till öppen dialog.

I år är ett särskilt kriterium också följande:

Beaktande av studenternas välmående i undervisningen
Under de senaste åren har studenterna varit belastade på ett exceptionellt sätt. Utmaningar med den psykiska hälsan och svårigheter att orka har synts hos många och väckt diskussion i hela landet. En god lärare stöder studenternas ork och beaktar utmaningarna i organiseringen av undervisningen, och bygger på så sätt upp en känsla av gemenskap både bland studenterna och mellan studenter och personal.

 

Priset God handledare

HUS God handledare är ett pris som instiftades 2018 och delas ut på hösten till en handledare som i sitt arbete visat engagemang och intresse för handledningen och för de hen handlett.

Kriterier för priset God handledare:

Engagemang
En god handledare engagerar sig i den person hen handleder och i den handledning hen ger. I bästa fall består engagemanget genom hela studentens studietid från gulisårets orientering fram till examen. En god handledare hjälper studenten i de varierande situationerna under studietiden.

Stöd med planeringen av studierna
En god handledare är ett stöd för studenten i planeringen av studierna. En god handledare hjälper studenten se sin studieväg som en helhet som bär också efter studietiden. Eventuella karriärdrömmar, vare sig de handlar om forskning eller en karriär utanför universitetet, används framgångsrikt som bakgrund för studieplaneringen.

Att möta studenten
En god handledare möter sina studenter som individer och förstår att inte alla studenter passar in i en form, utan behöver olika stöd under sina studier beroende på deras situation.  En god handledare tar hand om studenternas välmående även om det bara är genom att uppmuntra dem att vila ibland, eller påminna dem om vikten av deras eget välbefinnande.

Att hjälpa studenten in i universitetsgemenskapen och forskarsamhället
En god handledare hjälper studenten att bli en del av universitetsgemenskapen och forskarsamhället. En god handledare lär studenten om vetenskapsområdets praxis och samarbetar också med ämnesföreningar och tutorer för att hjälpa studenterna hen handleder in i universitetsgemenskapen.

I år är ett särskilt kriterium också följande:

Beaktande av studenternas välmående i undervisningen
Under de senaste åren har studenterna varit belastade på ett exceptionellt sätt. Utmaningar med den psykiska hälsan och svårigheter att orka har synts hos många och väckt diskussion i hela landet. En god lärare stöder studenternas ork och beaktar utmaningarna i organiseringen av undervisningen, och bygger på så sätt upp en känsla av gemenskap både bland studenterna och mellan studenter och personal.

 

Priset Best International Teacher

HUS pris Best International Teacher delas varje höst ut till en lärare som undervisar på ett främmande språk och har visat sig vara kunnig och intresserad av både undervisning och dem hen undervisar.

På priset för bästa internationella lärare tillämpas kriterierna för Magister Bonus-priset:

Positiv inställning till studenterna
Till en positiv inställning hör förutom en positiv attityd också en vilja att utveckla ett gemensamt välmående och en känsla av gemenskap. Att man sätter värde på studenterna syns både i handledning och föreläsningar och i annan verksamhet.

Sakkunskap
Sakkunskap tar sig uttryck i förmågan att lyfta fram det väsentliga.  En god lärare är entusiastisk över sitt område och kan också förmedla entusiasmen till sina studenter. En sakkunnig lärare fungerar också som en pålitlig guide till forskarsamhället och lyckas föra fram undervisningens koppling till arbetslivet.

Aktiv inställning till utveckling
En god lärare utvecklar aktivt både sig själv som lärare och sina undervisningsmetoder. Hen använder olika undervisningsmetoder i sin undervisning och har en positiv inställning till att utveckla sina pedagogiska färdigheter. Hen arbetar som en del av det forskarsamhället och strävar efter att utveckla undervisningen i sin enhet och vid universitetet.

Att ge och ta emot konstruktiv kritik
En bra lärare kan samla in respons och utnyttjar den aktivt för att utveckla sin undervisning. Hen kan även ge studenterna konstruktiv kritik och uppmuntra dem till öppen dialog.

I år är ett särskilt kriterium också följande:

Beaktande av studenternas välmående i undervisningen
Under de senaste åren har studenterna varit belastade på ett exceptionellt sätt. Utmaningar med den psykiska hälsan och svårigheter att orka har synts hos många och väckt diskussion i hela landet. En god lärare stöder studenternas ork och beaktar utmaningarna i organiseringen av undervisningen, och bygger på så sätt upp en känsla av gemenskap både bland studenterna och mellan studenter och personal.

 

 

Nomineringsanvisningar

Nomineringar till priset ska skickas in via Webropol-formuläret senast 2.11.2023 kl. 23.59.

Motiveringen ska innehålla exempel på hur den nominerade personen uppfyller kriterierna. Till nomineringen kan också bifogas tidigare beviljade utmärkelser, nomineringar och priser samt annan relevant information.

Dessutom kan kommentarer från studenter och andra medlemmar i universitetsgemenskapen eller andra lämpliga prov på kandidatens meriter bifogas till nomineringen. Det slutliga beslutet om pristagaren fattas av HUS styrelse. Priset delas ut på studentkårens årsfest den 29 november 2023.

 

Mer information ges av: Onni Nyman, styrelsemedlem, onni.nyman@hyy.fi